Ефектът на коронавируса върху глобалните икономически настроения в края на 2021 г

Според глобално проучване на McKinsey & Co висшите мениджъри завършват годината с положителна нагласа, а повечето от тях очакват 2022 г. да донесе по-добри икономически условия, въпреки повишените рискове от пандемията и инфлацията.

от Redlink , Източник: McKinsey & Co
 В проучване на McKinsey & Co  преобладават положителните нагласи за икономиката и бизнеса през 2022г.

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

Респондентите на последното глобално проучване на McKinsey за икономиката завършват до голяма степен оптимистично за 2021 година и са с предимно положителни очаквания за 2022 г. Онлайн проучването на McKinsey & Co е проведено между 29.11 и 3.12.21 с 955 участници, представляващи пълния набор от региони, индустрии, размери на компании, функционални специалности и мандати.

Тези относително оптимистични прогнози, както за световната икономика, така и за страните на респондентите, идват въпреки възраждането на опасенията относно продължаващата пандемия от COVID-19 и тревожното разпространение на Omicron в страните в Европа и Северна Америка. Респондентите в проучването – особено тези в Латинска Америка и Северна Америка, виждат и инфлацията като непосредствена икономическа заплаха.

Все пак повечето респонденти (57%) очакват както световната икономика, така и икономиките на техните страни да се подобрят през следващите шест месеца. Дяловете на респондентите, които прогнозират икономически подобрения, както в световен, така и в националния мащаб, са сходни с тези от проучването от декември 2020 г. Респондентите в Индия, Китай и Азиатско-Тихо-Океанския регион са най-оптимистични: повече от три четвърти от тях във всеки от тези региони прогнозират подобрения в своите страни. Само 26% в Латинска Америка са на същото мнение.

Очакванията на респондентите за собствените им компании разкриват подобна картина: 64% процента очакват търсенето на клиентите да се увеличи през следващите шест месеца (спрямо 74% в проучването през юни.) Близо две трети от анкетираните очакват печалбите им да се увеличат, в сравнение със 74 % през юни и септември.

В края на 2021г., COVID-19 пандемиятa е основният риск за растежа на бизнеса- много повече от всеки друг фактор, както и много по-силно изразен, отколкото във всяко друго подобно проучване на настроенията на мениджърите за икономиката от началото на 2020 г. През октомври, преди да се появи вариантът Omicron, предизвикателствата във веригата на доставки за кратко изместваха пандемията като най-голям риск за бизнеса.

Респондентите в проучването на McKinsey също така често изразяват загриженост относно инфлацията. Участниците в проучването на McKinsey & Co посочват инфлацията като един от двата най-цитирани риска за вътрешния растеж заедно с пандемията. Респондентите в Латинска Америка са най-склонни да нарекат инфлацията заплаха за растежа. Инфлацията е основно опасение и в Северна Америка, и за развиващите се пазари. Тези опасения бележат забележителна промяна спрямо отпреди една година, когато геополитическата нестабилност и високите нива на националния дълг се очертаваха като втората най-посочвана заплаха за глобалния и вътрешния растеж на бизнеса, след пандемията.