Маркетингът не трябва да се измерва през спестявания

Маркетинговите екипи по света настояват за по-различни метрики от тези, които отчитат успеха им само през спестените бюджети.

от Redlink
Маркетингът не трябва да се измерва през спестявания

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

Екипите за маркетингови активности на големите глобални компании са разочаровани от текущите си KPI и искат да разширят показателите за успех отвъд спестяванията. Това показват резултатите на ново проучване на WFA, основаващо се на отговорите на 51 старши маркетинг мениджъри в глобални мултинационални компании, инвестиращи общо 114 милиарда долара за маркетинг годишно.

Тези, които са на позиции да поставят цели, често не разбират правилно маркетинга – само 52% от анкетираните маркетинг мениджъри казват, че техните ръководители и супервайзъри, които определят маркетинговите цели имат „добри“ или „много добри познания“ за маркетинга – което увеличава бариерите между производство, снабдяване, маркетинг и останалата част от организацията.

Резултатът е, че много ръководители на маркетингови отдели са помолени да формулират и таргетират ясни, но несвързани с маркетинга цели, които затрудняват ефективната работа с партньорите и доставчиците и предоставянето на реална стойност за марката.

Само 15% от респондентите казват, че целите са базирани на подробните планове на компанията за всичките й категории отдолу нагоре, по маркетингова категория и пазар; целите много по-често се основават на прост процент от разходите за медии и маркетинг (38%) или общите финансови изисквания на компанията (24%).

Медийните инвестиции са основният фокус за твърди спестявания (през 2023 г. това е основният двигател за 64%, което намалява до 53% през 2024 г.).

За да генерират спестявания все повече марки се фокусират върху креативния процес (19% през 2024 г., увеличение от 11% през 2023 г.) и производството (11%, увеличение от 5%), тъй като се възползват от технологичния напредък, включително Gen AI.

Очакванията за спестявания за 2024 г. са по-високи от 2023 г.; една от всеки две организации очаква да осигури 7% спестявания и повече, а още две от 10 очакват да спестят повече от 11% от своите маркетингови инвестиции.

На фона на тези предизвикателства Лаура Форчети, директор на Global Sourcing във WFA, споделя своята препоръка: „В свят, в който изкуственият интелект може скоро да казва на маркетинговите отдели колко струва всичко, с което те опирерат, целта на маркетинговите екипи трябва да е да се предефинират като „мениджъри на инвестиции в марката“, с което да подчертаят, че ролята им е да помагат на компаниите да инвестират в реклама и промоции, разкривайки нови възможности за комуникация, намалявайки излишните съобщения и премахвайки неефективността ” .