WPP и IBM се обединяват, за да революционизират B2B маркетинга с генеративен AI

WPP Open for B2B се захранва от IBM watsonx AI и платформа за данни за решаването на сложни B2B маркетингови предизвикателства.

от Redlink
WPP и IBM се обединяват, за да революционизират B2B маркетинга с генеративен AI

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

WPP и IBM обявиха старта на ново бизнес към бизнес (B2B) решение, задвижвано от AI и платформата за данни watsonx на IBM, предназначено да преобрази начина, по който B2B маркетолозите идентифицират и сe ангажират
с клиенти и потенциални купувачи по време на процеса на закупуване.

WPP Open за B2B е част от WPP Open, интелигентната маркетингова операционна система на WPP, задвижвана от AI. Прилагайки десетилетния опит на WPP в обслужването на корпоративни клиенти, WPP Open е проектиран да се интегрира с всеки клиент, партньор или доставчик на технологии, за да създаде оптимизирани и автоматизирани маркетингови възможности.

WPP Open for B2B ще помогне на маркетолозите да решават сложни B2B маркетингови предизвикателства, точно да идентифицират и ангажират т.нар, buyer groups (групи закупчици) и да подобрят възвръщаемостта на инвестициите на клиентите. Buyer групите са съставени от множество заинтересовани страни с различни приоритети, които влияят върху ключовите решения за покупка както вътре, така и извън организациите, което може да затрудни предоставянето на последователнопослание по време на дългия период на продажбите. Традиционно, разбирането как да се коригира това послание в правилните канали, за да се насочат buyer групите групите към покупка е предизвикателство и често води до неефективни маркетингови разходи.

Стефан Преториус, главен технологичен директор на WPP, заяви: "Нашите клиенти искат да се изправят пред правилните хора, в точното време, по правилните канали, с правилното послание. Въпреки това, повечето решения на пазара днес са предназначени за потребителски маркетинг, насочени към еднолични лица, вземащи решения в една точка на покупка. WPP Open for B2B и сътрудничеството ни с IBM и LinkedIn ще помогнат за решаването на някои невероятно сложни предизвикателства в B2B маркетинговото пространство, използвайки най-доброто от WPP и IBM технологиите и експертизата."

WPP Open for B2B се захранва от watsonx – AI и платформа за данни, предназначена да ускори въздействието на AI в бизнеса – и ще обедини водещите пазарни възможности на двете организации. WPP и IBM стратегически ще си сътрудничат с LinkedIn, за да помогнат на марките да разберат по-добре buyer групите, така че да могат да продават по-ефективно и да достигнат до таргетираните клиенти. WPP Open for B2B, задвижван от watsonx, е предназначен за корпоративен мащаб, сигурност, управление и лесна интеграция в съществуващите системи на клиентите, съчетавайки отворените възможности на WPP Open, IBM watsonx и Red Hat OpenShift1.

WPP и IBM използват watsonx за изграждането на възможностите на платформата, включително:


AI-powered Buying Group Brain™ –AI модел на WPP, който може по-точно да идентифицира целевите buyer групи в B2B клиентски акаунт, изграден с IBM watsonx.ai и обучен с надеждни данни от клиента и трети страни чрез IBM watsonx.data. Той също така може да информира маркетолозите как да предоставят персонализирани и последователни преживявания в различните канали и по време на дългосрочни инфлуенсърски кампании;
Оркестрация и оптимизация – използване на прозрения от модела на WPP Buying Group Brain AI™ за оптимизиране на ангажираността и развитието на възможностите с buyer групи. Това включва предоставяне на препоръки за микс от канали и съдържание, за да се гарантира, че buyer групите получават последователно и подходящо послание. Той също така може да помогне на маркетолозите да проследяват ефективността на маркетинговата дейност с buyer група и да коригират посланията или таргетирането с инфлуенсъри при нужда;
Chief Marketing Officer command center – AI асистент, който служи като команден център за CMOs, предоставяйки данни и прозрения и свързвайки основните системи, така че старшите маркетолози да могат да планират и моделират сценарии, да прогнозират резултати, да вземат повече решения, базирани на данни, и да предприемат препоръчителни действия.

IBM вече започна внедряването на новата платформа в рамките на своята маркетингова и комуникационна организация. Творческият и технологичен опит на WPP, заедно със съвместната иновация на платформата watsonx, се очаква да подкрепи целта на IBM да ускори растежа на бизнеса чрез маркетинг, задвижван от AI.

Пенри Прайс, вицепрезидент на LinkedIn, заяви: "С успеха в B2B, изискващ клиентите да достигнат до между 6 и 10 заинтересовани страни, изграждането на взаимоотношения и "колективно доверие" сред цялата група купувачи е от ключово значение. Очакваме с нетърпение да работим с WPP и IBM, за да определим как нашите уникални познания за buyer групите могат да помогнат за информирането на WPP Open for B2B и да помогнат на клиентите да предоставят по-ефективни рекламни кампании. "