WPP и Spotify обявяват първото по рода си глобално партньорство

Spotify ще бъде първата аудио платформа, която ще бъде интегрирана директно в продуктите и решенията на WPP.

от Redlink
WPP и Spotify обявяват първото по рода си глобално партньорство

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

WPP и Spotify обявиха ново глобално стратегическо партньорство, което ще позволи на WPP да предлага на клиентите си ранен достъп до иновативни рекламни продукти на Spotify, информация от първа ръка и креативни начини за широкомащабно достигане до ангажирани аудитории.

Като част от партньорството, Spotify ще стане първата цифрова аудио платформа, която ще бъде интегрирана директно в продуктите и решенията на WPP. Това включва проучвания с платформата за прозрения на Choreograph. В това първо по рода си партньорство, WPP ще използва Spotify за разработването на интеграции, които да предоставят информация от първа ръка за Spotify, за да помагат на клиентите си да разберат обобщените модели на слушане и за да осигурят разработването на нови, по-креативни и по-ефективни дигитални аудио рекламни стратегии.

WPP ще работи със Spotify, за да предостави на пазара екпертна информация, както и широкообхватни програми за обучение за своите служители и клиенти, които се фокусират върху криейтива за дигитално аудио и иновативните рекламни продукти на Spotify. Екипите и клиентите на WPP ще могат да се възползват от ранен достъп до инсайти за аудиторията, базирани на невронаучните изследванията на Spotify.

Един от първите резултати от партньорството е специфична за клиентите на WPP версия на изследването Sonic Science на Spotify, проведено с WPP агенция Mindshare, което описва подробно връзката между Spotify, дигиталните аудио реклами и слушателите. Работейки с изследователската фирма Neuro-Insight, Spotify пресъздава своето проучване Sonic Science Volume 1, използвайки аудиореклами от клиенти на WPP, за да проучи каква ангажираност, емоционална интензивност, запомняемост и т,н, предизвикват техните реклами. Сред откриятията на това изследване, Spotify стимулира по-високи нива на ангажираност в сравнение с други медийни формати като визуални медии (+24%), други аудио медии (+27%) и социални медии (+38%).

Брайън Бърнър, глобален ръководител на продажбите на реклами, Spotify, каза: „Ние отдавна си партнираме с WPP, за да дадем възможност на планиращите агенции и купувачите да вземат по-информирани решения, когато планират дигитално аудио. С нашето ново глобално партньорство ние помагаме на клиентите на WPP да модернизират своята стратегия и планиране. Повече от 550 милиона души от 184 пазара идват в Spotify всеки месец, за да се забавляват, да учат и да откриват нови неща за по около 2,5 часа всеки ден. Докато продължаваме да насърчаваме иновациите в аудиото и рекламната индустрия като цяло, партньори като WPP са от решаващо значение за рекламодателите, създателите и аудиториите, където и да се намират.“

Стефан Преториус, главен технологичен директор на WPP коментира: „Намерението на това първо по рода си партньорство е да интегрира прозренията на Spotify с платформата Choreograph, за да създаде по-иновативни и подходящи начини за свързване на нашите клиенти с техните клиенти.”

Очаквайте скоро на redlink.bg прозренията от проучването на WPP Sonic Science, както и съвети към рекламодателите как да бъдат успешни с дигитално аудио.