Рекламният пазар според БАКА – нищо неочаквано

БАКА представя данните за рекламния пазар в България – без резки промени и с някои прилики със световните тенденции.

Текст: Елица Павлович от Redlink
Рекламният пазар според БАКА – нищо неочаквано

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

Българската асоциация на комуникационните агенции се явява единствен източник на информация за нетните инвестиции в реклама в България. Заедно с това във вече редовния си годишен доклад Медийната комисия на БАКА представя данни за разпределението на инвестиции по медийни канали, за обема във всяка медия, за инфлацията на цените, както и прогноза за следващите две години.

Данните на БАКА са важни в две отношения – от една страна те са базирани на реална информация от пазара – агенции и медии, така че дават информация за нетните обеми – едно сравнение с брутните обеми, отчитани в ГАРБ за телевизия, дава представа за какви огромни разлики става дума. Второто и дори по-важно е, че има съотносимост и сравнимост между няколко вида медии – на практика всички големи и важни медийни канали, в които инвестират рекламодателите, присъстват и така се вижда цялостна картина на медийния пазар – уникална, доколкото никой друг не измерва в съвкупност медиите през инвестиции и цени.

Разпределението на инвестиции по медии е нещо, което едновременно отличава България от много световни пазари – основно поради доминиращата роля на телевизията – но също така и ни приближава до много други. У нас по данни на БАКА телевизията през 2023 година има дял от 53%, дигиталната реклама 34%, останалите наблюдавани медии са със значително по-малки дялове – 8% за външната реклама, 4% за радиото, 1% за печатните медии и под един процент за кино рекламата. Това съотношение е устойчиво и се променя бавно, като преливането на бюджет от телевизия към диджитъл – основната динамика – е с не повече от един процент годишно.

Как изглеждат тези цифри по света? В Обединеното кралство само 38% от инвестициите са в телевизия, но 37% са в интернет реклама – втората цифра е напълно съотносима с родния пазар, но очевидно останалите медии извън диджитъл и телевизия са много по-силни. Обратно, в Италия телевизията заема 73% от инвестициите, а във Франция и Италия по-близките до нашия пазар дялове от 54% и 47% (Германия). Респективно инвестициите в интернет реклама на тези три пазара са доста ниски – 8% за Италия, 16% за другите две.

На този фон българският пазар изглежда достатъчно еманципиран и дигитализиран. Добра новина е и очакваният ръст от 6.6% на годишна база през тази година, като това е с два процента по-малко от прогнозата от миналата година. С оглед множеството трудно предвидими обстоятелства, които директно се отразяват на рекламните активности, БАКА намалява с два процента очакванията си за ръст за тази и следващата година. Въпреки това през 2024 година се очаква доста добър ръст от 7.9%. Намалението общо за пазара се дължи на леко редуциране на очакваните инвестиции в телевизия с 3% тази година и 1% следващата, както и незначително намаление във външната реклама.

На фона на леко свиващия се пазар цените за реклама растат. Това е особено видимо в двете най-големи медии с очаквана двуцифрена инфлация в телевизията и дигиталната реклама през тази и следващите две години. Големият интерес и лимитираният инвентар – особено в телевизията – определят ръста на цените. Инфлация се очаква и във външната реклама и радиото, докато пресата и киното ще задържат цените си непроменени в обозримо бъдеще.

В рамките на Европа и региона на Близкия изток и Африка също се очаква ръст в рекламните инвестиции. Две трети от рекламодателите предвиждат инвестициите им в реклама да растат плавно, независимо от икономическите трудности. Трябва да се отбележи, че най-големите пречки пред ефективното усвояване на бюджетите са сходни на тези у нас – рекламодателите посочват, че има нужда от единна платформа за измерване на покритието на рекламите в различните медийни канали, като 68% използват за целта множество инструменти – също както в България. Същевременно въпреки измеримостта на дигиталната реклама, само малко над половината – 57% - от рекламодателите казват, че са наясно какво ROI (възвръщаемост на инвестициите) дава дигиталната реклама.

Всички сравнителни данни потвърждават, че България стои адекватно на картата на рекламата – с малки обеми, но стабилен ръст и с проблеми, пред които са изправени много други, по-големи и развити пазари.