Mentor branding: безспорното предимство на марките

Взаимоотношенията между марките и потребителите стават все по-комплексни

от Redlink
Mentor branding: безспорното предимство на марките

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

Съвременните потребители не искат само достъп до продукт или услуга. Ново проучване на американската брандинг и маркетинг агенция Meyocks показва, че взаимоотношенията между марките и потребителите стават все по-комплексни: по-голямата част от днешните потребители и особено тези от по-младите поколения, родени между 1981 и 2012 година (милениали и поколение Z), очакват марките да ги наставляват.

Наличието на т.нар mentor branding в подходите на марките им дават предимство и ги разграничават сред конкуренцията. Хората днес очакват марките да ги обучават, да се застъпват за тях и като цяло да правят личния и обществения живот по-добър.

По конкретно:
88% от потребителите казват, че марките трябва да предоставят информация с добавена стойност на клиентите си;
75% от потребителите вярват, че марките трябва да работят, за да ги вдъхновяват;
75% от потребителите смятат, че марките трябва да се застъпват за своите клиенти.

“Ментор брандингът е възможност за бизнеса да създаде по-силни връзки с клиентите като ги вдъхновява, застъпва се от тяхно име и осигурява информация с добавена стойност“ – казва Дъг Джески, президент на Meyocks – „Установихме, че марките, които се оценяват високо по тези показатели, се радват на по-бърз ръст на приходите.“

Начинът, по който потребителите се чувстват по отношение на една марка, може да повлияе на навиците им за харчене. 56% от потребителите казват, че ще спрат да купуват или ще бойкотират марка, която е в разрез с техните убеждения, а 57% са готови да платят повече за марка, която се застъпва за нещо, в което вярват.

Очакванията на потребителите са за предоставяне на информация за това как да извлекат максимума от даден продукт или услуга (64%), да получават вдъхновение за личния им живот (47%). 46% от анкетираните очакват от марките да се застъпват за околната среда.

Ако марките искат да се възползват от менторство в подходите си, трябва да действат бързо и да си зададат няколко ключови въпроса: 1/ По отношение на информацията с добавена стойност, която предоставят (каква информация предоставят ежедневно, с каква информация помагат на клиента да направи избор, какви съвети и насоки предлагат за решаване на проблеми); 2/ По отношение на вдъхновението (как вдъхновяват ежедневно клиентите си, как стимулират клиентите си към подобряване на живота им, по какъв начин спомагат за изграждането на самовуереност на клиентите си); 3/ По отношение на застъпничеството (как се застъпват за клиентите си ежедневно, как могат да се застъпват за каузи, които са важни за потребителите им, как могат да ги привлекат към каузи от техен интерес).

Проучването на Meyocks е проведено чрез онлайн панел с 1523 американци на възраст 18 и повече години. То касае всички марки, както и такива, които са фокусирани върху хранене и здраве. За резултатите, базирани на общата извадка от възрастни американци, допустимата грешка е ± 3 процентни пункта при ниво на доверие 95%.