IAB : приходите на дигиталната реклама са се увеличили през 2020 с 12,2% въпреки икономическите последици от COVID-19

от Redlink
IAB : приходите на дигиталната реклама са се увеличили през 2020 с 12,2% въпреки икономическите последици от COVID-19

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

Докато светът се бори с последиците от продължаващата COVID-19 пандемия, секторът на дигиталната реклама продължава да показва огромна устойчивост. Всъщност, според новоиздадения "IAB Доклад за приходите от интернет реклама", изготвен от PwC,* приходите от дигитална реклама са се увеличили през 2020 с 12,2% в сравнение с 2019 г.

„Втората половина на 2020 г. компенсира доста рязкото спадане на приходите от реклама, преживяно към края на второто тримесечие“, казва Сюзън Хоган, старши вицепрезидент „Изследвания и анализи“в IAB. „Не само имахме възстановяване, но и двуцифрен ръст. Продажбите през празничния сезон за четвъртото тримесечие, типичните разходи за използване на медиите в края на годината и приходите от политическа реклама помогнаха да се компенсира пораншния спад, предизвикан от Covid-19 ". Хоган продължава: "Нарастването на възприемането от потребителите на електронната търговия и доставките у дома създаде импулсът, необходим на дигиталните медии за да продължават да растат. Това са само някои от факторите, които допринесоха за преминаването на рекламни бюджети от традиционните медии към дигитални медии."

Q4 на 2020 дава оптимизъм за бъдещето, отчетите регистрират висок растеж
Въпреки че през второто тримесечие на 2020г. ръстът на годишна база е намалял с 5.2%, приходите през третото и четвъртото тримесечие на годината внасят повече от равновесие в мащабите, връщайки положителения годишен растеж от съответно 11.7% и 28.7%. Всъщност Q4 2020 има най-високите регистрирани приходи от дигитална реклама за повече от 20 години. Увеличението през Q4 2020 г. може да се дължи на редица фактори, включително рекламните бюджети за изборите в САЩ и необходимостта от изразходването на рекламните бюджети за 2020 г., които бяха поставени на пауза през първата половина на годината заради пандемията.

Видеото и социалните медии имат най-висок годишен ръст, за сметка на телевизията
Вероятно в резултат на пандемията, приходите от реклами в социалните медии достигнаха 41,5 милиарда долара през 2020 г. С този годишен ръст от 16,3% , социалните медии достигат до близо 30% от всички приходи от интернет реклама (29,6%).
Дигиталната видео реклама отбеляза най-голям ръст (20,6% на годишна база) в растежа на приходите от реклама, генерирайки 26,2 милиарда долара през 2020 г. Дигиталното видео увеличи своя дял от общите приходи от интернет реклами с 1,3% на годишна база, достигайки 18,7%.

Приходите от програматик реклама са нараснали с близо 25% през 2020 г.
Приходите от програматик реклама се увеличиха с 14,2 млрд. долара през 2020 г. (+ 24,9%). Премахването на бисквитките и идентификатори на трети страни обаче кара мнозина да се чудят дали това ниво на растеж е устойчиво.

"Очаквахме двуцифрен ръст на програматик-а. Рекламодателите сега използват автоматизирано закупуване за повече формати, включително CTV ( Connebted TV - вградени или добавени към телевизор устройства, които поддържат стрийминг на видео съдържание). Фактът, че Q2 2020 отбеляза преминаване от перформанс към базирани на мисии послания на марките, поради COVID-19, ускори скоростта на възприемане на програматик за агенциите и марките ", казва Хоган. „Въпреки това има известна загриженост, че доставянето на програматик реклама може да бъде повлияна отрицателно, след като проследяването от трети страна бъде блокирано.“

*Поръчан от IAB и провеждан от PwC Advisory Services LLC ("PwC") на постоянна основа, "Отчетът за приходите от интернет реклама от IAB" е иницииран от Бюрото за интерактивна реклама (IAB) през 1996 г., а резултатите се публикуват всяко тримесечие. Този доклад използва данни и информация, докладвани директно на PwC от компании, продаващи реклама в интернет, както и публично достъпни корпоративни данни. Отчетените резултати се считат за разумно измерване на приходите от интернет / онлайн / мобилна реклама, тъй като голяма част от данните са информация, директно предоставена от компании, продаващи реклами онлайн. Докладът включва данни, отразяващи приходите от десктоп и мобилна онлайн реклама от уебсайтове, търговски онлайн услуги, рекламни мрежи и борси, мобилни устройства и доставчици на електронна поща, както и други компании, продаващи онлайн реклама. Докладът се изготвя напълно независимо от PwC, включително и проучването се осъществява от техния вътрешен екип за проучване на пазара, от името на IAB.