Как изкуственият интелект ще се отрази на заетостта

Повечето работници в различни индустрии вероятно скоро ще усетят, че работните им места са засегнати от приемането на форми на изкуствен интелект, освен ако не работят в професии с ръчен труд.

от Redlink
Как изкуственият интелект ще се отрази на заетостта

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

Изкуственият интелект – генеративни системи като ChatGPT, Dall-e и Google Bard – в момента се масовизират и се развиват с невероятна скорост. Но ново проучване, проведено от OpenAI (бивша организация с нестопанска цел, сега компанията зад ChatGPT) установява, че до 80% от работните места в САЩ ще бъдат засегнати от GPT (езикови модели) за поне 10% от техните дневни задачи. Според проучването около 19% от работниците могат да очакват 50% от ежедневните им задачи засегнати, често това се отнася до работни места с квалификация, които обикновено са по-високо платени, във всички индустрии.

„Нашият анализ показва, че въздействието на LLM (големи езикови модели), като GPT-4, вероятно ще бъде широко разпространено“, се посочва в документа. „LLM постоянно подобряват възможностите си и техният нарастващ икономически ефект се очаква да продължи и да се увеличи дори ако разработването се забави.“ Скорошно проучване на Gartner установява, че почти половината от компаниите вече изготвят политики за използването на технологията на работното място. А някои марки, като Coca-Cola, вече са интегрирали част от технологията в работата си.

Има няколко големи въпроса относно истината, отговорността и това какво ще се случи със структурата на обществата и икономиките, когато започнат да се автоматизират традиционно добре платени работни места, изискващи високо образование.

Има по-прозаични уроци, които трябва да се научат. Докато умението за писане или създаване на изображения бързо се превръща в стока, уменията за научно или критично мислене е по-вероятно да запазят своята стойност. Това означава, че елементът на изображение и съпътстващ текст в рекламата може да стане много по-бърз за производство, но критичното мислене и решаването на проблеми, които водят до идеята за тях, е по-вероятно да продължат да бъдат конкурентно предимство.

Има някои любопитни открития в това изследване, например много слабо вероятното навлизане на GPT-фикация в графичния дизайн или в маркетинговите стратегии за търсене. Естеството и същността на творчеството вероятно се нуждаят от цялостно преразглеждане.

В крайна сметка повечето индустрии, които не изискват физическа работа, вероятно ще претърпят дълбока промяна. Проучването разглежда базата данни O*NET на Съединените щати, която стандартизира описанията на 1016 професии, като ги разделя на задачи. След това за всяка задача се преценява дали система, задвижвана от GPT, би могла да изпълни задачата за поне 50% от времето, като същевременно поддържа високо качество. Това не е перфектно и авторите признават, че повечето работни места не са просто набор от отделни задачи. Струва си да се отбележи, че самият анализ е направен от OpenAI, който сега комерсиализира тези системи.

Безопасни умения: Работите, които изискват умения за научно и критично мислене е по-малко вероятно да бъдат засегнати.

Умения под заплаха: Работите, които изискват умения за програмиране и писане е по-вероятно да бъдат засегнати от големи езикови модели.

Образование: Лицата, притежаващи бакалавърска, магистърска и професионална степен са по-изложени на риско от намеса в работата им на GPT и базиран на GPT софтуер, отколкото тези без официално образование.

Индустрии: На индустриално ниво индустриите за обработка на информация, издателска дейност, застраховане и данни са силно изложени на риск, докато производителите на храни, продукти от дърво и спомагателни дейности за селското и горското стопанство са изложени минимално.

Част от професиите с висок (100%) риск:

Дизайнери на уеб и дигитален интерфейс

Математици

Политически анализатори по изменение на климата

Финансови количествени анализатори

Счетоводители

Новинарски анализатори, репортери, журналисти

От професиите в сферата на маркетинга и комуникациите:

Специалисти по връзки с обществеността: 66,7% риск

Изследователи в рисърч компании: 75% риск

Писатели (заедно с поети и лирици): 68% риск

Маркетингови стратези за сърч: 14,5% риск

Графични дизайнери: 13,4% риск

Сценаристи: 82,5% риск

Някои от професиите без риск:

Спортисти

Каменоделци

Работещи в кланици и месопреработване

Готвачи

Сервитьори и бармани