Рекламодателите харчат милиарди за неактивно съдържание

Повече от половината от новото съдържание, произвеждано годишно от марките, никога не се публикува.

от Redlink
Рекламодателите харчат милиарди за неактивно съдържание

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

Според базиран на AI анализ от CreativeX, повече от половината от новото съдържание, произвеждано годишно от марките, никога не се публикува. Това означава до $100 милиарда, изразходвани за неизползвани активи.

Тази цифра се основава на проучване, което изчислява, че средната компания от F500 може да губи най-малко 25 милиона долара годишно за неизползвани творчески активи, които нарастват до милиарди в цялата индустрия.

Освен очевидното негативно финансово въздействие става ясно, че рекламодателите всъщност нямат видимост за творческия жизнен цикъл на даден творчески или рекламен актив. Осъзнаването на този проблем насърчава по-голяма ефективност при планирането и позволява на брандовете да си отговарят на належащи въпроси, като например как съдържанието се използва или пренасочва за повторна употреба, което от своя страна улеснява разговора между глобални и местни екипи, базиран на реални данни. Подобен анализ води до няколко важни извода:

Рекламодателите трябва да проучат къде има възможности за повишаване на ефективността в техния творчески цикъл.

Пренасочването на бюджета към дейности, които ще доведат до допълнителна стойност, може да означава повече инвестиции в съдържание, което е активирано, или увеличаване на инвестициите в изследвания или медии.

Генеративният изкуствен интелект би могъл да намали производствените разходи и времето, но няма смисъл, ако полученото съдържание никога не бъде използвано и допълнително разгърнато.

„Индустрията отделя много ефирно време в обсъждане на идеята, че съдържанието се изхабява, но данните показват, че повече от 50% от рекламите, които създаваме, никога не достигат до потребителя, камо ли да имат шанс да се износят“ – обобщава Анастасия Ленг, главен изпълнителен директор и Основател на CreativeX.