ПР агенциите по света планират увеличение на таксите за услугите си

Проучването на PRCA ICCO Confidence Tracker показва, че всяка втора ПР агенция планира да увеличи възнаграждението си в следващите 6 месеца

от Redlink , Източник: БАПРА
ПР агенциите по света планират увеличение на таксите за услугите си

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

Данните от публикуванто наскоро влиятелното тримесечно проучване на PRCA ICCO "Confidence Tracker", реализирано от агенцията Question&Retain показват, че 56% от ПР агенциите по света смятат да увеличат агенционните си такси в следващите 6 месеца. От тях само 8% възнамеряват нарастването да е над 20%, но 46% планират с 10% по-високи възнаграждения от клиенти – като това е и въпрос на преговори.

Намеренията на ПР агенциите са свързани с променящата се макроикономическа ситуация в света, която поставя предизвикателства пред бранша. В същото време комуникационните специалисти ясно заявяват, че е все по-важно да показват добавената стойност за бизнеса – с увереност и с използване на надеждни метрики.

Проучването разкрива и някои от практиките на ценообразуване при агенциите. „Окуражаващо е, че само 22% от анкетираните са на фиксирана часова ставка. ПР специалистите понякога недооценяваме работата си и в крайна сметка доставяме повече услуги при работата с клиенти. Членовете ни не бива да имат притеснения да прилагат такси и ставки, които отразяват по подходящ начин стойността, предоставяна на клиентите“ – отбеляза Грегорж Шчепански, Президент на ICCO.

„В началото на следващата година планираме да направим локално проучване, което да покаже практиките на ценообразуване на ПР агенциите в България. Смятаме, че това ще даде ясна картина и ще повиши увереността в целия ни пазар“ – каза д-р Александър Христов, Председател на БАПРА. БАПРА е член на International Communications Consultancy Organisation (ICCO) от 2005 г.