Ръстът на маркетинговите бюджети е движен от насочването към ценови промоции

Бюджетите за ценови промоции нарастват с най-високите темпове от почти две десетилетия

от Redlink
Ръстът на маркетинговите бюджети е движен от насочването към ценови промоции

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

Според последния доклад на IPA Bellwether за промените в маркетинговите активности по света през 2023 година бюджетите за промоции растат с рекордно бързи темпове, тъй като компаниите отделят повече ресурси за подкрепа на своите клиенти по време на криза с покачващи се разходи за живот.

През първото тримесечие на 2023 г. нетният баланс на фирмите, регистрирали повишение на своите маркетингови бюджети, е +8,2%, което е почти 4 пъти повече от +2,2%, регистрирани през четвъртото тримесечие на 2022 г.

Общо 21,1% от фирмите отбелязват ръст, 12,9% от фирмите регистрират бюджетни съкращения, а около две трети (66,0%) не отбелязват промяна в разходите.

Маркетинговите разходи за инвестиции в медии отбелязват ръст от +5,8%, като най-силно представящите се компоненти са онлайн реклама (+10,5%, ръст спрямо +6,3% миналото тримесечие) и видео (+7,9% спрямо +13,7%), аудиото също отбеляза ръст (+1,7 % сравнено с 0,0%). Рекламата в преса намалява (-1,9% спрямо -3,9%), както и външната реклама (-12,4% сравнено с -8,8%) като и за двете през първото тримесечие на 2023 година има забавяне.

Бюджетите за промоционални оферти растат с много големи темпове през първите три месеца (нетен баланс от +8,8% спрямо -4,0% в предишния период), събитията също привличат повече инвестиции (+6,3% спрямо +5,7%), тъй като компаниите се опитват да се ангажират с нови и потенциални клиенти лице в лице. Разходите за директен маркетинг също се повишават в началото на годината (+4,2% спрямо -0,6%).

Отбелязва се намаление в бюджетите за PR с -0,6%, като същевременно малко намаление отбелязват и разходите за пазарни проучвания (-3,2% сравнено с -8,8%).

Повече от една трета (36,6%) от анкетираните предвиждат по-големи бюджети за маркетинг през следващата година, в сравнение с 16,9% очакващи съкращения. Общо за всички компании това означава доста добър ръст в инвестициите от +19,8%.

Бюджетите за продажби с промоционални оферти се очаква да се увеличат през 2023/24 (общо с +6,3%); проучването на пазара е единственият сегмент, в който се предвижда намаляване на бюджетите на годишна база (-0,7%).

Когато оценяват финансовите перспективи на собствената си компания, +7,0% от анкетираните са оптимисти (срещу -17,2% предишното тримесечие).

На ниво индустрия най-песимистичният сценарий е за -7,1% намаление на годишна база в сравнение с понижение от -33,2% преди това.

По повод проучването Алекс Ъпричард, управляващ директор, IMA-HOME и IPA City Head, коментира: „Потребителите приветстват промоциите под форма на оферти, тъй като инфлацията поддържа цените високи. Пренебрегването на инвестициите в имиджа на марката за сметка на краткосрочни печалби обаче е рискован бизнес. Да се ​​надяваме, че планирането само за цени на момента няма да надделее над дългосрочните инвестиции за бъдещето.”