4 ключови потребителски тенденции, които брандовете дa отчетат в плановете си до края на 2023 г.

Венката Бонагири – старши партньор Data Strategy & Analytics в Mindshare, разглежда ключовите тенденции за годината и как те ще повлияят на мислите и действията на потребителите през 2023 г.

Текст: Venkata Bhonagiri, Senior Partner & Group Director, Data Strategy & Analytics, Mindshare от Redlink , Източник: WARC
4 потребителски тенденции за 2023 Снимка: Clker-Free-Vector-Images/Pixabay

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

Намираме се не само във време, в което потребителите са информирани, избирайки да получават по-добра представа за продуктите, преди да ги закупят, но и са все по-отговорни относно по-голямото въздействие на тези покупки върху света. Потребителите днес не само са притеснени от икономически и обществени ситуации, а и мнозина от тях са решени да направят нещо в личния си живот за подобряването на тези ситуации, което прави изработването на подходяща реакция на брандовете още по-необходимо.

Тези нагласи на потрбителите ни помагат да формираме четири ключови потребителски поведения и тенденции за годината, като всяка една от тях има ключово значение за маркетолозите, които се стремят да стимулират солиден дългосрочен растеж на своите брандове.


1. Потребителите са загрижени от нарастващите разходи за живот

Инфлацията и покачването на цените в ключови сегменти на потребителските продукти продължава да се запазва. Продължаващите ефекти от пандемията от COVID-19, която причини смущения във веригите за доставки и повишено търсене на определени продукти, на свой ред доведе до по-високи разходи за производителите и дистрибуторите, които след това се прехвърлят върху потребителите под формата на по-високи цени.Тъй като инфлационният натиск продължава, марките трябва да се съсредоточат повече върху това да дадат на потребителите обосновка за покупка, особено когато става дума за луксозни и премиум продукти. Марките и търговците на дребно трябва да намерят начини да предложат стойност на потребителите и да комуникират стойността на своите продукти по начини, които да резонират в потребителите, въпреки бюджетните им ограничения. Това означава да бъдат по-прозрачни относно техните цени и това, което предоставят срещу тях.

Walmart например стартираха Walmart Rewards като ново предимство за членството в Walmart+, което е в съответствие с тенденциите, наблягащи на стойността в трудна икономика. Данните от Walmart Connect - омниканалния медиен бизнес на Walmart, показват, че 67% от анкетираните клиенти казват, че ще прекарат повече време в търсене на отстъпка поради инфлацията.


2. Потребителите все повече се фокусират върху ESG въпроси

Потребителите все повече осъзнават отрицателното въздействие на консуматорството върху околната среда. В резултат на това, те търсят начини да консумират по по-устойчиви и по-отговорни начини, а това засяга марките. Според проучване, проведено от PwC в САЩ, Бразилия, Обединеното кралство, Германия и Индия, 83% от потребителите смятат, че компаниите трябва активно да оформят възможно най-добри ESG практики. Същото проучване установява и че 91% от бизнес лидерите също вярват, че тяхната компания има отговорност да действа по проблемите на ESG.

Марките трябва да се приспособят към тези бързо променящи се потребителски поведения и да предложат устойчиви и отговорни опции, които ще изискват постепенни инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, производство и маркетинг. Това също е и възможност за брандовете да се разграничат от своите конкуренти, като съзнателно съгласуват своите ценности и цели с очакванията на потребителите, партнират си с организации, които насърчават устойчивостта и включват устойчивостта в своя маркетинг.

Един интересен пример е кампанията ReTok, по която Mindshare работи с марката Nature Valley на General Mills. За предучилищния сезон в САЩ марката стартира програма за награди и пазаруване в TikTok, включваща лимитирана серия продукти с ограничено от устойчиви марки като L.L.Bean, Posted, Stasher и други. Програмата възнаграждава семействата, които споделят своите устойчиви практики чрез TikTok, с изключителен достъп до сецкцията на магазина с подбрани продукти.

3. Потребителите влагат повече пари в социалната търговия

Според данни, публикувани в доклада на WARC „Бъдещето на цифровата търговия“, се очаква социалната търговия (social commerce - покупки в платформите на социалните медии) да достигне 660 милиарда долара в световен мащаб до 2025 г. Това представлява значителна промяна в начина, по който потребителите проучват и закупуват продукти и услуги, а социалните платформи се превръщат във важна част от пейзажа на електронната търговия.

Марките могат да създават възможности за клиентите да се свързват помежду си чрез общности в социалните медии или програми за лоялност. Всъщност изследване на EssenceMediacom показва, че за 77% от Gen Z е вероятно или много вероятно да купуват продукти чрез социални медии, ако са участвали в чат или дискусия с марката или продавача преди покупката.

Тук също има възможност за марките да използват силата на инфлуенсърите и генерираното от потребителите съдържание, за да достигнат до потребителите и да изградят доверие. По-специално, брандовете трябва да обмислят работа с микроинфлуенсъри, тъй като има все повече доказателства, че микроинфлуенсърите са по-склонни да стимулират разговори и продажби за брандовете, в сравнение с макроинфлуенсърите. Инфлуенсър маркетинг пазара нараства от 1,7 милиарда долара през 2016 г. до 16,4 милиарда долара през 2022 г. Според доклад на Meta, аудиториите, които следват микроинфлуенсърите, обикновено са по-ангажирани и е по-вероятно да предприемат действия.

4. Има по-голям потребителски интерес към споделянето на данни с нулева страна (zero party data или OP)*

Все повече и повече потребителите са мотивирани да споделят личната си информация с марките в замяна на изживяване, съобразено с техните предпочитания и избори, като същевременно те самите избират каква информация да споделят. Това умишлено, проактивно споделяне на данни се определя като данни с нулева страна и представлява промяна на парадигмата в начина, по който потребители и марките си взаимодействат. Товя подчертава и нарастващото доверие между потребителите и брандовете.

В миналото марките разчитаха в голяма степен на данни от трети страни, за да получат представа за поведението на потребителите. Това доведе до липса на прозрачност и контрол на потребителите, като личната им информация се използва без тяхно знание или съгласие. С данните с нулева страна, потребителите контролират информацията, която споделят, и могат да я споделят с марки, на които имат доверие и които са в съответствие с техните ценности.

Марките могат да придобият по-задълбочено разбиране на клиентите си, за да им предложат подходящи преживявания и да създадат таргетирани маркетингови кампании. Това обаче идва и с отговорността за гарантирането на сигурността и поверителността на данните на потребителите и за прозрачността относно начина, по който се събират и използват данните. Именно тук идва и задължителното за всеки бранд наличие както на рамка за етика на данните, така и на оценка, тъй като те позволяват на марките бързо и последователно да оценяват нивото на етичен риск на активите с данни и решенията, информирани от тази оценка.

В крайна сметка, когато брандовете се съсредоточат върху достъпността, устойчивостта и прозрачността, те ще се възползват от предимствата на по-добрите си връзки с потребителите. Потребителите стават все по-наясно с въздействието на техните решения за покупка върху околната среда, своят бюджет и желанието си да споделят данни. В замяна те търсят брандове, които отговарят на техните ценности и които могат да им предложат персонализирани продукти и услуги, които насърчават баланса и благосъстоянието им.

*Дефиницията на Forrester Research за данни с нулева страна е следната: „Данните с нулева страна са тези, които клиентът умишлено и проактивно споделя с марка. Те могат да включват данни от центъра за предпочитания, намерения за покупка, личен контекст и как лицето иска марката да го разпознае."