Edelman Trust Barometer 2024 г.: иновациите задълбочават разделението

Иновациите и новите технологии се превръщат в нов фактор, задълбочаващ поляризацията в обществото, а правителствата се възприемат като много по-малко компетентни и етични от бизнеса.

от Redlink
Edelman Trust Barometer 2024 г.: иновациите задълбочават разделението Снимка: Gerd Altmann, pixabay

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

Edelman – една от най-големите комуникационни компании в света, публикува своя 24-и годишен доклад от глобалното им проучване за доверие и достоверност - Edelman Trust Barometer 2024. Изследването е изготвено от Edelman Trust Institute и се състои от 30-минутни онлайн интервюта, проведени между 3 ноември и 22 ноември 2023 г. Онлайн проучването на Edelman Trust Barometer за 2024 г. включва повече от 32 000 респонденти в 28 държави. Докладът обхваща редица важни обществени показатели за доверието към бизнеса, медиите, правителството и неправителствените организации, оформяйки разговора и определяйки дневния ред за настоящата година.

Сблъсък на доверие, иновация и политика

В година, в която 49% от световното население в 64 страни по света ще гласува за нови лидери, приемането на иновациите, които обещават една нова ера на просперитет, е от съществено значение за успеха на обществото. Edelman Trust Barometer 2024 разкрива нов парадокс: бързо развиващите се иновации изострят проблемите с доверието, което води до допълнителна обществена нестабилност и политическа поляризация, които от своя страна излагат на опасност по-нататъшния напредък в области като медицина, изкуствен интелект и чиста енергия.

Анкетираните с почти две към едно разлика смятат, че иновациите се управляват зле (недостатъчна държавна регулация, липса на доверие в традиционните лидери, подозрения за независимостта на науката от политиката и парите). Това мнение е преобладаващо както в развитите, така и в развиващите се страни, във всички възрастови групи и при всички нива на доходи. Иновациите са политизирани, особено в западните демокрации, където клонящите към десния политически спектър индивиди са много по-склонни да ги отхвърлят от тези клонящи в ляво.

"Иновациите се ускоряват и трябва да бъдат фактор за растеж, но ще бъдат възпрепятствани, ако бизнесът не обръща толкова внимание на приемането им, колкото на научноизследователската и развойната дейност", казва Ричард Еделман, главен изпълнителен директор на Edelman. "Повече от две трети от нашите респонденти, които казват, че иновациите се управляват лошо, смятат, че обществото се променя твърде бързо, а не по начини, които облагодетелстват "хора като мен" (69%). Разделението на масовата класа, огромният дисбаланс в доверието между бизнеса и правителството и инфодемията са силите, които стоят зад спада на доверието и възхода на поляризацията. Страхът от иновации сега се превърна в четвъртия дънер на огъня на популизма.“

Когато хората чувстват, че иновациите са лошо управлявани, те са по-склонни да кажат, че системата е пристрастна в полза на богатите, отколкото че иновациите се управляват добре: 82% срещу 53%. Това е довело до такова разпиляване на авторитета по отношение на това на кого могат да се доверят хората, че им казва истината за новите технологии и иновациите, че хората гледат на "някой като мен" (74 %) наравно с учените и експертите (74 %).

Докато хората са съгласни, че учените са от съществено значение за приемането на иновациите, мнозина са загрижени, че политиката има твърде голямо влияние върху науката. Мнозина вярват, че науката губи своята независимост: за сметка на правителството, финансиращите организации и политическия процес. В САЩ две трети смятат, че науката се е политизирала (67%), а в Китай три четвърти от анкетираните казват, че правителството и организациите, които финансират научни изследвания, имат твърде голямо влияние върху това как се прави наука (75%).

