GroupM въвежда глобална рамка за декарбонизация на медиите

Методологията ще бъде споделена с клиенти, индустриални органи и организации, ангажирани с декарбонизацията на медиите.

от Redlink
GroupM въвежда глобална рамка за декарбонизация на медиите

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

Всички големи медийни глобални медийни агенции са декларирали ангажимент към намаляването на негативното въздействие от дейността си върху околната среда. Маркетинговият гигант WPP е поел ангажимент към постигането на нулеви въглеродни емисии от своите собствени операции до 2025 г. IPG намалява емисиите си в съответствие с целта за ограничаването на глобалното повишаване на температурата до 1,5C и са поели ангажимент, че ще работят със 100% възобновяема електроенергия до 2030 г. Omnicom декларира, че ще намали потреблението си на енергия с 20% на човек в световен мащаб до 2023 г. (използвайки базова линия от 2015 г.) и ще работи с 20% възобновяеми източници до 2023г. Dentsu се ангажира да намали абсолютните си емисии с 90% до 2040 г. в цялата си верига на стойност (това изключва емисиите от медиите).

Години наред медийните агенции се опитват да оценят въглеродния отпечатък и емисиите на своята рекламна верига, за да компенсират въздействието си и да правят по-добри избори, докато обществеността се обръща срещу най-големите замърсители в света. Към момента на въглеродните калкулатори на рекламната индустрия им липсват нюанси и данни в реално време и индустрията среща проблеми да разбере степента на въздействието си върху околната среда. Измерването на многоканални маркетингови кампании с помощта на един инструмент е трудно поради липсата на стандартизация. Например дигиталните рекламни емисии често се измерват на KB данни, докато печатните медии използват емисии на сантиметър. За медийните агенции съществува необходимост от използването на единен подход от всички агенциите. Затова и WPP възложи на своето подразделение за закупуване на медии -GroupM, да предостави подробна разбивка на пропуските в системата за измерване, така че най-накрая да може да се справи ефективно с най-големия замърсител в рекламната индустрията – рекламният инвентар.

Оливър Джойс, главен глобален директор трансформации в агенцията от GroupM - Mindshare, коментира: „Ако всички ние продължим да работим по този проблем независимо, ще имаме много ограничено въздействие върху намаляването на въглеродните емисии. Тази рамка и изследванията зад нея са нашият опит да консолидираме индустрията около единна визия за декарбонизация, започвайки с дефиниране на последователни параметри около границите, след което се съгласяваме какви данни са необходими и обединяваме методология за изчисление. Отне ни 10 до 15 години, за да постигнем смислен напредък по отношение на поверителността, и пет до осем години, за да постигнем смислен напредък по отношение на вредното съдържание. Ние просто нямаме толкова време, за да съгласуваме как изглеждат измерването и намаляването на въглеродните емисии."

GroupM представи подхода, който ще предприеме за измерване и намаляване на базираните на реклами въглеродни емисии, използвайки новоразработена глобална рамка за измерване на въглеродния отпечатък. Отворената рамка на GroupM идентифицира 11 измерими канала: телевизия, VOD, кино, социални, цифрови, печатни, OOH, DOOH, радио, цифрово аудио и transient. Подхода на GroupM ще измерва отделянето на въглероден диоксид през пет етапа на потреблението на реклама: от добива и производството на суровини, през производство, дистрибуция и съхранение до потреблението и края на живота (рециклиране на вестник например). Рамката е иновативен, нов набор от методологии за измерване, предназначени да дефинират необходимите данни за измерване на въглеродните емисии през всичките пет етапа на рекламния жизнен цикъл за всички формати, канали и пазари в съответствие с емисиите им на парникови газове. Това ще позволи на специалистите по медийно планиране да картографират общия въглероден отпечатък на рекламните кампании от разработването им до доставката.

В допълнение към предоставянето на стандарти и процеси за измерване на въглеродните емисии, рамката също така очертава стъпките, които рекламодателите могат да предприемат незабавно, за да ускорят своите усилия за декарбонизация. Те включват закупуването на по-малко, но по-висококачествени реклами от по-качествени пъблишъри, намаляването на сложността на веригата за доставки чрез намаляване на посредниците, закупуването на нисковъглеродни медийни продукти и намаляването на размера на рекламните асети.

Предлагането от медийна агенция да се показват по-малко реклами за доброто на околната среда е огромна промяна. Повишаването на ефективността на кампаниите и намаляването на разположенията и честота биха намалили веднага вредните емисии.

„Най-стабилният глобален въглероден калкулатор в индустрията“ ще бъде достъпен и за клиентите на GroupM по-късно тази година. За да насърчи установяването на стандарти за измерване на въглеродните емисии през канали и формати за цялата индустрия, GroupM ще предостави методологиите и процесите, поддържащи новата рамка на индустриални органи и организации, ангажирани с декарбонизирането на веригата за доставки на медии, поставяйки цел, одобрена от Science Based Targets инициатива (SBTi).

Кристал Оливиери, главен глобален директор иновации в GroupM & Choreograph коментира: „Тежестта на климатичната криза изисква цялата индустрия да даде приоритет на декарбонизацията на медиите и намаляването на въглеродните емисии от рекламните дейности. Като GroupM, ние инвестирахме в създаването на тази рамка като първата итерация на структурирана и мащабируема методология за измерване, съобразена с GHGP. Тази работа обаче не е предназначена да служи само на нас, така че умоляваме цялата индустрия да приведем в съответствие, подобрим и мащабираме тази методология заедно, за да създадем по-добро бъдеще за медиите и света, в който живеем."

Установяването на глобално мащабируем подход за измерване на въглеродните емисии е важна стъпка, която GroupM предприема, за да изпълни ангажимента си да декарбонизира цялата си верига на доставки на медии до 2030 г., както беше обявено от WPP през април 2021 г. Подробностите за рамката за декарбонизация на медиите на GroupM са обобщени в докладa “Изчисляване на по-чисто бъдеще сега: Унифицирана методология за ускорена декарбонизация на медиите”.

GroupM е водеща световна компания, oтговорна за повече от $60 милиарда годишни медийни инвестиции. Портфолиото на GroupM включва агенции Mindshare, Wavemaker, EssenceMediacom и mSix&Partners, както и Choreograph (данни и технологии), GroupM Nexus (Cross-Channel Performance & Activation) и GroupM Investment.