Членове на журито на Effie Awards България 2023 споделят какво е нивото на заявките и какво ги изненада в конкурса тази година

Разберете от първа ръка какви са тенденциите в българския комуникационен бизнес според журито на Effie България 2023

от Redlink
Членове на журито на Effie Awards България 2023

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

Вече повече от 50 години наградата EFFIE е световно признато постижение и утвърден глобален символ на успешна маркетингова комуникация. Effie отличават идеите, които работят и постигат изключителни резултати чрез комбинирането на различни аспекти - стратегия, творчество, медийно планиране и изпълнени. В България конкурсът Effie Awards се организира от Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) и се провежда от 2007 година. В шестнадесетото издание на конкурса у нас тази година, двадесет и двама изтъкнати специалисти с богат опит и доказан висок професионализъм, представители на комуникационни агенции, рекламодатели, медии, агенции за пазарни изследвания и независими консултанти са отговорни за отличаването на най-ефективните маркетингови комуникации в България за 2023 година.

Redlink.bg разговаря с журито на Effie Awards България 2023 и ги помоли да споделят какви тенденции забелязват в българския комуникационен бизнес както и своите впечатления от нивото на заявките и какво ги изненада, в конкурса тази година. Ето какво отговориха те:

Как определяте нивото на заявките в Effie Award България 2023?

Ангел Искрев – Творчески директор, proof.: „Има много по-добре написани заявки, което е важно. Но не знам дали има по-предизвикателни брифове от миналата година, което също е важно.“

Велимира Петрова – Директор „Продажби“, bTV Media Group: „Нивото отговаря на високите изисквания и очаквания за подобен формат конкурс какъвто е Effie. Хареса ми факта, че има нови и разнообразни участници, което потвърждава високия ценз на формата.“

Грета Колева – Управляващ директор, Graffiti BBDO и Proximity Sofia: „На база на опита ми като жури в Effie Europe и в Global Best of the Best Effies, мога да кажа, че качеството на заявките e на много високо ниво, по нищо не отстъпващо на нивото на споменатите конкурси. Имаше заявки и кампании с изключително качествено целеполагане, инсайти и добре аргументирани резултати. И те са между финалистите. Заслужено.“

гл. ас. д-р Даниела Кадийска – Преподавател, Департамент „Кино, реклама и шоубизнес", Нов български университет: „За мен има значително повишаване на нивото на заявките в конкурса Effie България 2023. Голяма част от участниците демонстрираха, че са осъзнали колко е важно изграждането на силни стратегически основи и начина, по който те допринасят за постигането на специфични, измерими резултати. Този прогрес отразява две важни тенденции за нашия пазар: първата е, че марките се адаптират успешно към бързо променящата се среда, оставайки актуални и релевантни; втората е нарастващата компетентност в индустрията и стремежът към иновации, което от своя страна допринася за високото качество на заявките в конкурса. Българският маркетингов сектор показва, че вече не отстъпва по качество и креативност на глобалните стандарти и продължава да привлича талантливи професионалисти, които имат потенциала да оказват значимо влияние върху индустрията.“

Елена Колева – Изследователски директор, Pragmatica: „ През лятото имах възможност да се включа в журирането на Global Best of the Best Effie Awards и това, което мога да кажа в съпоставка с Effie България е, че част от заявките, които видях тази година у нас са конкурентни спрямо световните първенци.“

Йоана Панчева – Главен оперативен директор, Tribal Worldwide Sofia, NITRAM, DNA, gutsandbrainsDDBи Gotovo: „Нямам база за сравнение с предишни години, тъй като журирам за първи път, но се радвам, че имаше добре разписани заявки, с добри резултати, при които ясно личеше, че интересния криейтив подход и силния инсайт водят до добри резултати.“

Марчела Абрашева – Регионален управляващ директор Kantar за Югоизточна Европа, Kantar : „Личните ми впечатления от нивото на заявките в Effie Europe и в съседни на нас страни от Югоизточна Европа ми позволяват да кажа уверено – нивото на заявките през 2023 е високо, включително за категории -дебютанти на конкурса. Винаги може и още по-добре в представянето на бизнес казуса и на самите кампании, разбира се, но това би било надграждане над вече постигнато в последните години много добро общо равнище.“

