Кога се изплаща рекламата?

Рекламата се изплаща в по-голямата си част след първите три месеца, като телевизията е водещ канал.

от Redlink
Кога се изплаща рекламата?

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

Ново проучване изследва възвръщаемостта на рекламните инвестиции. Проучването е проведено от Ebiquity, EssenceMediacom, Gain Theory, Mindshare и Wavemaker UK, използвайки техните огромни иконометрични бази данни с клиентски данни. Окончателният доклад обхваща £1,8 млрд. медийни инвестиции в Обединеното кралство в 10 медии за 141 марки и 14 категории. Според доклада един паунд, инвестиран в реклама, връща малко над £4 печалба, но трябва да мине време, за да се реализира тази възвръщаемост – 58% от общото генериране на печалба от реклама се случва след първите 13 седмици.

Друго проучване, поръчано от организацията на телевизионната индустрия Thinkbox, което е актуализация и разширение на подобно проучване от 2017 г. установява, че телевизионните реклами водят до 71% от генерираната от реклама печалба.

Последният доклад анализира печалбата, генерирана от реклама на различни етапи, тъй като нейните ефекти се изграждат във времето: незабавно (в рамките на една седмица); краткосрочно изплащане (до 13 седмици); устойчиво изплащане (седмица 14 до 24 месеца); и пълно изплащане (0-24 месеца).

Рекламата има средна краткосрочна възвръщаемост на инвестициите от £1,87 на инвестиран паунд, което се увеличава до £4,11, когато се включат устойчивото изплащане.

Възвръщаемостта на инвестициите при пълна печалба варира в зависимост от сектора: в автомобилния сектор например тя е £4,65 на инвестиран паунд, повече от два пъти повече от цифрата за сектора на финансовите услуги (£1,95). Това се свежда до нюанси в различните бизнес среди, включително стойността на продуктите, оперативните маржове и относителната сила на рекламата върху продажбите.

Разгледана по канали, възвращаемостта също се различава:

Телевизията представлява 54,7% от пълната възвръщаемост на рекламата, но същевременно е само 43,6% от общите рекламни инвестиции. В рамките на това линейната телевизия представлява 46,6% от пълната възвращаемост, а BVOD (телевизионно съдържание излъчвано онлайн) представлява 8,2%.

Онлайн видеото (което е най-вече YouTube) има средна пълна възвръщаемост на инвестициите от £3,86 за всеки изразходван паунд и представлява 3,4% от пълната печалба, генерирана от реклами.

Generic PPC (онлайн търсене без марка) предлага най-високата незабавна отплата, но ефектите от нея бързо намаляват след първата седмица и има слаба устойчива възвръщаемост.

Линейната телевизия е втората най-силна медия по отношение на резултати за незабавно изплащане, следвана от платени социални мрежи, аудио и BVOD.

Телевизията също има най-високата точка на насищане: рекламодателите могат да увеличат инвестициите в нея до по-високо ниво от другите медии и тя ще продължи да генерира печеливша възвръщаемост.

„Тук става дума за силата на рекламата като бизнес инвестиция, която увеличава печалбата.“ обобщава резултатите Мат Хил, директор по проучвания и планиране в Thinkbox.