Бизнесът има най-добрата възможност да обърне тази тенденция, защото е институцията с най-голямо доверие, както като цяло, така и когато става въпрос за въвеждането на иновации в обществото. Докладът констатира огромни разлики между доверието в компаниите, които съставляват индустриалните сектори и иновациите в съответната индустрия. Има разлика от 26 пункта между доверието в бизнеса от технологичния сектор (76%) спрямо доверието в AI (50%). Между доверието в бизнеса от сектора на здравеопазването (73%) до доверието в генно-базираната медицина (50%) има разлика от 23 пункта, a между доверието в бизнеса от сектора на храните и напитките (72%) и доверието в ГМО храните (32%) разликата е от 40 пункта.

През последното десетилетие Барометърът на доверието отбеляза увеличение от 15 пункта (45% до 60%) на хората, които казват, че ако бизнеса си партнира с правителството, те ще му се доверят повече за промените, ръководени от технологиите.

Почти две трети очакват изпълнителните директори да управляват промените, настъпващи в обществото, а не само тези, които се случват в техния бизнес (62%), а около 8 от 10 служители казват, че е важно техният главен изпълнителен директор да говори публично за уменията за работа на бъдещето (82%), етичното използване на технологиите (79%) и въздействието на автоматизацията върху работните места (78%).

"Загрижеността за въздействието на иновациите и тези, които ги задвижват, доведоха до по-голямо подозрение към икономическите и политическите системи. Институциите трябва да работят заедно, за да помогнат за справяне с тези опасения, за да се даде възможност на непрекъснатите иновации и напредък." каза Кърсти Греъм, президент на глобалните практики и сектори в Edelman.

Други ключови констатации от Edelman Trust Barometer 2024 включват:

  • Правителствата са възприемани като много по-малко компетентни и етични от бизнеса, като разликата в оценката на компетентността им е 52 пункта.
  • В правителството (51%) няма доверие в 17 от 28-те изследвани страни, включително САЩ (40%), Германия (42%) и Великобритания (30%, спад със 7 пункта).
    Медиите (50% - спад с 6 пункта) остават институцията с най-ниско доверие в световен мащаб и не се ползват с доверие в 15 от 28 държави, включително САЩ (39%), Япония (33%) и Великобритания (31%).
  • Расте убеждението, че обществените лидери, включително журналисти (64% - -3 пункта от миналата година), правителствени ръководители (63% - +1 пункт ръст) и бизнес лидери (61% - ръст два пункта от 2023) нарочно се опитват да заблудят хората, като казват неща, за които знаят, че са неверни.
  • Правителствените лидери (42%) са сред обществените лидери с най-ниско доверие, като и журналистите (49%), а изпълнителните директори (51%) се ползват с малко по-голямо доверие. Учените (77%), учителите (74%), "моят главен изпълнителен директор" (69% сред служителите), гражданите на "моята страна" (63%) и "моите съседи" (62%) се ползват с доверие.
  • Доверието остава местно, като "Моят работодател" (79% доверие сред служителите) отново е институцията с най-голямо доверие и се ползва с доверие във всяка изследвана страна, с изключение на Южна Корея (49%). "Моят главен изпълнителен директор" (69% доверие сред служителите) също се ползва с по-голямо доверие от изпълнителните директори като цяло (51%).
  • Страхът от информационна война (61 процента) е скочил с шест пункта спрямо миналата година, което е най-голямото увеличение сред обществените страхове.
  • Обединеното кралство (39) е сред страните с най-ниско доверие според Индекса на доверието и нито една от останалите страни от Г-7 не се радва на доверие: Канада (53); Италия (50); Франция (47) САЩ (46); Германия (45); Япония (39).
  • През последните 10 години доверието е намаляло значително в компаниите със седалище в най-големите страни износителки, включително в Китай (спад с 3 пункта до 30%); САЩ (спад с 9 пункта до 53%); и Германия (спад с 9 пункта до 62 процента). Дори и със спад от девет пункта през последното десетилетие, Германия (62% доверие) остава втората най-доверена чуждестранна марка след Канада (64%). Марката Китай (30%) остава сред най-малко доверените заедно с Индия (32%).