Какво вълнува изпълнителните директори през 2024

Според проучване на The Confidence Board, изпълнителните директори по целия свят се подготвят за рецесия и повишена инфлация и разчитат на маркетинга и комуникациите като двигатели на печалбите

от Redlink
Какво вълнува изпълнителните директори през 2024 Снимка: Mohamed Hassan/pixabay

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

The Confidence Board е нестопанска организация - мозъчен тръст, който предоставя надеждни прозрения за това, което предстои. От 1999 г. Conference Board анкетира главни изпълнителни директори и по-късно и други ръководители в компаниите по целия свят, за да идентифицират най-критичните проблеми, пред които са изправени, както и стратегиите, които разработват, за да ги посрещнат. Проучването им C-Suite Outlook 2024, проведено между 24 октомври и 24 ноември 2023 г., отразява възгледите на повече от 1200 ръководители, (включително 630 изпълнителни директори от САЩ, Латинска Америка, Япония и Европа) относно външните и вътрешните източници на притеснения, нововъзникващата AI технология, геополитическите рискове, управлението на човешкия капитал и други.

Акцентите от проучването C-Suite Outlook 2024 :

РЕЦЕСИЯ & ИНФЛАЦИЯ

Изпълнителните директори по целия свят очакват рецесия и тя е на първо място сред външните фактори, които ги притесняват. Въпреки охлаждането ѝ през 2023 г., инфлацията остава на водещо място сред тревогите на ръководителите в световен мащаб и тя е на 2-ро място сред външните фактори, които ги притесняват.

Повечето изпълнителни директори казват, че техните компании не са готови да се справят в условията на рецесия или инфлационна криза. В световен мащаб само 27% казват, че са подготвени за рецесия, а 27% казват, че са подготвени за висока инфлация.

Главните изпълнително директори са обезпокоени от по-високите разходи по заемите. През 2024г. изпълнителните директори в световен мащаб класират по-високите разходи по заемите под номер 4 сред външните фактори, които ги притесняват. През 2023г. разходите по заеми са били под номер 10, а през 2022г. на далечното 22 място.

Начело на списъка с геополитически заплахи за 2024 г. са по-високите цени на енергията. Други рискове с висок приоритет включват потенциала за увеличаване на кибератаките, войната в Близкия изток и войната в Украйна. За изпълнителните директори в САЩ най-голямата геополитическа заплаха е нарастващият национален дълг, който те определят като основен геополитически риск през 2024 г.

ПЛАНОВЕ ЗА РАСТЕЖ

В световен мащаб изпълнителните директори казват, че техните вътрешни организационни приоритети за 2024 г. включват таланти, технология и поддържане на удовлетвореността на клиентите, като същевременно наблюдават и разходите. Дори с признаците на намаляването на търсенето на работна ръка в големите икономики, изпълнителните директори цитират „привличането и задържането на таланти“ като свой вътрешен приоритет номер едно за следващата година. Други области на фокус включват ускоряване на дигиталната трансформация (включително възприемане на AI), подобряване на иновациите в продуктите и услугите и подобряване на клиентското изживяване, като същевременно се стремят да поддържат ниски нива на разходите.

За да стимулират краткосрочния ръст на печалбите през 2024г., изпълнителните директори предвиждат въвеждането на нови продукти / услуги и навлизане на нови пазари, като същевременно разчитат на своите маркетингови функции за стимулиране на продажбите, както и инвестиции в технологии. Те разглеждат технологиите като критична част на краткосрочната си стратегия за растеж на печалбата, защото те могат да бъдат двигател едновременно на растежа и на спестяването на разходи.

Топ стратегиите за растеж на CEO-та по света през следващите 3-5 години са : 1) инвестиране в иновации; 2) нови направления на дейност; 3) дигитална трансформация (включително AI); 4) маркетинг и промоции; и 5) повишаване на квалификацията и запазване на съществуващите таланти.

Главните изпълнителни директори разчитат на своите маркетингови и комуникационни функции като важни двигатели както на краткосрочни печалби, така и на дългосрочен растеж през следващите пет години. Около две-трети от изпълнителните директори казват, че планират да увеличат бюджетите за обслужване на клиенти, клиентско изживяване и придобиването на нови клиенти през следващите 24 месеца. Около 95% от изпълнителните директори глобално планират или да увеличат бюджетите, или да запазят съществуващите нива на финансиране за AI в маркетинга и AI в комуникациите на компаниите си.

Бизнес лидерите по света виждат голяма възвръщаемост на инвестициите в AI:
В световен мащаб 91% от тях вярват, че AI ще увеличи производителността; 79% очакват AI да подобри маркетинговите възможности; 68% очакват тласък на продажбите, приходите и печалбите.

Недостигът на работна ръка и проблемите с талантите са фактор за решението да се сложи край на битката за връщане в офиса. Само 4% от изпълнителните директори по света ще дадат приоритет на връщането на пълно работно време в офиса.

Изпълнителните директори виждат ползите от чистата енергия, но не правят инвестициите във възобновяема енергия приоритет за ръководените от тях организации. Преходът към възобновяема енергия не е висок приоритет за растежа: помолени да класират предстоящите си планове за растеж, изпълнителните директори в САЩ и в световен мащаб поставят възобновяемата енергия едва на 20-то място от 23 възможни избора.