Креативността и комуникацията са суперсили за генериране на положително въздействие върху света

На червения стол е Мари Рейг Флоренса, която разказва за лидерстовото със сърце

от Redlink
Креативността и комуникацията са суперсили за генериране на положително въздействие върху света

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

Мари Рейг Флоренса е сред лекторите на фестивала ФАРА от 8 до 10 юни в Бургас. Тя е хуманист, бизнес коуч и експерт по лидерство, което произтича от сърцето (heart-based leadership), изследвач на пресечните точки между човешките ценности, водачеството и творчеството. В момента търсенията ѝ са в посока на осмисляне и споделяне на това какво всъщност означава да ръководиш със сърце, отвъд предразсъдъците и стереотипите.

Тази година мотото на ФАРА е "Не е реклама, комуникация е".
Как лидерството със сърце може да бъде полезно за провеждането на ефективни и запомнящи се комуникационни кампании?

Креативността и комуникацията вдъхновяват и формират света, в който живеем. Те са буквално суперсили, които могат да бъдат използвани за генериране на положително въздействие. Когато ни води сърцето, действаме въз основа на нашата (супер) сила, за да поемем по-съзнателно ролята си на посредник за положителна обществена трансформация. В свят, който се справя с множество кризи едновременно, да направиш свой подходящ принос става изключително значимо.

Изследванията сочат, че все повече компании и организации са призвани да действат и да се водят от своите ценности и цели. Те са призвани да допринесат за решаването на предизвикателствата на нашия изключително несигурен и бързо променящ се свят. Лидерството, което произтича от сърцето, ни подкрепя в действията към изпълнението на този обществен императив чрез използването на креативност и комуникационни суперсили.

Виждали сме кампании, които са в състояние да поемат ролята на марката и организацията като обществен посредник. Вземете която и да е от тях и вижте как със създаването на смислен обществен диалог тяхната популярност расте експоненциално, както чрез разпространение от уста на уста, така и в медийното пространство. Кампанията буквално отеква, защото се създават условия, които насърчават повече хора да пожелаят да се включат в разговора.

И все пак това работи само ако се прави в съответствие с ценностите, визията, мисията и целта на марката или организацията. Това е съгласуван дискурс, който може да стигне отвъд услугата, продукта, марката и самата организация. Като повдига темата с автентичен глас обаче, този дискурс извежда марката или организацията на друго ниво в общественото съзнание. Така те възприемат определена гледна точка и се позиционират по-добре.

Не казвам, че това е формула за „гарантирани суперхитове“, но трябва да вземем предвид, че съгласуваността и уместността също са път към намирането на трайно място в сърцата на публиката. Те градят настоящи връзки като предпоставка за бъдещо внимание. Когато ръководим със сърце, не се стремим към „еднократен успех“, а към култивиране и поддържане на последователни, дългосрочни бизнес резултати.

Кои са специалните техники на лидерството със сърцето, които комуникационните специалисти могат да използват, за да създават свързаност с публиките си?

Произтичащото от сърцето творческо лидерство е повече от просто стил, техника, тактика или стратегия. Става въпрос за разбирането, че творческото водачество се състои от енергия. Енергия!?! Да, творческата и комуникационна енергия, която е резултат от съгласуването на онова, в което вярваме, онова, което чувстваме и караме другите да чувстват, онова, което правим и онова, в което се превръщаме. След като разберем как да управляваме тази енергия целенасочено, можем да я използваме по уникален начин, за да създадем връзка, като вземем предвид уникалността на контекста, проекта и нашата публика. Това няма нищо общо с showing off (да се похвалиш), както традиционно прави рекламата, а по-скоро с showing up (да се проявиш). Това е комуникация! Само най-смелите знаят как да го направят, но силата, която те владеят, е като никоя друга.

Обърнете внимание, че качествената комуникация изисква съобразяване с времето и контекста, преди да се предостави съдържанието. В комуникацията има по-малко контрол и повече взаимосвързаност. Когато ръководим и действаме със сърце, имаме нужда от съгласуваност и автентичност. И това може да означава потребност от смелост и уязвимост. За да установим връзка, трябва да се разкрием с нашата истина. За да направим това ефективно, първо, трябва да разберем кои сме наистина като хора, като лидери, като услуги, продукти, марки и организации. Защото това ни помага да разберем по-добре какво е наистина важно и уместно да кажем. А също кога да го кажем и кои са най-добрите начини за това.

Можете ли да споделите пример за момент, когато сте ръководили със сърце в професионална среда и за влиянието, което това лидерство е оказало върху вашия екип или организация?

