Наеми, ремонти, препродажби - кръговата икономика във Великобритания ще нараства

Проучване на Opinium по поръчка на IPA показва промените в поведенията на потребителите през 2023

от Redlink
Кръговата икономика нараства през 2023 Снимка: John Hanin/Pixabay

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

Ново проучване, проведено от Opinium по поръчка на Institute of Practititoners in Advertising (IPA) сред 2000 пълнолетни жители на Великобритания, относно техните възгледи за кръговата икономика, показва че в резултат на продължаващото нарастване на разходите за живот, потребителите са все по склонни да наемат, ремонтират и препродават вещи. Докладът, който се фокусира върху модата и технологиите, определя кръговата икономика като „парадигма, която има за цел да минимизира отпадъците/замърсяването, да удължи жизнения цикъл на продуктите и да регенерира природата“.

"С продължаващата криза на разходите за живот, съчетана с повишената осведоменост и безпокойство на потребителите относно веригата за доставки и проблемите с устойчивостта, е ясно, че кръговата икономика става все по-значима." казва Софи Даймънд, анализатор на инсайти в IPA.

Проучването установява, че най-честата дейност в рамките на кръговата икономика, с която се ангажират хората, е раздаването на артикули за благотворителност, на приятели и членове на семейството. 71% от анкетираните споделят, че искат да правят това повече или в същия обем като миналата година. В рамките на тези потребители, 19% планират да подаряват повече артикули от миналата година, докато 53% планират да подарят същия обем. Повече от една пета от жените (21%) планират да даряват повече употребявани вещи за благотворителност, на приятели и членове на семейството тази година, докато при мъжете това е малко по-слабо изразено - 16%.

Втората най-популярна дейност в кръговата икономика е поправката на артикули, като общо 57% от анкетираните заявяват, че или планират да правят това повече тази година (17%), или в същия обем (40%) като миналата година.Тъй като потребителите се фокусират върху стойността и удължаването на живота на продуктите, марките имат възможност да се възползват от това, като предлагат безплатни ремонти като Patagonia.

49% от анкетираните казват, че ще купуват артикули от платформи за препродажба, като eBay и Vinted, като 15% от тях смятат да правят това повече и 33% в същия обем като миналата година. Същевременно 46% възнамеряват да продават артикули на платформи за препродажба, като 20% от тях възнамеряват да правят това повече и 26% в същия обем като миналата година. "Ще бъде интересно да видим как компаниите и марките могат да се възползват от това – от тези резултати вече виждаме значително нарастване на популярността на сайтове за препродажба като Vinted и eBay." коментира Софи Даймънд.


Допълнителни ключови констатации относно промените в нагласите на потребителите относно кръговата икономика през 2023 г. включват:

По-младите възнамеряват тази година да наемат вещи значително повече: 11% от тези на възраст 18-34 години, спрямо 5% от 35-54 годишните и 1% от тези над 55 години; Мъжете (13%) са по-склонни тази година да извършват повече професионални ремонти на своите вещи спрямо миналата година, отколкото жените (9%).Междувременно повече жени (18%), отколкото мъже (16%) възнамеряват да поправят повече сами своите вещи тази година; Само 5% от над 55-годишните възнамеряват да купуват повече обновени (refubrished) артикули тази година, в сравнение с 16% от 18-34-годишните и 14% от 35-55-годишните; Електрониката е най-популярнa като цяло за закупуване реновирана - 45%, в сравнение с 29% за превозни средства и 28% за дрехи; Близо една трета (29%) от 18-34 годишните възнамеряват да продават повече артикули на платформите за препродажба от миналата година, докато една четвърт (25%) планират да купуват повече от тези платформи.

Тъй като кризата с нарастването на разходите за живот оказва голямо влияние върху начина, по който хората пазаруват, това създава възможност за марките да се ангажират с променящото се потребителско поведение и да подкрепят хората по време на турбулентните за тях времена.