Идва ли епохата на позитивните рекламни конкурси

Новата инициатива The Pitch Positive Pledge се стреми да направи конкурсите позитивно преживяване за клиентите и агенциите.

от Redlink
Идва ли епохата на позитивните рекламни конкурси

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

The Pitch Positive Pledge („Гаранция за позитивни конкурси“) е нова инициатива на браншовите маркетингови и кимуникационни организации в Обединеното кралство IPA и ISBA, която се стреми да направи процеса на маркетингови и рекламни конкурси по-предсказуем, обозрим и отговорен както за рекламодателите, така и за агенциите.

Исторически брифовете за конкурси се фокусират само върху процеса на разработка на заданието „как да“, без да отчитат както човешките, така и екологичните разходи. Pitch Positive Pledge носи нова перспектива, целяща да стимулира повече прозрачност и по-добро психическо благополучие за участниците, което води до по-качествена работа, по-малко разходи и по-малко загуби от всички страни.

След пандемията конкурсите се случват по-често, а с хибридната работа вече са по-сложни и все по-скъпи. И въздействието върху хората е по-лошо от всякога, което се посочва като фактор, допринасящ за прегаряне и проблеми с психичното здраве. Накратко, това е област, която се нуждае от подобрение от десетилетия.

Гаранцията на двете асоциации се отнася до трите етапа на процеса на конкурсите – преди, по време и след:

Позитивна нужда от конкурс (преди) – увереност, че е необходимо да се проведе конкурс: рекламодателят трябва да бъде уверен, че е необходим конкурс и ще предостави писмено изложение, в което ясно посочва защо.

Провеждане на позитивен конкурс (по време): рекламодателят ще обмисли последиците от изискванията, които поставя пред агенцията за изпълнение; агенцията ще вземе предвид както интереса на своя клиент, така и благосъстоянието на своите хора по време на процеса.

Предоставете позитивно решение (след): рекламодателят ще информира директно агенцията за резултата от представянето и ще предостави обратна връзка за конкретното представяне; агенциите ще приемат решението на клиента и ще предоставят обратна връзка за това колко добре техният екип се е справил със заданието и се е придържал към Гаранцията.

Конкурсите са само една от трудните точки за контакт между маркетинговите отдели от страна на клиентите и агенциите. Миналата година например проектът BetterBriefs изчислява, че до една трета от маркетинговите бюджети могат да бъдат пропилени поради лошо брифиране (Питер-Пол фон Вайлер и Мат Дейвис, основателите на BetterBriefs, обсъждаха това и в подкаст на WARC Talks).

Повече от 70 компании вече са поели ангажимент и бъдещо проучване в индустрията ще сравни текущата дейност по конкурсите (с въпроси, отнасящи се до областите на психичното здраве, загубата, разходите и ефективността), за да може да се очертае напредъкът след приемането на Гаранцията.

Ето част от организациите, които са се включили в инициативата:

Агенции: Above+Beyond, ASG & Partners, Cogent, McCann Manchester, Republic of Media, St Luke’s, The Beyond Collective, The7stars, Frontier, Total Media, Wunderman Thompson, Yonder Media, VCCP, Starcom, Drummond Central, Forever Beta, OMD UK, OMG Unite, PHD UK, MG OMD, Hearts & Science, Drum, Fuse, Unite, Portas, PWC, Mother and Publicis Groupe UK agencies including BBH, Leo Burnett, Saatchi & Saatchi, Publicis.Poke, Starcom, Zenith, Spark Foundry, Digitas, Octopus Group and Prodigious.

Рекламодатели: Boots, Barclays, British Gas, DiDi, First Direct, Nationwide Building Society, NatWest, Nestlé, Samsung, Santander, Specsavers, Tui, Virgin Media O2 and White Claw.

Посредници: AAR, Aperto Partnership, Creativebrief, Ebiquity, Hamilton Associates, Ingenuity, MediaSense, PWC, Steve Kershaw Limited and TrinityP3.

Чарли Мартин, глобален директор за развитие на клиенти в Wunderman Thompson казва, че най-лошо проведените конкурси се оказват изключително неефективни и скъпи. „Особено за нашия основен актив: нашите хора. Pitch Positive Pledge е чудесна възможност за поставяне на нов стандарт, който поставя основите за здраво, ползотворно и устойчиво партньорство“, продължава той. „Това е по-добре за работата, по-добре за нашите клиенти и преди всичко по-добре за нашите хора.“