Стартира приемането на заявките за EFFIE AWARDS® БЪЛГАРИЯ 2021

Най-ефективните кампании в България тази година ще се състезават в пет секторни и три специални категории

от Redlink
Стартира приемането на заявките за EFFIE AWARDS® БЪЛГАРИЯ 2021

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

Effie награждава най-ефективните маркетингови комуникации – идеите, които работят. Повече от 50 години наградите Effie са международно утвърден стандарт за успешно комуникиран бранд и са сред най-престижните отличия в индустрията, високо ценени както от рекламодателите така и агенциите по целия свят. В България конкурсът се организира от Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) и се провежда от 2007 година. Той покрива всички комуникационни канали на българския пазар, за да отличи онези кампании и маркетинговите практики, които са доказали максимална ефективност по измерими критерии.

От 4.10.21г. стартира приемането на заявки за участие в четиринадесетото поредно издание на конкурса Effie България 2021. В настоящото издание на конкурса могат да участват реклами и комуникационни кампании, създадени за и реализирани в България в периода 1.01.2020 – 30.09.2021 г., като това се отнася за всички представени елементи на кампанията. Ранният срок за подаване на заявките е 29 октомври 2021г., а конкурсът ще е отворен за участие до 9 ноември 2021 г.

Тази година в регламента на конкурса са включени две нови специални категории, предназначени за заявки, представящи конкретна бизнес ситуация или предизвикателство.

Първата нова категория е „Положителна промяна“, която е отворена за участие за кампании на търговски марки и компании, които насърчават по-доброто чрез маркетинговите комуникации. В тази категория могат да участват всички активности на търговски компании, при които се насърчават обществено значими каузи, подпомагат социални и екологични дейности, различни системни промени, равни права на половете, премахване на стереотипите, включване в обществото, цялостни маркетингови програми на търговски компании, които са включили социални и екологични дейности в собствената си философия за функциониране на пазара.Участниците трябва да предоставят информация как инициативата се свързва с цялостната стратегия на марката/компанията, защо е избрана тази инициатива и защо тя е подходяща за марката/компанията. Кампаниите, провеждани от организации с нестопанска цел и от публичната администрация, както и от неформални групи, трябва да се представят в секторната категория „Социална, медийна, политическа”.

Втората нова спецална категория на EFFIE AWARDS® БЪЛГАРИЯ 2021 е „Малък бюджет“. В нея могат да участват кампании, довели до непропорционално голям бизнес ефект по отношение на изразходвания бюджет: общите медийни и производствени разходи, включително бартер, купони за отстъпка, награди, не могат да надвишават 50 000 лева (брутни разходи, без ДДС). Заявките, участващи в тази категория, трябва да представят единствените маркетингови активности за тази марка по време на посочения период и не трябва да представят разширение на продуктовата линия, под-марка или пък да са част от обща кампания за марката. В тази категория могат да участват както локални фирми и търговски марки, така и международни компании, стига отчетените дейности в тази категория да НЕ са част от друга, по-голяма кампания. Марката може да е извършвала и други маркетингови дейности по време на кандидатстващата кампания, но те не могат да бъдат свързани по цели и средства с представената в заявката активност.

Третата специална категория е въведената през 2020 „МАРКЕТИНГ ПРИ АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ“.Тази категория е САМО за краткосрочни маркетингови комуникации около конкретни събития, както и изключителна маркетингова ефективност в отговор на нетърговски фактори като неочаквани социални, културни и други явления. Това са кампании, създадени да работят в рамките на ден, седмица или няколко месеца.

СЕКТОРНИ КАТЕГОРИИ на EFFIE AWARDS® БЪЛГАРИЯ 2021 са непроменени и са: "КОРПОРАТИВНИ КОМУНИКАЦИИ","ПРОМОЦИИ", "СТОКИ", "УСЛУГИ" и "СОЦИАЛНА, МЕДИЙНА, ПОЛИТИЧЕСКА".

Подробна информация за правилата, сроковете, таксите и документация за участие в Effie България 2021 е публикувана тук.


.