Ерата на обрата от прозрения към прогнози

Докладът на Dentsu Consumer Vision 2035 показва как основни тенденции като навлизането на AI и климатичните промени ще променят поведението на потребителите в следващите 10 години

от Redlink , Източник: Dentsu
Ерата на обрата от прозрения към прогнози Снимка: Dentsu

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

Dentsu публикуваха своето глобално проучване „Визия за потребителите 2035: Ерата на повратната точка от прозрения към прогнози „, който изследва дългосрочните потребителски тенденции, които ще оформят бъдещето на технологиите, културата, потребителите и марките през следващото десетилетие. Проучването е разработено с подкрепата на Foresight Factory- водеща агенция за потребителски тенденции. Анализът в доклада се основава на различни източници: експертни интервюта с някои от най-изтъкнатите футуристи, академици, автори и експерти в света; собствени потребителски проучвания на Foresight Factory и dentsu, обхващащи повече от 30 000 души в 26държави и задълбочен преглед на предстоящите и възможни индустриални, технологични и научни постижения през следващото десетилетие.

В доклада на Dentsu се казва, че през следващото десетилетие технологиите напълно ще обгърнат нашето преживяване на реалността. В същото време ограниченията, създадени от това, което се случва с околната среда и нарастването на глобалното население, ще ни принудят да преразгледаме принципите на нашата култура и начина, по който мислим за икономическия растеж. В отговор на този натиск значителна част от решенията за пазаруване ще се влияят от настроението, в което се намират потребителите по време на покупката и те ще очакват марките да могат да предвидят емоционалните им състояния и да им предложат проактивни решения.

За да успеят през 30-те години на нашия век, марките трябва да могат да се преорентират от прозрения към предвиждания, за да представят на потребителите емоционални и инстинктивни решения, които ще диктуват не само дали те ще предпочетат марката, но и дали дадената марка дори влиза в полезрението им в AI-филтриранатаи културно преоформената реалност в близките няколко години.

Докладът на Dentsu Consumer Vision 2035 застъпва тезата, че марките трябва да започнат да започнат от сега да полагат основите, като развиват способности за предсказване и възприемат изпреварващото поведение, необходимо за диференцирането им и растежа им в тази нова ера на близкото бъдеще.

Докладът очертава четири макро-тенденции, с които марките ще трябва да навигират през следващото десетилетие:


1.БЪДЕЩЕТО НА ТЕХНОЛОГИИТЕ: Дигитално делегиране

Докладът очертава бъдеще, в което потребителите се чувстват все по-комфортно да оставят технологиите – и по-специално AI асистентите – да поемат значителен дял от дейностите в различните аспекти от живота им.
49% от анкетираните в глобално проучване, цитирано в доклада, казват, че до 2035 г. биха искали да имат AI "клонинг", който да се грижи за пазаруването, администрирането и комуникационните задачи от тяхно име. Това ще доведе до нов бизнес контекст, в който все повече марки продават на "AI портиери", а не на хора и машините комуникират помежду си, за да позволят огромен брой транзакции, които ще се случват без пряка човешка намеса. В този нов свят технологията също ще става все по-безпроблемно вградена в преживяването на реалността, тъй като често ще наслагва информация върху физическата реалност, с която взаимодейства човека, за разлика от прожектирането на информацията на екрани, които го разсейват от нея. AI също така ще революционизира способността на хората да преживяват други култури и сфери извън тяхната собствена, трансформирайки начина, по който общуват помежду си, разбират и си взаимодействат с животните и естествения свят.

2. БЪДЕЩЕТО НА КУЛТУРАТА: Нови властови парадигми

Докато технологиите ще улесняват живота по много начини, докладът на Dentsu предвижда бъдеще, в което поредица от сили извън човешкия контрол - от климата до тенденциите в растежа на населението - ще доведат до преразглеждане на културата. Изчислено е, че до 2030 г. ще има 2% загуба на работно време поради екстремния климат, който ще повлияе на световната икономика с 2,4 трилиона щатски долара. 4 от 5 респонденти в глобалното проучване заявяват, че до 2035 г. очакват да променят ежедневни дейности, като например правят неща като градинарство вечер, поради последиците от изменението на климата.
До 2035 г. ще има повече млади африканци, които влизат всяка година на трудовия пазар, отколкото във всички останалта части на света взети заедно. Тези промени в световното население ще създадат нов контекст за марките, създавайки необходимост от по-голямо участие в подпомагането на растежа на нововъзникващите пазари, където публичната инфраструктура е по-слабо развита. В същото време се предвижда продължение на лишаването на хората от традиционните институции и централизираните властови структури в полза на по-местни, базирани в общността инициативи. В допълнение към трансформирането на индустриите и начина, по който мислим за институциите, тези промени ще революционизират културата, създавайки нов състав на мейнстрийма, който ще бъде дълбоко по-разнообразен и ориентиран към общността в сравнение с днес. Освен това, в отговор на удвояването на AI от развлекателните студия, 7 от 10 потребители в световен мащаб ще търсят генерирано от потребителите съдържание, за да подкрепят и да се свържат с човешката креативност. В този контекст марките ще трябва да възприемат нов начин на мислене, когато става въпрос за медийни и развлекателни партньорства, които те насърчават, за да придобият културно значение.

