Финансовите притеснения са в основата на тревогите на поколението Z

Доклад на EY разглежда икономическите и обществените проблеми на поколението Z и изследва тяхното влияние върху потреблението и пазара на труда

от Redlink
Финансовите притеснения са в основата на тревогите на поколението Z

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

Парите продължават да бъдат източник на нарастваща загриженост за поколението Z, тъй като финансовата несигурност, тревогата за несигурното бъдеще и недоверието към големите компании задвижват безпокойството на това поколение до най-високото му ниво, според проучването за сегментирането на Ernst & Young (EY US) 2023 Gen Z. Това е трета вълна на Gen Z Segmentation Study , което се базира на прозрения от онлан анкета среднад 1500 участници, родени между 1997 и 2007 г. (понастоящем на възраст от 16 до 26 години) в САЩ.

Проучването има за цел да проследи личните и професионалните интереси на поколението Z и перспективите им за психичното здраве, доверието, технологиите, амбициите им за кариера и начин на живот.

"В момента поколението Z е особено важно като най-новото поколение потребители, служители и граждани, които ще окажат драматично въздействие върху бизнеса днес и в бъдеще", казва Марси Мериман, ръководител на стратегията за клиенти на EY Americas Cultural Insights & Customer Strategy.

По-малко от една трета от поколението Z (31%) се чувстват финансово сигурни, като повече от половината (52%) казват, че са много или изключително притеснени, че нямат достатъчно пари. Отдаването на значение на печеленето на пари постоянно се увеличава на годишна база, като 46% от анкетираните казват, че това е основен приорите, което е значителен ръстт в сравнение с далите подобен отговор 32% през 2021 г. и 38% през 2019 г.

Сред финансовите страхове за Gen Z са:
Повече от една трета (39%) заявяват, че са много или изключително стресирани или притеснени да не направят грешен избор с парите си.
69% оценяват текущото си финансово състояние само като "справедливо" или по-лошо, като 32% оценяват текущите си финанси като лоши или много лоши.
В резултат на това поколението Z нормализира работата на множество работни места, за да минимизира рисковете за бъдещето си, като се подготвя добре отсега. Близо две трети (65%) от поколението Z са били заети на непълно работно време или на пълно работно време миналата година, докато 56% са спечелили пари от работа на свободна практика или собствен бизнес. Освен това 39% от поколението Z печелят пари, работейки както на работа, така и за себе си в собствен бизнес. Тази прагматична нужда да се върви напред с всички необходими средства променя начина, по който Gen Z гледат на работата, как подхождат към спестяванията и кога и как избират да харчат парите си.

Тревожността е норма за това поколение и продължава да нараства
Докато всяко от предишните проучвания на EY на Gen Z (проведени през 2019 и 2021 г.) отбелязват стреса и тревожността като отличителен белег на това поколение, последният доклад от 2023 г. разкрива, че почти половината от поколението Z (47%) съобщават за прекомерна тревожност или тревога, която е трудно да се контролира постоянно. Продължаващото увеличение на тревожността на Gen Z през 2023 г. показва, че психичното здраве се е превърнало в още по-голяма загриженост за това поколение.
Уелнес, за Gen Z, е смесица от физическо, психическо и социално здраве и обща тема за разговор и източник на загриженост както за себе си, така и за своите приятели и близки. А 54% от поколението Z заявяват, че са умерено, много или изключително притеснени по различни теми, в сравнение с 46% през 2021 г. и 30% през 2019 г.
Осъзнаването от поколението Z на собственото им социално-емоционално здраве и истинската им загриженост за благополучието на другите е от първостепенно значение за бизнес лидерите. Компаниите ще трябва да преработят своята култура и структурата на пакетите за възнаграждение, за да отчетат ценностите на поколението Z. Това означава, че ползите за психичното здраве и грижите за него могат да бъдат по-голям приоритет за по-младите работници, различно от това, което по-възрастните поколения са изисквали.

Почтеността и прозрачността са от ключово значение за спечелването на доверието на Gen Z
Израснали с противоречията на съвременния свят, Gen Z са необвързани с обществените стандарти от миналото. Те са естествени скептици по отношение на това кой казва истината и търсят прозрачност и автентичност като врата към доверието им. На въпроса доколко е вероятно да могат да се доверят на следните организации да постъпват правилно, големите компании и федералното правителство отбелязват значително по-ниски резултати (34%) от малките компании (71%) и техния ръководител (71%).
Да бъдеш автентичен и верен на себе си е много или изключително важно, според 91% от поколението Z. Те проправят нови пътища за почтеност, включване и доверие на работното място и водят преминаването към осъзнатото консуматорство.
Присъщото им недоверие може да бъде допълнително изострено от продължаващите усилия за интегриране на генеративния AI в нашето ежедневие. Тъй като 67% от анкетираните вече посочват, че на повечето хора не може да се вярва, очакването, че младите служители, потребители и граждани ще се доверят на нова технология, която има потенциал да произвежда и фалшиво съдържание, може да бъде друга бариера за бизнес лидерите да се справят в битката за спечелването на доверието на Gen Z.

Разнообразието на поколението Z не може да бъде пренебрегнато
EY определят пет сегмента в рамките на Gen Z –и анализират в доклада допълнително поведенческите и потребителските нагласи на сегментите, наречени в доклада "Стресирани стрелци", "Големи мечтатели", "Автентични активисти", "Уединени перфекционисти" и "Безгрижни избиратели", както и как тези кохорти са се променили. Разпознаването на психографските нюанси в рамките на поколението може да помогне на бизнеса да разбере по-добре разнообразието в рамките на Gen Z и различните очаквания, които отделните сегменти от Gen Z имат към организациите, които желаят да ги ангажират като служители.