Дигитално банкиране за възрастни хора

Дигиталното банкиране набира популярност сред възрастните хора по света, но все още не успява да убеди всички в предимствата си.

от Redlink
Дигитално банкиране за възрастни хора

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

Дигиталното банкиране е удобно за онези, които са израснали с него, но около една трета (31%) от хората над 65 години в Обединеното кралство се чувстват некомфортно да използват онлайн банкиране и тази тенденция има значителни последици за маркетинга.

Констатацията е взета от проучване на Age UK сред 1147 британски респонденти над 65 години, публикувано от Financial Times, изследващо рисковете от финансово изключване. Трябва да се отбележи, че болшинството - две трети от хората над 65 години - се чувстват комфортно с дигиталното банкиране. Проучването на Age UK установява, че недоверието в онлайн банкирането нараства с възрастта: три четвърти от най-младата кохорта (65-69) се чувстват спокойно с него.

Дигиталното банкиране е иновация, която се смята за по-печеливша от банкирането чрез физически клонове, така че е обезпокоително, когато значително малцинство от най-богатата демографска група в страната е уплашено. Тъй като измамите при инсталиране на приложения не са необичайни, особено във финансите, компаниите за финансови услуги трябва да продължат да подобряват имиджа си и усещането за компетентност и сигурност сред по-възрастните потребители.

Проучването е част от кампания за ускоряване внедряването на така наречените „споделени банкови центрове“, изградени в сътрудничество с местните пощенски служби. Те са предназначени да осигурят достъп до лични банкови услуги в иначе необслужвани от банките райони. До тук са планирани 38, досега са отворени само четири.

Дигиталната грамотност и ентусиазъм разбира се варират географски. В САЩ например проучване на Chase за отношението към дигиталното банкиране с недеклариран размер на извадката установява, че 84% от бейби бумърите (приблизително 57-75 годишни) предпочитат да управляват банкирането си от едно място, а именно чрез мобилно приложение.

Междувременно проучване на YouGov сред 2087 възрастни във Великобритания от името на MagiClick - агенция за технологичен дизайн - установява, че 52% от хората над 55 години използват мобилно банкиране. Същата възрастова група определя „лекотата на дигиталните услуги“ като най-важния фактор при избора на банка.

Като цяло Азия може да бъде добър ориентир за следващата фаза на дигиталните услуги, особено в контекста на нейното бързо застаряващо население. McKinsey разкрива примери за услуги с добавена стойност, предназначени за възрастни клиенти, особено на застрахователни компании, които са изцяло ориентирани към силно персонализирани услуги.

Тези дигитални разработки не се отнасят само до предоставяне на любезно отношение. Потреблението на такива услуги сред застаряващото население нараства по-бързо спрямо общото население. По света по-старото поколение живее по-дълго и изграждането на продукти и услуги, които пораждат доверие и са полезни, се превръща не само в търговски приоритет, но и в морален.