Редовните слушатели на подкасти обръщат повече внимание на рекламите в подкаст, отколкото на други реклами

„Доказване на силата на подкаст рекламите“ съдържа полезни прозрения за подкаст рекламата.

от Redlink
РЕДОВНИТЕ СЛУШАТЕЛИ НА ПОДКАСТИ ОБРАЩАТ ПОВЕЧЕ ВНИМАНИЕ НА РЕКЛАМИТЕ  В ПОДКАСТ ОТКОЛКОТО НА ДРУГИ РЕКЛАМИ Снимка: DISQO CX

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

Customer experience (CX) платформата DISQO публикува доклада „Доказване на силата на подкаст рекламите“, съдържащ нови, полезни прозрения за подкаст рекламата. Той предлага на брандовете практически знания, които те могат да използват, за да стимулират развитието на марките и да подобрят резултатите от инвестициите си в подкаст реклами. DISQO установяват, че подкаст рекламите са уникална възможност за ангажиране на силно търсени потребителски аудитории с послания, стимулиращи лоялността към марката.

За извеждането на прозренията в доклада DISQO анкетира 34 841 национално представителни потребители от собствената си аудитория. DISQO също измерва и анализира онлайн поведението на аудиторията, за да види кои подкаст уебсайтове и приложения са посетили потребителите. Посещението на сайтове и приложения на Spotify и Audible, заедно с посещението на podcasts.apple.com и podcasts.google.com са сравнени между февруари 2022 г. и февруари 2023 г.

Според доклада на DISQO четиридесет и пет (45%) от ежедневните слушатели на подкасти обръщат повече внимание на рекламите в подкаст в сравнение с рекламите в други медии.

Основни констатации в доклада „Доказване на силата на подкаст рекламите“:

- Подкастите са ангажираща платформа: 45% от ежедневните слушатели казват, че обръщат повече внимание на подкаст рекламите в сравнение тези в други медии;
- Подкастите стимулират лоялността към марката: около 33% от слушателите казват, че харесват дадена марка повече, когато тя се рекламира в рамките на подкаст, който харесват (или от хост, когото харесват). Този брой нараства до приблизително 45% сред ежедневните слушатели на подкасти;
- Харесването на подкаст рекламите е силно свързано с възрастта. Разликата между по-младите възрастни (на възраст 18 - 44) които казват, че харесват подкаст реклами с тези на възраст над 44 години е повече от 10 пункта;
- За слушателите на подкаст е по-вероятно да са по-млади, мъже, високо образовани и с по-високи доходи;
- Съдържанието има по-голяма тежест от известността: Около две трети заявяват, че поведението им при търсене на подкасти се ръководи предимно от темата, а останалата една трета казват, че търсят съдържание по хост и теми;
- Препоръчване на подкасти: Слушателите се доверяват най-много на своите приятели и семейство (52%) и социалните медии (47%), за да препоръчат ново подкаст съдържание, но също така получават препоръки и от самите платформи за стрийминг (30%).
- Онлайн поведението показва, че хората с по-високите доходи и по-възрастните стимулират растежа на подкастите:

Възраст: Потребителите на възраст 55-64 години отбелязват 10-пунктово увеличение на посещаемостта на платформи през изминалата година, но потребителите на възраст 25-54 години все още са с 16 пункта по-високо по отношение на ангажираността с платформите като цяло.
Приходи: Посещенията на платформи нарастват най-силно при тези с най-високите нива на доход (125 000 $ или повече; +6 пункта), засилвайки съществуващите вярвания за ангажираността с подкасти, според които възрастните с високи доходи са с 8 пункта по-високо по отношение на ангажираността с платформи като цяло.

Подкастите продължават да показват силна популярност сред широк спектър от потребителски сегменти и могат да бъдат уникално ангажиращи от рекламна гледна точка. Всъщност около две трети от потребителите казват, че или нямат нищо против, или всъщност се наслаждават на подкаст реклами,“ казва Патрик Игън, директор за изследвания и прозрения, DISQO. „Интимната природа на подкастинга предлага на търговците уникален път за стимулиране на отношението и поведението на своите марки.“