Световната Федерация на Рекламодателите : 57% от големите международни компании имат вътрешни творчески екипи

74% от тези вътрешни екипи са създадени през последните 5 години заради ръста на дигиталните възможности за бизнеса.

от Redlink , Източник: WFA
Световната Федерация на Рекламодателите : 57% от големите международни компании имат вътрешни творчески екипи

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

Големите международни компании рязко разширяват вътрешните си творчески екипи, предимно за създаване на дигитално съдържание, сочат резултатите от новото изследване на WFA и Observatory International – глобална консултантска компания, помагаща на компаниите да трансформират своите маркетингови и комуникационни ресурси. Докладът Global Trends in creative In-Housing е базиран на отговорите на 53 рекламодатели с общ глобален маркетингов бюджет от 83 милиарда долара.
Докладът разкрива, че 94% от всички вътрешни творчески екипи на международни компании имат възможност за създаване на дигитално съдържание, а само около половината имат собствени възможности за медия планиране и купуване. Основните творчески продукти, които се произвеждат вътрешно, при 73% от респондентите са видео продукция, email/eCRM, електронни брошури, търговски материали и материали за социалните медии. Дисплей реклама се произвежда вътрешно при 65% от компаниите, а при 62% от тях разработването на уеб сайтовете и корпоративните комуникации са дело на вътрешните им агенции.
3 от 4 вътрешни творчески екипи са създадени през последните 5 години, те работят все повече, а за 82% от тях натовареността им рязко се е увеличила през последната година. Интересното е, че пандемията не е довела до съкращения в тези екипи, по-скоро се случва обратното – те се разширяват. За 1/3 от респондентите преместването на творческа работа към екипи в компанията носи оптимизация на разходите, а за 64% от тях това дава по-добра интеграция в бизнес процесите. 55% от респондентите посочват, че вътрешните творчески екипи са по-бързи и имат по-гъвкави работни процеси.
Удовлетвореността от работата на вътрешните агенции е висока: 82% от респондентите посочват, че са доволни или напълно удовлетворени от работата на своите екипи. Основните KPIs за оценка на ефективността на работата им включват качество на продукта (81%), намаляване на разходите (52%) и скорост на изпълнението на задачите (48%).
При половината интервюирани компании вътрешните екипи са концентрирани в главната квартира на компанията, при 23% структурата им е децентрализирана, а само 15% от компаниите имат регионални структури. Размерът на екипите е различен – 24% от компаниите имат повече от 100 служители във вътрешните си екипи, а 57% - 50 или по-малко.
Почти всички респонденти (93%) продължават да работят с външни агенции, но за 37% от тази група вътрешните екипи имат съществен принос към творческите идеи. Въпреки разпространеното вярване, че рекламодателите биха срещнали трудности при привличането на добри творчески таланти, посоченият процент текучество за тези кадри е само 9%.
Почти 40% от компаниите посочват, че позволяват вътрешните екипи и външните им агенции да се състезават при разработването на проекти, за да получат възможно най-добри резултати. Идентифициран е и проблемът, че 43% от компаниите дават различни задания на вътрешните и външните агенции за един и същи проект, а 52% признават, че основните параметри за оценката на работата са различни за вътрешните и външните екипи.
Стивън Лоерке, CEO на WFA коментира, че резултатите от изследването подчертават „необходимостта от ясно дефиниране на ролите и отговорностите и яснота за обема и вида работа за всяка агенция – вътрешна и външна. Наличието на дисбаланс в работните процеси между двата типа агенции създава проблеми и предизвикателства, които показват, че капацитетът на нито един от тези ресурси не се използва оптимално“.
Роб Фостър, Старши Консултант в The Observatory International посочва, че "създаването на вътрешна агенция е опция, а не самоцел", а решението кои роли и дейност са подходящи за вътрешен екип трябва да се вземе в контекста на ресурсен модел, който цели да постигне оптимален баланс между вътрешните възможности и външните партньорски агенции. Той съветва рекламодателите да не се опитват да насочат към вътрешните си творчески екипи всички свои творчески нужди едновременно, а постепенно да разширяват обхвата на работата им. Роб Фостър счита, че привличането на творчески ресурс в компанията не се изчерпва с наемането на няколко умни глави. Според него става дума за фундаментална промяна в начина на работа на компанията, която изисква планиране и осигуряване на необходимите процеси, технологии, начини на управление на информацията, които да позволят на творческата функция да се впише в структурата на бизнеса. "Вътрешната агенция все пак е агенция", подчертава той. Едно от основните предимства на вътрешния творчески екип е близостта му до бизнеса, но тази близост може да доведе и до липса на необходими формалности. Според Роб Фостър е важно компаниите да третират вътрешните си агенции като външни, което означава да се придържат към установените работни процеси, договорения тип и обем работа и да се извършват текущи оценки на представянето. Гъвкавостта е ключова, завършва той анализа си на резултатите от изследването на WFA. Както при всяка бизнес промяна, създаването на вътрешна агенция създава нови, непредвидими предизвикателства. Важно е да се осигури и предвиди гъвкавост на процесите, за да се преодоляват проблемите.
Не съществува единен модел на организация на вътрешните творчески агенции. Компаниите могат директно да наемат служителите в тях или да се обърнат към специализирани агенции, които да предоставят техни служители, които да работят директно за компанията. Избирането на правилната опция изисква компаниите да напаснат структурата на вътрешната си агенция към своите бизнес цели.