Getty Images – 90% от потребителите искат автентични изображения

Доклад на Getty Images сочи, че огромната част от хората искат да знаят дали изображението и видеото, което гледат е автентично или е създадено с AI.

от Redlink
Getty Images – 90% от потребителите искат автентични изображения

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

Докладът на Getty Images „Изграждане на доверие в епохата на AI“ очертава важни насоки за марките, борещи се с въпроса: Трябва ли да използвам Generative AI и ако да, как и кога?

Хората не искат да се чувстват, че са били измамени или излъгани – 98% от потребителите са съгласни, че „автентичните“ изображения и видеоклипове са ключови за установяването на доверие към марката. Индустриите с високи нива на доверие на потребителите, като здравеопазване/фармацевтични продукти, финансови услуги и пътувания, все повече се очаква да бъдат прозрачни по отношение на изпозването на AI. Хората се чувстват по-неблагосклонно към марки, които използват генерирани от AI визуализации, за да създават образи на хора или продукти.

Проучването на Getty Images има за цел да даде на специалистите по маркетинг и комуникации прозрения, базирани на данни, за интегрирането на съдържание, генерирано от изкуствен интелект, в рамките на маркетингови и комуникационни стратегии.

Подкрепен от авангардната платформа за визуална и творческа интелигентност на компанията - VisualGPS, докладът черпи от глобалните гледни точки на над 30 000 пълнолетни потребители в 25 държави от 2022 до 2024 г. Той предлага ценна информация за нагласите на потребителите към генерираното от AI съдържание в рекламата, влиянието му върху доверието към марката и ключови фактори, които отличават изключителното визуално съдържание, независимо дали е заснето от хора или генерирано от AI.

Една от основните констатации в доклада е критичното значение на автентичността и доверието в ангажираността на потребителите с марки, използващи изображения, генерирани от AI, като почти 90% от потребителите в световен мащаб искат да знаят дали дадено изображение е създадено с AI. Този фокус върху автентичността подчертава колко е важно брандовете внимателно да обмислят как да включат изображения, генерирани от AI, в текущите работни процеси. Д-р Ребека Суифт, глобален ръководител на отдела за творческо съдържание на Getty Images, коментира: „Бизнесите във всички индустрии си задават въпроса „трябва ли да се ангажираме със съдържание, генерирано от AI, и ако да, как?“ Успешната реклама винаги се е основавала на много креативно и автентично визуално разказване на истории – и това остава вярно и днес, както винаги, независимо от това дали марката избира съдържание, заснето от човек или генерирано от AI. Нашият доклад служи като компас за марките, които искат да преминат отвъд шума и да разберат задълбочено очакванията на своята аудитория, така че да могат да им говорят с правилното съдържание в правилните канали, изграждайки доверие у потребителите и стимулирайки смислени действия.“

Докладът на Getty Images „Изграждане на доверие в ерата на AI“ очертава следните ключови съображения:

AI правилният инструмент ли е за вашата кампания?

Обмислете основното послание на кампанията си и внимателно преценете кой тип изображения (генерирани от изкуствен интелект, UGC, предварително заснети), включително формата (изображение или видео), съответства на нейните цели. Докладът разкрива, че 98% от потребителите са съгласни, че „автентичните“ изображения и видеоклипове са от основно значение за установяването на доверие, което показва, че когато доверието е основната цел, предварително заснетото съдържание може да се представи по-добре при ангажирането на потребителите.

AI е инструмент, а не заместител на творчеството

Креативността остава незаменима за свързването на марките с потребителите, особено на фона на нарастващо недоверие и визуално насищане – според доклада 76% от хората твърдят, че „Стигам до момент, в който не мога да определя дали изображението е истинско“. Генеративните AI инструменти могат да имат достъп само до това, което е било, без да реагират на настоящето или бъдещето, което значи да вземат под внимание как хората в момента се чувстват към марка или продукт. Човешката креативност продължава да бъде от първостепенно значение за изграждането на тази връзка.

Aвтентичността и прозрачността на фокус

Според изследването хората определят „автентичното“ като „истинско“ или „реално нещо“, също така като „вярно“ или „достоверно“. 87% от респондентите смятат, че е важно едно изображение да бъде автентично. Изследването също така разкрива, че генерираните от AI изображения се възприемат като по-малко подвеждащи когато не включват хора или реални продукти. Ако автентичността е фокус за кампанията, обмислете използването на висококачествени предварително заснети изображения и видеоклипове. Ако изберете да използвате съдържание, генерирано от AI, особено ако включва хора, помислете за етикетиране на това съдържание, така че потребителите ви да почувстват, че сте били честни с тях.

Защита срещу потенциални рискове

Докато много инструменти могат да разпалят креативността, някои инструменти са по-безопасни от други. Generative AI от Getty Images, обучен изключително от разрешено съдържание от творческата библиотека на Getty Images, е 100% търговски безопасен за използване и предлага обезщетение за всяко изображение, което дава възможност за създаване и продаване на изображения с увереност и без правен риск.

Пълният VisualGPS отчет на Getty Images„Изграждане на доверие в епохата на AI“ е достъпен тук.