IKEA издава наръчник за добри разговори

IKEA Полша публикува наръчник за насърчаване на емпатията в ежедневната реч.

от Redlink
IKEA издава наръчник за добри разговори

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

Очакванията към IKEA са да насочва вниманието си към теми, свързани с предмета на дейност или дългата си история. Вместо том за шведските вили или произхода на кюфтетата обаче, IKEA Полша публикува Наръчник на добрия език. Това е ръководство, което насърчава приобщаващия език и оспорва вредната и изключваща реторика в ежедневната комуникация. Наръчникът е създаден съвместно със седем неправителствени организации като част от продължаващата кампания на IKEA #ChangingTheNarrative. Всеки раздел се фокусира върху езика, свързан с различни групи, уязвими към дискриминация: хора с увреждания, ЛГБТ+ общността, национални и етнически малцинства, бежанци, млади и възрастни хора.

Наръчникът на добрия език е създаден да бъде достъпен и лесен за разбиране. Всяка глава изброява кои думи не се препоръчват и защо, заедно с предложени алтернативи. Чрез споделянето на документа като безплатно изтегляне, IKEA има за цел да вдъхнови хората да проверят дали не са наранени неволно, дали не обиждат другите без да искат и да преосмислят кои термини и фрази включват в случайни разговори и взаимодействия на работното място.

Лексиконът на добрия език на IKEA се появява на фона на нарастваща политическа поляризация и все по-язвителен дискурс около маргинализираните общности. Тъй като крайнодесните партии набират сила в Европа и извън нея, тяхната реторика често подклажда разногласия и насърчава речта на омразата, насочена към уязвими групи. Ръководството за добър език на IKEA служи като стабилна контрамярка — инструмент за насърчаване на съпричастност, уважение и приобщаване.