Петя Балаука – FLA Senior Brand Manager, Stills portfolio Bulgaria & Romania, Coca-Cola Bulgaria: „Като правило Effie България събира най-добрата работа на най-дoбрите агенции и рекламодатели на пазара ни. И тази година не е изключение. Видяхме страхотни творчески решения на сложни пазарни казуси, креативни решения във висококонкурентна среда и идеи изпълнени с нисък бюджет. Но всяка една от тях беше разработена с ясната цел да доведе до бизнес резултати, да бъде ефективна.“

Сибел Реджеб – Търговски директор, Икономедиа: „ Аз съм за първа година в журито на Effie и като външен наблюдател винаги съм си задавала въпроса защо все едни и същи компании имат заявки. Тази година като част от журито мога да споделя, че беше абсолютно идентично на предните години и за мое съжаление бих категоризирала нивото на заявките като средно незадоволително.“

Какви тенденции в българския комуникационен бизнес забелязвате на база на заявките в Effie България 2023?

Силвия Костова – Директор „Корпоративни комуникации и маркетинг“, Пощенска банка: „ Вярвам, че една от мисиите на Effie е да вдъхновява и да задава нови критерии за успеха, и тазгодишното издание на конкурса потвърждава това. Трендът отново е на страната на смелите и на тези, които вярват в новите технологии. За мен това е критично важно, ако искаш да си на върха. Разбира се, добри резултати могат да се постигнат и с една по-премерена кампания, която не желае да рискува с възприятията и очакванията на аудиторията, но ако това не те задоволява и искаш да си наистина изключителен, трябва да се отърсиш от страха, че ще сгрешиш и да предложиш нещо различно, и се радвам, че видяхме и такива, макар и не много, кампании.
Независимо от динамиката в индустрията, и преди, и сега добрата реклама е тази, която е родена от силен инсайт. Разбира се, ние сме длъжни да надградим с правилните канали и технологии, с вярната стратегия и разнообразно съдържание, но това е лесната част. Много компании и агенции разчитат на данните, за да отключат точното прозрение, но истината е, че данните могат да ти дадат летящ старт само ако знаеш как да ги разчетеш. Имаме лукса да събираме огромно количество от информация, но тя може да бъде напълно безполезна, ако не я разшифроваме правилно.“

Ангел Искрев: „Тенденциите са същите от миналата година: бързи резултати и повече промо елементи.“

Велимира Петрова: „Това, което прави впечатление, че динамиката на бизнеса и силно променящото се консуматорско поведение карат рекламодателите да не губят идентичност, а да надграждат и търсят все повече емоционалната връзка с потребителите.“

Грета Колева: „Тази година имаше кампании от много различни сектори на бизнеса, каквито не са били представяни досега в конкурса. Това показва, че нови бизнес сектори са се отворили и обърнали към агенции за комуникационни решения, осъзнавайки нуждата от професионална подкрепа. Друга тенденция, която се откроява, е, че компаниите, работещи с една и съща творческа агенция за развитие на бранда си, в рамките на 3 и повече години, са тези, които успешно демонстрират през заявките си устойчив бизнес успех. Знаем, че при честа смяна на комуникационния партньор се губи много от визията и стратегията, която е заложена като замисъл за развитието на комуникацията на марката.“

гл. ас. д-р Даниела Кадийска: „Базирайки се на заявките в конкурса Effie България за 2023 година, мога да очертая няколко важни тенденции в българския комуникационен бизнес. Първо, има засилен фокус върху аналитичния подход и използването на данни за разбирането на пазара и потребителското поведение. Пазарът и потребителите през последните години са изключително изменчиви. Тази динамика налага и компаниите, и агенциите да са внимателни наблюдатели и да се адаптират към тези промени и все повече да разчитат на данните за по-точно целенасочване и персонализация на своите кампании.
Втората отчетлива тенденция, която видях, е към устойчивост и стратегии, които допринасят за положителни социални промени. Това отразява нарастващото осъзнаване, че маркетингът трябва да има по-широк социален ангажимент и да работи за дългосрочно позитивно въздействие.
Вярвам, че комуникационният бизнес у нас ще продължи своето динамично развитие, като технологичните иновации ще играят все по-голяма роля.“

Елена Колева: „Бих откроила следните две тенденции: все по-активно и умело ползване на изследвания и данни от страна на представителите на комуникационния бизнес и все по-добрата стратегическа основа при изграждането на кампаниите. Още нещо ми прави впечатление: имам усещането, че рекламодателите, които имат дългосрочно партньорство с дадена рекламна агенция по-често представят истински силни кампании, в които личи консистентен подход и синергия, изградена във времето.“

Йоана Панчева: „За съжаление, бизнесът разчита все повече на промо механизми и по-малко на имиджови идеи, които да носят дългосрочно развитие на брандовете“.

