Рекламистите се тревожат за климата повече от всички

53% от специалистите в рекламните агенции се тревожат за климата.

от Redlink
Рекламистите се тревожат за климата повече от всички

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

Рекламната индустрия е много по-притеснена за изменението на климата, отколкото широката общественост, но малцина се борят да променят стратегията на своите агенции или клиенти, като мнозина дори се чувстват неудобно да повдигат въпроса. Това показва ново изследване на IPA.

Една четвърт от професионалистите в агенциите не се чувстват комфортно да изразят притесненията си относно клиентите, с които работят и тяхното въздействие върху изменението на климата. Докато мнозинството (55%) казват, че биха се чувствали комфортно, все пак балансът между това, което е добро за бизнеса и това, което е добро за планетата, създава неприятно напрежение в някои агенции. Навсякъде обаче хората от рекламните агенции са разтревожени и повечето (70%) смятат, че индустрията прави твърде малко.

В отговор на въпроса дали тяхната компания прави достатъчно за справяне с изменението на климата, почти половината от анкетираните рекламни агенции (49%) казват, че прави твърде малко. Отчасти това се свежда до влияние, като само малка част от анкетираните са съгласни, че имат някакво влияние върху политиката в своите компании в няколко измерения, включително:

„Стратегии за намаляване на неблагоприятните екологични и социални въздействия“: 25%,

„Разпределение на работата между членовете на екипа“: 51%

„Лично развитие и обучение на служителите“: 51%

„Психично здраве и благополучие“: 30%

Петдесет и три процента от анкетираните от агенциите на IPA се чувстват разтревожени от изменението на климата, като 37% се чувстват деморализирани по въпроса. Това е много повече от 37% от широката общественост, която казва, че се чувства тревожна и 14%, които съобщават, че са деморализирани.

От общото население 21% съобщават за свое лично положително въздействие върху изменението на климата, докато 18% смятат, че имат отрицателно. Възприятията сред респондентите от рекламните агенции са по-негативни, като само 12% вярват, че рекламната индустрия има положително въздействие върху изменението на климата, а значителните 48% вярват, че има отрицателно въздействие върху изменението на климата.

„Страхотно е да видим, че здравословен процент (53%) от младите хора биха обмислили да работят в нашата индустрия и, което е изключително важно, противно на нашата хипотеза, че рекламната индустрия може да е отблъскваща за тях по отношение на оказваното от нея въздействие върху планетата изглежда, че това не е така“, казва Полин Робсън, председател на IPA Media Climate Action Group и управляващ партньор, ръководител на устойчивостта, EssenceMediacom.

„В някаква степен обратно на това е мнението на работещите в нашата индустрия, които са много по-загрижени за изменението на климата и въздействието на рекламната индустрия върху него и затова е важно нашите бизнеси да вземат под внимание това и да проучат как можем да им помогнем, да ги подкрепим и да им дадем повече възможности”.

Изследването е поръчано от IPA Media Climate Action Group и проведено през април тази година от Ipsos. Общо анкетата е проведена сред 545 служители на рекламни агенции членове на IPA, 1067 възрастни (широка аудитория) на възраст 16-75 години в Обединеното кралство, плюс допълнителни 475 млади хора на възраст 16-24 години.