FMCG компаниите трябва да поемат отговорност за пластмасата

Компаниите производители на бързооборотни стоки (FMCG) са сред най-големите потребители и замърсители с пластмаса, но времето да действат се скъсява.

от Redlink
FMCG компаниите трябва да поемат отговорност за пластмасата

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

Някои от най-големите производители на бързооборотни стоки в света комуникират своите успехи за това как се справят с проблема със замърсяването с пластмаса, но е необходима по-радикална промяна от това да се закрепят по-здраво капачките на бутилките с напитки.

ООН се стреми да сключи глобално споразумение за пластмасите до края на тази година, което има за цел да контролира пластмасите през целия им жизнен цикъл. Междуправителственият комитет за преговори относно замърсяването с пластмаса отбелязва напредък в дискусията от идеи към практически мерки в договора, включително ограничаване на общото количество произведена пластмаса.

Близо 400 милиона тона нова пластмаса се произвеждат всяка година, според оценките на UNEP, и този общ брой може да се удвои до 2040 г. Пластмасата също така представлява 5% от глобалните емисии в момента, но това също може да нарасне.

ООН изчислява, че по-малко от 10% от пластмасата, генерирана в световен мащаб, се рециклира. Същевременно скорошно изследване на The 5 Gyres Institute заключава, че за всеки процент увеличение на произведената пластмаса има еквивалентно увеличение на замърсяването с пластмаса в околната среда.

Всичко това има непосредствено отношение към FMCG компаниите. Институтът установява, че 56 мултинационални FMCG компании са отговорни за най-малко половината от пластмасовите отпадъци в света (половината от 1,87 милиона артикула, събрани за период от пет години в 84 държави, които са имали забележимо брандиране). Само Coca-Cola е отговорна за 11%. Голяма част от събраните отпадъци са опаковки за еднократна употреба от храни, напитки и тютюневи изделия.

Тази година Unilever потвърди, че е намалил употребата на чиста пластмаса с 18% през последната година, като същевременно е увеличил употребата на рециклирана пластмаса с 23%.

Един от вариантите на решение са т.нар. „пластмасови кредити“, които биха позволили на компаниите да балансират пластмасовите отпадъци, които събират, спрямо отпадъците, които произвеждат.

Необработената пластмаса се произвежда по-бързо, отколкото старата пластмаса се рециклира и светът е залят – буквално – от резултатите.

Марките бързооборотни стоки и техните пластмаси за еднократна употреба имат основен принос за проблема и трябва да играят главна роля за решаването му. Но както отбелязва главният изпълнителен директор на Unilever Хайн Шумахер, марките не могат да се справят сами: „Имаме нужда от сътрудничеството на търговците на дребно (за презареждане и повторна употреба), имаме нужда от сътрудничеството на правителствата по отношение на промяната на законодателството.“