Спомням си времето, когато работех с множество заинтересовани страни, група от различни отдели на три различни организации в областта на обучението, комуникацията и здравето, които имаха за цел да предоставят споделен опит. Водачеството със сърце помогна на мен и екипа да поставим по-ясно границите на „игралното поле“, а също така ни помогна да определим по-добре фокуса на нашата споделена работа, което внесе допълнителна яснота. Поглеждайки назад, този проект беше пример, че когато се водим от сърцето, фокусът и яснотата ни помагат да отворим полето от възможности и с него сме по-способни да направим „невъзможното възможно“ заедно.

Това, което започна като локално сътрудничество, завърши с регионално въздействие и създаване на поле за дългосрочна работа на международно ниво за други проекти на един от партньорите.

Как насърчавате смислени връзки с членовете на вашия екип или с колегите?

От една страна, за да насърчим смислена връзка, трябва да наблюдаваме емоциите като „технология“, която движи човешката връзка. Когато водим със сърце, отчитаме творческата сила на емоциите. Всички емоции – и удобните, и неудобните. Всички те носят информация, за която е важно да си дадем сметка и да я използваме в наша полза, за да играем най-добре както като индивиди, така и за изграждането на възможно най-добрите междуличностни отношения между членовете на екипа и колегите.


От друга страна, смисълът ще бъде по-добре изразен, когато сме поканени да играем като отбор чрез преследване на споделени ценности и действия, основани на тях. В този контекст ангажираността на екипа е по-силна, ние сме по-способни да играем заедно, да си сътрудничим и с това да постигнем нашата обща цел въпреки предизвикателствата и неуспехите. Внимание! Не казвам, че непременно е по-лесно да водиш със сърце. Казвам само, че си заслужава да го правиш, защото то очертава поле за игра, което ни позволява да използваме по-добре таланта и потенциала на хората.

Важно е да се отбележи, че лидерството, което произтича от сърцето, не означава отричане или избягване на конфликт, а неговото приемане в рамките на творческия процес. Тогава истинското взаимно разбирателство, уважение и доверие ще ни карат да се движим към онова, което се стремим да постигнем заедно. Ясните ценности, ясната цел, ясната визия и ясните роли на ниво екип ни подкрепят да се държим отговорни взаимно, да предоставяне на взаимна конструктивна обратна връзка и да вземаме решения.

Има ли връзка между креативността и лидерството със сърце?

Водачеството, което произтича от сърцето, подкрепя творческите лидери и организации да се стремят към постигане на най-високи стандарти за високи постижения на всеки етап от творческия процес.

На етично ниво лидерството със сърце подкрепя фокусирането на екипа върху ориентирана към ценности визия и цел, които могат да генерират положително въздействие върху света.
На емоционално ниво лидерството със сърце работи с емоциите, въвлечени в творческия процес (например разочарование, вълнение, несигурност, смирение, увереност, осъзнатост и т.н.) както на индивидуално ниво, така и на ниво екип. Това ни улеснява да се възползваме максимално от своята емоционална природа, за да прокараме и разширим границите на творчеството.

На физическо ниво лидерството със сърце ни помага да поддържаме безопасни пространства, където различните видове таланти могат по-добре да се подкрепят взаимно (напр. да си взаимодействат, да не са съгласни, да преговарят за решения, да експериментират, да се провалят и да учат по-бързо и т.н.) и където сътрудничеството и творчеството протичат и се разгръщат по-лесно.

На духовно ниво лидерството със сърце помага на хората да осъзнаят, възприемат и използват вътрешната си мъдрост и наличната информация в нематериалното енергийно поле, което се съхранява между членовете на екипа и стремежите на заинтересованите страни. С други думи това означава да се признае творческата сила на интуицията и да ѝ се дава простор. Нещо повече, лидерството със сърце ни подпомага за артикулирането на смисъла, като същевременно допринася за индивидуално и колективно удовлетворение, за създаване на пространство, където членовете на екипа се насърчават да се развиват, като същевременно подкрепят другите да направят същото.

Важно е да се отбележи, че нашият бързо променящ се контекст изисква висококачествено сътрудничество за стимулиране на ефективността и бизнес резултатите. Основаното на сърцето лидерство ни позволява да правим това, като същевременно подкрепяме и развиваме таланти и отговаряме на очакванията на служителите, заинтересованите страни и обществото да действаме целенасочено в мъглата на експоненциално несигурни времена. В заключение можем да кажем, че водачеството със сърце ни помага да се възползваме максимално от своята творческа енергия и от заложената у всеки от нас човечност.