AgroBanking – първата в света инициатива, която превръща пресните плодове и зеленчуци в банкови сметки

Вижте наградената с Grand Effie от APAC EFFIE Awards 2021 кампания на Grey Advertising за United Commercial Bank и ACI Logistics

от Redlink

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

United Commercial Bank Ltd. (UCB) е една от най-големите банки в Бангладеш, фокусирана е предимно върху корпоративно банкиране и е възприемана като традиционна банка, която няма иновативни и съвременни нагласи. За да промени образа си, да се наложи като прогресивна марка и да се свърже с по-широка аудитория, UCB избира като ключови приоритети технологията и иновациите, финансовото включване и банкирането на дребно.

Бангладеш се е превърнала в една от петте най-бързо развиващи се икономики в света, но една трета от населението й остава изключено от финансовата система.

Предизвикателството към UCB е да се направи първата крачка към включване на „финансовите изгнаници“ в историята на растежа и успеха на Бангладеш. Основните цели, които банката си поставя, са:
да се разработят решения, които биха могли да насърчат и да позволят на финансово изключените да се присъединят към финансовата система; да се промени възприятието на марката UCB чрез изграждане на устойчив имидж като иновативна и съпричастна марка, която води стремежа към финансово приобщаване в Бангладеш.

В земеделието – най-големият сектор на заетостта в Бангладеш, има 36 милиона земеделски производители и повечето от тях са „финансови изгнаници“ – нямат банкови сметки, не смятат, че имат достатъчно пари за откриване на сметка, а и така или иначе живеят твърде далеч от клонове на банка. Земеделските производители без банкови сметки смятат, че банките обслужват само богатите. Малките фермери отглеждат зеленчуци и плодове в количества, недостатъчни за пазара на едро. Единственият им актив е прясната им продукция, непродадените запаси от нея в края на всеки ден, които или се губят, или се продават на посредници на твърде ниски цени поради липсата на достъп до складови помещения. И така, фермерите започват всеки ден със стока, която има определена стойност, но в края на деня същата стока губи почти цялата си стойност, дори ако продукцията е все още прясна и годна за консумация. Това се отразява на печалбите на фермерите и спира всяка възможност да генерират финансов излишък, с който да открият банкова сметка.

Grey Bangladesh и UCB си задават въпроса, какво би станало, ако фермерите биха могли да продават излишъка си от пресни продукти на справедлива цена, като същевременно депозират своите доходи директно в новооткритата си банкова сметка? Така се ражда AgroBanking – първата финансова услуга в света, предназначена да извади фермерите от бедността, като трансформира непродадената им продукция в спестявания по банкови сметки.

UCB няма клонове в селските райони. Но те имат агентски пунктове на UCash (марка за мобилни финансови услуги) и офиси на UCB Agent Banking в някои от селските райони. За да превърне пресните продукти в пари, UCB си партнира с Shwapno - най-голямата верига супермаркети в Бангладеш, като създават ко-брандирани точки на UCB и Shwapno, в UCash или Agent Banking пунктове в отдалечени райони на страната. Shwapno изкупва прясната продукция на фермерите и им дава жетон, срещу който агентите на UCB депозират пари в сметката на фермера в UCB и той/тя получава SMS известие. Цената на продукцията се фиксира всяка сутрин.

Зоните за изпълнение на кампанията са в отдалечени селски райони, които са почти тъмни зони по отношение на медиите, без интернет и само с достъп до ефирна телевизия. Въпреки това, няколко практически забравени медийни канала като плакати и съобщения с мегафон, комуникация на централни пазари, могат да достигнат и да ангажират селяните. Тъй като къщите в селските райони са доста разпръснати, съобщенията през мегафони често се приемат положително за актуализации на новини. След като услугата е пусната и започва да набира скорост и да обхваща все повече села, видеосъдържанието, показващо услугата, разпространено чрез социалните медии, информира широката общественост за нея.

Видеосъдържанието е гледано от над 50 000 души. Както световните, така и местните медии говорят за решението AgroBanking на UCB, което получава медийно покритие на стойност над 1,5 милиона долара на цената на 0 долара инвестиция. AgroBanking е стартиран на 102 места и е открил 122 000 нови банкови сметки, събрани са пресни продукти на стойност 401,86 милиона (4,73 милиона щатски долара) и са превърнати в спестявания. За да се създаде решението, AgroBanking използва силата на две марки, всяка от които е мощна сама по себе си. Сътрудничеството на тези две марки проправя нов път за обществото и с основание изпълни мантрата на UCB „Обединени постигаме“.

Проект AgroBanking е иновация за решаването на проблема на фермерите в Бангладеш с достъпа им до банкови услуги и получаването на справедлива цена за техните продукти и успява да развълнува както фермерите, така и обикновените хора в страната. Кампанията е отличена със златни награди в категориите Positive Change/Social Good Brands и Business & Marketing Disruptors и Grand Effie на APAC EFFIE 2021.

Докато AgroBanking изпълнява мисията да обслужва игнорираните от банкирането и да започне да решава техните финансови предизвикателства, той също се свързва и с един по-голям разказ за растежа, който започва да добива международно влияние. Пандемията създаде желание за по-справедлива, по-устойчива и равномерно разпределена икономика, а платформата AgroBanking показва обещаващото бъдеще на тази практика за Бангладеш и други селскостопански икономики.