Стартира BluePlace – първата в България уеб платформа за незабавен достъп до пазарни данни и прозрения от различни индустрии

Юлиан Добрев, създател и директор "Изследвания" в BluePlace разказва защо е създаден и за кого е предназначен първият български инкубатор за данни с готова, лесна за работа информация, която подпомага по-добри бизнес решения

от Redlink
Стартира BluePlace – първата в България уеб платформа за незабавен достъп до пазарни данни и прозрения от различни индустрии

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

Юлиан Добрев e Създател и Директор анализи в BluePoint research and consulting - aгенция за маркетингoви проучвания, която вече над 10 години предоставя на своите клиенти изследвания със специален дизайн и индивидуален подход, предоставящи релевантни данни и прозрения в съответствие с всеки различен казус. Екипът на Blue Point oбяви старта на BluePlace първия български инкубатор за данни, с готова, лесна за работа и бюджетно достъпна информация, необходима за навигация при взимането на правилни бизнес решения. В BluePlace може лесно да се открие систематизирана пазарна информация с полезни изводи и информация за различни индустрии и пазари, достъпна на принципа"плащаш и получаваш веднага".

Eкипът на redlink.bg се обърна към Юлиан с молба да разкаже повече за причините за създаването на платформата, за кого е предназначен Blue Place, за кои индустрии е предназначена информацията, с каква честта се обновява и други подробности за проекта. Ето какво отговори той:

Защо решихте да създадете BluePlace?

Всеки бизнес, независимо от големината си има нужда от адекватна и навременна информация. В момента пазарните данни и информация, която бизнесът може да ползва е привилегия предимно на по-големите компании, а и е необходимо време, за да бъде придобита и ползвана. Това искахме да променим в модела на ползване на информация и стъпвайки върху изследователската експертиза на агенцията за пазарни проучвания Blue Point и следейки световните тенденции, стигнахме до идеята BluePlace – уеб базирана платформа с налични пазарни данни и прозрения от различни индустрии, достъпни веднага и то на съвсем достъпна за всеки бизнес цена.


Какви ползи носи на бизнеса на потребителите си BluePlace?

Ползите могат да бъдат обособени в три основни направления, върху които сме развили и същността на BluePlace, а именно:
1) Ползваш веднага - намираш желаната информация, вземаш на момента и ползваш за своите нужди.
2) Достъпност - в нашето пространство за пазарни данни информацията е представена по разбираем и достъпен начин. Не е необходимо да си специалист в интерпретацията на данни, за да намериш конкретните отговори по темата, която те вълнува.
3) Лесно получаваш познание и прозрения за потребителите и пазара като цяло. Чрез наличната информация в BluePlace е лесно „да светнете лампата в тъмната стая“ и да вземете решение в информационен комфорт.

Информация за кои индустрии съдържа BluePlace в момента и кои предстои да се добавят?

В генезиса си пространството за пазарни данни е насочено към различни сектори, компании и специалисти. Ще подадем ръка на по-малки компании и прохождащи бизнеси. Ще подкрепим, разбира се, и всички, които вярват с силата на информацията и възможността тя да подпомага по-добри бизнес решения.

Важен фокус за нас са компании, които оперират в електронната търговия. Електронната търговия се развива с бързи темпове, но все още има сериозни дефицити в познаването на потребителското поведение и начина, по който по-успешно може да се стигне до клиентите. Към момента в BluePlace са налични доклади с ключовите акценти за , електронната търговия в България, Румъния и Гърция . В докладите са представени ключовите акценти за всеки от тези пазари, поведението на потребителите по линия на онлайн пазаруването, бариерите пред пазаруване, предпочитаните стоки, както и за водещите куриерски компании, опериращи на дадения пазар.

Друга важна група, за която целенасочено ще създаваме информация са консултантски, комуникационни и PR агенции, в това число дигитални агенции. Говорим за маркетинг специалисти, специалисти по комуникация, специалисти бизнес развитие.

В контекста на голямата тема за работната сила сме си поставили и амбициозната цел, да създаваме регулярно информация за пазара на труда и да следим динамиката в отношенията служител – работодател. И с подобно познание да бъдем в услуга на HR специалистите и специалисти по Employer Branding.

С каква честота ще се актуализира информацията в BluePlace?

В пространството BluePlace има различен тип информация, което предполага и различни периоди на актуализация от 3 месеца до 1 година. В момента имаме 20 доклада по различни теми, с които стартираме, но амбицията ни е в рамките на 2024 година тяхната бройка да достигне 200. Имаме конкретни планове за теми, имаме и желанието още в началото на следващата година да потърсим от пазара обратна връзка за теми, с които да отговорим на нуждите на българския бизнес.