Марчела Абрашева: „Категории като „Положителна промяна“, социално-политически и медийни кампании се развиват бързо, и като идеи, и като работещи решения за постигане на висока ефективност. Има известни признаци и за повишаващо се внимание към стратегически задания за развитие и устойчивост на брандовете, отвъд обичайните цели за постигане на продажби и пазарно присъствие. Това би било наистина позитивно развитие, ако се запази и укрепи.“

Сибел Реджеб:„Силен фокус към темата „добър работодател“. Темите с обществените каузи също са широко застъпени.“

Какво Ви изненада в конкурса тази година?

Ангел Искрев: „Изненадан съм, че не съм изненадан. Но това може би има общо с отговора на втория въпрос.“

Велимира Петрова: „Приятно ме изненада за пореден път смелостта на участниците да търсят идеи извън зоната на комфорта и да провокират себе си и потребителите.“

Грета Колева: „Изненада ме участието на болница и на жилищна сграда в конкурса, защото стандартно тези бизнес сектори рядко се обръщат към професионални агенции за комуникационни услуги.“

гл. ас. д-р Даниела Кадийска: „Effie е конкурс за ефективност и продължавам да се изненадвам от заявки, в които липсват ясно поставени и количествено измерими цели, нещо което е фундаментално за измерване на резултатите. Виждайки кампании, които се движат повече в областта на интуицията, отколкото на стратегическото планиране, е ясно, че те рискуват своя успех, тъй като не разполагат с конкретни критерии за оценка на ефективността си.Това показва, че въпреки напредъка в индустрията, все още съществуват предизвикателства в основите на маркетинговата практика у нас. Очакванията ми за бъдещето са, че комуникационните професионалисти ще се фокусират върху развитието на уменияза аналитично мислене и стратегическо планиране, поставяне на конкретни, измерими и реалистични цели, които са в съответствие с общите стратегически насоки на бранда или организацията, за да си осигурят конкурентно предимство и да постигат по-добри резултати. „

Йоана Панчева: „Малкия брой заявки в категория „малък бюджет“. Очаквах, че там ще има най-много интересни идеи предвид тенденцията рекламодателите все повече да търсят ясна възвращаемост на рекламните си бюджети.“

Марчела Абрашева: „Нови, работещи инсайти и идеи в масови и популярни продукти и марки, за които на пръв поглед е много трудно да се каже нещо различно, защото са обект на силна комуникационна и пазарна конкуренция от години.“

Сибел Реджеб: „Заявките в категория “нестопански сектор” Неприятно бях изненадана и от заявки на хазартни компании и уреди за нагряване на тютюневи изделия.“

Силвия Костова: „Това, което не ме изненада, е че кандидатурите стават все по-интересни, а кампаниите по-комплексни. Тенденциите са ясни - фокусиране върху интерактивни и завладяващи изживявания, повече съдържанието, генерирано от потребителите и акцент върху устойчиви кампании. Предимството е на страната на тези, които разбират своята аудитория, познават нейните предпочитания, адаптират се към поведението й, за да приспособят своите послания по най-добрия и ефективен начин. Въпреки че креативните елементи, като завладяваща визуализация и ангажиращо съдържание, са важни, дълбокото разбиране на публиката гарантира, че кампанията ще резонира и ще се свърже с потребителите на смислено ниво. Най-успешни са именно кампаниите, които черпят от синергията на креативността и правилния инсайт. Нека не забравяме, че днес имаме и още едно ключово предимство – съвременните канали за комуникация ни позволяват буквално да въвлечем публиката в нашата кампания и ако сме достатъчно гъвкави, да се възползваме от тази органична обратна връзка.“

Очаквайте още и впечатленията на журито от надпреварата в отделните категории на конкурса, какви са личните им критерии за висока оценка и кои са фаворитите им за "най-тежката награда".