Рекламните агенции са стабилни

IPA – британският еквивалент на БАКА – публикува годишните си проучвания за състоянието на рекламните агенции.

от Redlink
Рекламните агенции са стабилни

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

IPA – британският еквивалент на БАКА – публикува годишните си проучвания за състоянието на рекламните агенции.

Преброяването на агенциите за 2023 г. на IPA установява, че индустрията е като цяло стабилна в редица показатели, с незначителни промени по отношение на общия брой на заетите, етническото разнообразие и представителството по пол и възраст.

„Като обръщаме внимание на области, които се нуждаят от внимание, можем да постигнем по-бърз напредък“, казва Лейла Сидики, директор на D&I, IPA. „Колкото по-богат и разнообразен е съставът на нашата индустрия, толкова по-подходящи и интересни ще бъдем за нашите клиенти, публика и съвременното британско общество.“

Данните от проучването разкриват:

24 910 служители са на пълен работен ден в агенциите

Това представлява увеличение от 1,5% спрямо 2022 г. Броят на служителите на непълно работно време се е увеличил с подобна цифра, но броят на стажантите е намалял почти наполовина (-45,5%).

Текучеството на персонала е 31,2%

Това е малко по-малко от цифрата за 2022 г. от 32,4%. За творческите агенции и другите немедийни агенции цифрата е 31,5% (2022: 32,1%); за медийните агенции е 30,8% (2022: 32,8%).

Пропорционално повече жени на ръководни длъжности

Жените заемат 37,9% от лицата в ролите на C-suite (2022 г.: 37,5%). В творческите и други немедийни агенции той е 38% (2022: 36,3%) и 37,7% в медийните агенции (2022: 39%).

Етническото разнообразие намалява

23,3% от служителите не са с бял произход (2022: 23,6%). По отношение на старшинството, лицата с небял произход представляват 11,0% от служителите на изпълнителни ръководни длъжности и ръководни длъжности (2022 г.: 11,2%); на начални/младши нива картината е различна, тъй като делът на служителите с различен произход нараства.

Разликата в заплащането между половете намалява

Сред тези агенции-членки, предоставящи разбивки на заплатите по пол и трудов стаж, съществува разлика в заплащането от 15,2% в полза на мъжете (2022 г.: 17,4%; 2021 г.: 23,3%).

Етническата разлика в заплащането се увеличава

Сред агенциите, предоставящи разбивки, съществува етническа разлика в заплащането от 21,6% в полза на белите служители (2022 г.: 21,1%).

Хибридните работни модели са норма

Над половината от агенциите (54,8%) използват тридневен офис/два дни дистанционен модел за своите служители, докато други 27,0% използват двудневен офис/тридневен дистанционен модел.

Средната възраст на служителите се увеличава незначително

Средната възраст на служителите е 34,6 години (2022: 34,4); 7% от служителите са на възраст над 50 години (2022: 6,5%).