Инвестициите в реклама на автомобили вървят надолу

Инвестициите в реклама на автомобили са с траен низходящ тренд, който се вижда както по света, така и у нас.

от Redlink , Източник: WARC
Инвестициите в реклама на автомобили вървят надолу

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

Прогнозите са глобалните рекламни инвестиции на автомобили да намалеят с 12,4% на годишна база през 2023 г., продължавайки дългосрочната тенденция за намаляване на разходите за реклама от производителите на автомобили. Глобалните разходи за автомобилна реклама намаляват всяка година от 2016 г. насам, с едно изключение в следпандимечната 2021 година. Според WARC Media общите инвестиции са паднали с 5,3% до 42,4 млрд. долара през 2022 г. Подобен модел на свиване на инвестициите може да се види и на ниво рекламодател при Ford, GM и Nissan.

През десетилетието след 2013 г. делът на рекламите на автомобили в общите рекламни разходи в световен мащаб е спаднал от 10,1% до прогнозираните 4,1% за тази година. Както при много други сектори, автомобилните инвестиции в печатни медии вървят надолу през последното десетилетие – от повече от $8 млрд. през 2016 г. до по-малко от $2 млрд. през 2022 г. – като разходите за традиционни медии като телевизия, аудио и външна реклама също са намалели от преди пандемичните времена.

За разлика от това разходите за дигитални канали са се увеличили, като основните бенефициенти са социалните медии (+57,5% през 2021 г.) и търсенето (+51,7%). Сред социалните платформи се очаква Instagram да спечели най-много от автомобилни инвестиции през 2023 г., заемайки 30,3% дял от бюджетите за социални медии.

Северна Америка отдавна е ключов пазар за автомобилната индустрия – до такава степен, че повече от половината (56,0%) от всички рекламни инвестиции на автомобилни компании ще бъдат изразходвани в САЩ, показват данните на WARC Media. Тяхната прогноза е, че след свиване от 3,8% през 2022 г., инвестициите в автомобилна реклама в САЩ ще нараснат със 7,7% тази година, достигайки 20,8 милиарда долара.

У нас общата тенденция за спад в инвестициите се вижда ясно в телевизия, като последната година с ръст от 7% е 2018 г., докато след пандемията няма повишение на инвестициите в този сегмент. Данните са на база рейтинг точки, които показват обема и съотношението по години на тежестта на реклами на автомобили в телевизия у нас – традиционно най-силната и предпочитана от рекламодателите медия. Може да се допусне, че тъй като автомобилната индустрия е глобална и съответно такива са и стратегиите за инвестиции в реклама, то у нас също е увеличена тежестта на дигиталните канали, като със сигурност има силно намаление на печатната реклама, видимо включително и по факта, че повечето списания за автомобили вече не излизат в България. Данните от телевизия показват двуцифрен спад през 2022 година от -10% и на фона на намаление инвестиции и в предишните три години, няма причина да очакваме промяна през 2023 г., по-вероятно комуникацията на автомобили ще продължи да де свива в телевизия за сметка основно на диджитъл