Новата платформа на IKEA се учи от домовете на хората

IKEA използва иновативна глобална платформа, за да предоставя на служителите си прозрения, събрани от посещения в домовете на хората.

от Redlink
Новата платформа на IKEA се учи от домовете на хората

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

IKEA въвежда в употреба специално разработена глобална платформа, която позволява на компанията да събира прозрения и данни от домашни посещения - решение, което се използва за стимулиране на повече иновации и разработване на продукти.

Стартирала през 2023 г., Open Home вече е разпространена на почти всички 62 пазара на IKEA и позволява на колегите да се учат един от друг и да споделят информация, която преди се е съхранявала само вътре в екипите.

IKEA прави посещения в домовете на хората от 1970 г.: различните бизнес звена в компанията извършват свои собствени посещения и споделят само ограничена информация помежду си. IKEA търсеше решение, което може да се използва за улавяне и агрегиране на огромното ѝ знание, което да се споделя между екипите. Платформата трябва да бъде достъпна както за професионални, така и за непрофесионални изследователи и да бъде надеждна и гъвкава за различни пазари. Така през тази година стартира платформа за знания по поръчка с принос от Gapminder, независима шведска фондация.

Слоганът на IKEA е „По-добър живот. Заедно“, но компанията не може да изпълни това, без да знае точно как живеят хората на различните пазари. Въпреки че IKEA е провеждала изследвания в миналото, новата технология улеснява събирането на тези данни от множество географски области. Резултатът е по-добре проектирани продукти, които ще помогнат за подобряване на живота на клиентите в световен мащаб.

Основният екип – архитекти, разработчици, компанията и потребителите – поддържат техническата страна на разработката възможно най-проста и гъвкава. Способността да се променя платформата в отговор на потребителското изживяване е ключът към успеха.

Разработена е стабилна глобална настройка за поверителност, която може да бъде вградена в дизайна и адаптирана към местния контекст, като сигурността се оценява външно и се счита за „много висока“.

Пилотна версия е разпространена на 12 пазара в продължение на три месеца и подобрена след обратна връзка и обучение.

Служителите на IKEA по целия свят вече могат да извършват свои собствени домашни посещения – включително планиране, набиране на персонал, посещения и аналитична работа – което демократизира изследователския процес.

Open Home улеснява събирането на истории и маркирането и структурирането на снимки, направени по време на домашни посещения – 13 000 са направени по време на публикуването – като потребителите могат да идентифицират общи модели.

Има планове за използване на домашни видеоклипове, след като бъдат установени насоки, както и използване на AI за събиране, сортиране и анализиране на данни, включително текстово и графично съдържание.

„Open Home задоволява реална нужда в рамките на организацията IKEA и е създаден с мисъл за демократизация, простота и етика. Сега това се превръща в инструмент за глобални иновации, разработване на продукти и ангажираност на служителите” – посочват авторите на платформата на IKEA.