Как да се намали напрежението между клиент и агенция?

Докладът на Lions Advisory - State of Creativity („Състоянието на креативността“) идентифицира предизвикателствата, пред които е изправена креативната индустрия и взаимоотношенията с клиентите като основен фактор за проблемите.

от Redlink
Как да се намали напрежението между клиент и агенция?

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

Докладът LIONS State of Creativity идентифицира критично напрежение между марките и техните творчески партньори. Това е ключов извод, тъй като ефективната креативност зависи от екипа, който върши работата и в основата му са връзките между клиент и агенция.

Силните отношения на доверие са в основата на всички етапи на творческия процес. От друга страна тези компании, за които е много трудно да работят ефективно като партньорство клиент-агенция, са подложени три пъти по-често на прогноза за спад в растежа през 2024 г.

Въз основа на проучване сред 3000 търговци и творци от цял ​​свят, State of Creativity предлага практически насоки за справяне с предизвикателствата, пред които е изправена индустрията. Пълният доклад може да се изтегли безплатно от тук.

Забелязват се разлики в оценката за лекотата на работа и партньорството между бизнеса и агенциите. От страна на клиентите 32% оценяват креативното си партньорство с агенцията като лесно, а 37% като трудно, докато в агенциите 26% оценяват партньорската работа като лесна, а 45% като трудна.

Агенциите се чувстват подценени и недостатъчно използвани: Това означава, че те често се чувстват като допълнителен чифт ръце, а не като творческо партньорство, което в крайна сметка води до ниско качество на работата. Партньорството с агенцията често е базирано на правилата на работа с доставчик на услуги, а не на пълноправен творчески партньор. Това прави близко до невъзможното предлагането и реализирането на смели творчески идеи.

Лошо съгласуване между партньорите: Анкетираните професионалисти от агенциитете смятат, че има по-голяма нужда всички творчески партньори да се стремят към едни и същи цели, вместо да работят отделно и дори, както става често, да работят по различни програми или цели.

Липса на доверие в агенцията: „Няма вяра или доверие от страна на клиентите, че креативността продава“, обяснява творчески директор, базиран във Франция. Доверието е жизненоважно за големи, смели идеи, които имат реално въздействие върху бизнеса.

Докладът обръща внимание на решения, които могат да помогнат – например да се разработят системи и инструменти за обмен на идеи, да се подсигури начин за бърза обратна връзка, да се анализират внимателно неуспехите, да се разбере какви са проблемите, които трябва да бъдат решени.

Темата за взаимоотношенията клиент-агенция обикновено се разглежда само повърхностно в маркетинга. За да промени това, миналата година WARC изследва естеството на ефективните творчески екипи и връзката им с изграждането на атмосфера на споделена култура на високи постижения и високоефективно партньорство.

Съвсем наскоро подкастът на WARC изследва проблема на ниво бизнес модел на агенцията и защо един остарял модел на монетизация обезценява креативността и ефективността.