Две трети от хората не вярват на екологичните претенции на марките в рекламите им

Проучване на IPA очертава профила на еко-осъзнатите потребители

от Redlink
Две трети от хората не вярват на екологичните претенции на марките в рекламите им

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

Рекламата може да играе значителна роля в борбата с изменението на климата, като 71% от потребителите са съгласни, че рекламата може да образова за продукти и услуги с нисък въглероден отпечатък. Това показват резултатите от ново национално представително проучване във Великобритания, поръчано от IPA и извършено от Opinium сред извадка от 2000 възрастни в Обединеното кралство на възраст 18+.

Данните също така показват, че 59% от хората обичат да виждат в рекламите какво правят компаниите, за да помогнат за справяне с изменението на климата. 87% от потребитеите считат, че всички компании носят отговорност и трябва да помогнат за намаляване на въздействието си за изменението на климата. Въпреки това, 69% от хората вярват, че напредъка в тази област не се постига достатъчно бързо, а само 34% от потребителите смятат, че можем да обърнем ефектите от изменението на климата.

Въпреки положителната потенциална роля в подпомагането на борбата с изменението на климата, индустрията трябва да действа внимателно, тъй като потребителите са скептични към зелените заявления на брандовете в рекламата им. Две трети (68%) от обществеността смятат, че марките преувеличават своите екологични претенции в рекламите, а 67% не вярват, че марките действително правят това, което твърдят.

Други ключови констатации от изследването публикувани в новия профил на аудиторията на Eco-Conscious Consumers на IPA:

– Около половината (52%) от потребителите обмислят въздействието върху околната среда от покупките си, като подобен процент (50%) са готови да харчат повече за устойчиви продукти, а 33% проучват въздействието на продуктите върху околната среда, преди да ги купят;
– 42% от потребителите се стремят да избягват марки с лоши екологични показатели, докато 59% смятат, че марките яхват зелената вълна, само за да изглеждат добре;
– 69% от хората искат да видят повече реклама, която показва откъде идват материалите на продукта и дали могат да бъде рециклиран;
– Докато основната отговорност за справянето с изменението на климата според респондентите се пада на правителството (47%) и международни органи като ООН (37%), отделните индивиди(27%) са почти толкова отговорни, колкото са частните компании (26%);
– Повечето потребители (75%) смятат, че компаниите трябва да бъдат законово задължени да публикуват информация за своите екологични практики, а 77% от хората смятат, че трябва да има повече проверки и наблюдение на екологичните претенции в рекламите.

Пол Бейнфеър, генерален директор на IPA, казва: „Тези констатации потвърждават, че рекламната индустрия може да играе жизненоважна роля в подпомагането на борбата с климатичната криза, но ние трябва да подходим към това отговорно и внимателно. Въпреки че има ясно желание от страна на потребителите да купуват по-устойчиво и да дадат своя принос, има тревожна липса на доверие в екологичните претенции, направени от марките."

Неотдавнашната актуализация на регулацията на екологичните претенции на независимия регулатор на рекламата във Великобритания Advertising Standarts Autority (ASA) ще помогне за справянето с това недоверие. Такава ще бъде и широкомащабно подкрепената от рекламната индустрията инициативата Ad Net Zero за намаляването на въглеродния ѝ отпечатък.

Но на агенциите и клиентите им предстои да работят заедно, не просто за да подчертаят своите зелени инициативи, но и да изградят общественото доверие в тези твърдения.