Телевизионната реклама през февруари – все по-добре

Текст: Елица Павлович; Радостина Лилова от Redlink
Телевизионна реклама, февруари

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

Данните за телевизионната реклама през първите два месеца от годината показват позитивна тенденция. Ръстът е видим както при инвестициите на база брутни бюджети, така и при продадените рейтинг точки. През последните две години за същия период е имало лек спад в рейтинг точките за първите два месеца, при ръст на бюджетите. Това означава, че са продадени почти същите рейтинг точки, но за повече пари – тоест тази разлика е знак за инфлация на пазара. Тя е особено отчетлива в началото на миналата година.

В началото на 2021 също има такава разлика – ръстът в инвестициите е по-голям от този в рейтинг точките, което също е знак за инфлация на цените и дори ако тя не е колкото миналогодишната, това е знак за добро начало на годината за телевизиите в България.

Разгледани по месеци, тенденциите са сходни и в януари, и във февруари. Прави впечатление, че миналата година през първите два месеца е имало лек спад на рейтинг точките – с -1% през януари и -6% през февруари, докато 2021 има ръст и в двата месеца.

Промените в продадените рейтинг точки са по-точен барометър за динамиката на телевизионния пазар, отколкото брутните инвестиции. Отчитането на цената на рейтинг точка в пипълметричната система се базира на брутните цени на телевизиите, но рекламодателите купуват със сделки, включващи различни отстъпки и разликата между брутния бюджет в рекламния мониторинг и реалния може да е значителна. Ръстът на рейтинг точките със сигурност е показателен за най-точната валута в телевизията.

Първите два месеца бяха единствените „нормални“ месеца от миналата година преди кризата. Първия локдаун в страната започна в средата на март, така че тепърва предстоят интересни месеци за рекламния пазар, в които данните ще са доста любопитни и показателни за това накъде върви рекламния пазар, а косвено – и пазарът като цяло.