3. БЪДЕЩЕТО НА ТЪРГОВИЯТА: Потребителска (Екс)центричност

Докладът предвижда в близко бъдеще потребителите да разчитат още повече на своите настроение и страсти, когато се ангажират активно с марките, които са в състояние да привлекат вниманието им, вместо да делегират това на AI. Това се определя като начин хората да реагират както на пашкулните ефекти на технологията върху живота им, така и на ограниченията, които физическата реалност, в която ще живеят, ще им постави. Дори и днес 7 от 10 респонденти в глобалното проучване, цитирано в доклада, заявяват, че значителен дял от решенията им за покупка се влияят от настроението, в което се намират по време на покупката. Потребителите също така ще се стремят да се "ре-сенсибилизират" в човешките взаимодействия, които все повече се опосредстват от технологиите. Те ще се стремят да изпитат разширяващ се спектър от емоции и да проявят това желание в интересите си, за които ще очакват марките да се погрижат: катарзисни преживявания, желания, които се чувстват "забранени" и аналогова собственост.

4. БЪДЕЩЕТО НА МАРКИТЕ: Възходът на възприемчивите марки

През последните няколко десетилетия, в резултат на технологичните иновации и големите промени в потребителските нагласи, ролята на марките се разви. Според доклада в близко бъдеще, за да се диференцират и растат, марките ще трябва да станат по-възприемчиви.

От марките ще се изисква да бъдат по-интимни с потребителите и да ги ангажират проактивно чрез интуитивни взаимодействия. Колкото повече потребителите се опират на настроението си в момента на покупка, толкова повече марките ще трябва да развият изпреварващо поведение, за да се откроят. Тези възможности ще им бъдат необходими както за навигация във филтрите, въведени от AI портиерите, така и за предлагането на преживявания, които да се чувстват "случайни" за крайния потребител: 80% от глобалните потребители в проучването заявяват, че най-добрият начин за една марка да се открои и да спечели лоялността си е способността й да ги изненада и зарадва по неочаквани начини
Улавянето на сигнали от AI „агентите“ на потребителите, които проявяват предпочитанията им, разработването на персони на марката, които да подхранват следващото поколение разговорна ангажираност и развиването на способности за декодиране на човешките емоции ще бъдат ключови начини за марките да преминат от простото реагиране на поведението на потребителите към познаването им, преди те самите да се опознават. По пътя към 2035 г., марките и търговците ще трябва да станат по-възприемчиви, да разработят иновативни решения, за да подобрят разбирането си за потребителските желания и да ги съгласуват с нуждите на бизнеса.

Всяка от макротенденциите, очертани в изследването, носи последици за марките, но в цялото проучване способността им да преминат от прозрение към прогнозиране на емоционални състояния се очертава като критичното качество, ново изискване за процъфтяване на бранда и бизнеса до 2035 г.

При представянето на доклада Джеф Грийнспун, президент на глобалната практика, интегрирани решения dentsu, казва: "Това, което е много ясно от констатациите на проучването Consumer Vision 2035 е, че едва сега навлизаме в следващата ера на трансформация в технологиите, културата и очакванията на потребителите. Един филтриран от AI свят може да изглежда далеч в бъдещето, но днес вече се превръща в реалност и взаимодействието на потребителите с марките ще се промени фундаментално в рамките на следващите 10 години. Бизнес лидерите и създателите на марки трябва да започнат да се подготвят за този нов пейзаж днес както с технологии, така и с креативност. Тези провокативни прозрения са отправната точка за насочване на усилията за трансформация, насочени към хората, които създават дългосрочни възможности за марката, защото тези, които разширяват границите на иновациите сега, несъмнено ще видят най-голямото въздействие от това през следващото десетилетие. "