Къде рекламите работят по-добре?

Разберете от специалистите на KANTAR и доклада Media Reactions 21, представен онлайн на 9.09.21г.

от Redlink
Къде рекламите работят по-добре?

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

За да може рекламата да реализира пълния си потенциал, тя се нуждае от подходяща медийна среда. Данните на KANTAR показват, че кампаниите са седем пъти по-ефективни сред възприемчивата аудитория. Тъй като медийното поведение на хората продължава да се развива в лицето на пандемията, марките се борят да останат актуални. Добрата реклама се нуждае от добра медийна среда, но разбирането на качеството на медийното позициониране става все по-сложно.

Media Reactions е ежегодно проучване на KANTAR, което предоставя изчерпателна представа за текущия медиен пейзаж и как да се ориентирате в него. Изследването предоставя съществени насоки за планирането на кампании с класиране на медийни канали и марки и подробна информация за каналите и платформите, които потребителите и маркетолозите предпочитат, както и техните възприятия за тях.

Изданието на доклада Media Reactions за 2021 г. се основава на мненията на над 14 500 потребители и 900 старши маркетолози по целия свят, обхващащи над 290 медийни марки на 23 пазара.

Тазгодишното проучване изследва три стратегически дилеми, пред които са изправени маркетолозите по целия свят:

Дигиталната дилема
Как можете да увеличите максимално ангажираността на потребителите, без да ги дразните във все по-дигиталния свят?

"Глокалната" дилема
Как балансирате ползите от мащаба на глобалните медийни платформи с обещанията за повече уместност от местните медийни скъпоценни камъни?

Дилемата на новатора
Как медийните марки могат да постигнат баланс между поддържането на доверие и стимулирането на иновациите?

По време на кризата много бюджети бяха намалени и маркетолозите се обърнаха към медийни марки, на които имат доверие. Печелившите марки и платформи са тези, които бързо се адаптираха и въведоха иновации. Когато навлизаме в нов медиен пейзаж, марките трябва да разберат кои нагласи на потребителите и търговците са се променили и кои са останали същите. Кои медийни марки са запазили своята привлекателност? И кои са станали по-силни?

Регистрирайте се за безплатния уебинар на KANTAR на 9 септември, за да разберете къде процъфтяват страхотните реклами от експертите Дънкан Саутгейт – директор медии в Кантар и Гонча Бубани – глобален директор медии в Кантар, които ще обсъдят медийните дилеми, пред които са изправени марките днес, и ще разкрият водещите медийни канали и медийни марки в световен мащаб.