Потребителите искат повече прозрачност за начина, по който компаниите обработват данните им

Проучването на Cisco Consumer Privacy Survey за 2022 г. разкрива, че потребителите по света предприемат все повече активни действия за защита на своите данни

от Redlink
Cisco Consumer Privacy Survey за 2022 Снимка: Fernando Arcos/pexels.com

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

Cisco публикува своето проучване за поверителността на данните на потребителите за 2022 г. (Cisco Consumer Privacy Survey) – четвъртия поред годишен глобален преглед на възприятията и поведението на потребителите относно поверителността на данните. Докладът се основава на данните от двойно-сляпо проучване (в което респондентите не знаят кой провежда проучването и индивидуалните респонденти също са непознати за изследователите), проведено през юни 2022 г.

Проучването е проведено сред 2600 респонденти в 12 държави (Австралия, Бразилия, Китай, Франция, Германия, Италия, Индия, Япония, Мексико, Испания, Обединеното кралство и САЩ). Участниците са запитани за техните нагласи и дейности относно използването на личните им данни от компаниите и осъзнаването и реакцията им към неприкосновеността на личния живот, законодателството, изкуствения интелект (AI) и изискванията за локализиране на данни.

Тазгодишното проучване подчертава критичната необходимост от допълнителна прозрачност от страна на организациите, тъй като потребителите казват, че техен основен приоритет е компаниите да бъдат по-прозрачни относно начина по който се използват личните им данни. Прозрачността е съществен елемент на доверието и потребителите я посочват като най-важното нещо, което организациите могат да направят, за да изградят и повишат доверието в себе си, когато става въпрос за личните данни на клиентите и потребителите им.

81% от респондентите са съгласни, че начинът, по който една организация третира личните им данни, е показателен за начина, по който тя гледа на и уважава своите клиенти – най-високият процент, регистриран от Cisco от първото им проучване през 2019 г.

„Организациите трябва да обяснят своите практики за данни с прости думи и да ги направят лесно достъпни, така че клиентите и потребителите да могат да разберат какво се случва с техните данни. Това не е просто законово изискване, доверието зависи от това“, казва Харви Джанг, вицепрезидент, заместник главен юристконсулт и главен служител по поверителността на Cisco.

57% от анкетираните смятат, че могат сами ефективно да предпазят поверителността на личните си данни. Основните фактори, които посочват като причини да не могат да го направят са, че трудно се ориентират какво точно правят организациите с данните им (79%), необходимостта да споделят данни, ако искат да ползват продукта/услугата (51%), неразбирането на други опции (44%) или убеждението, че личните им данни вече са достъпни (46%).

В отговор на ерозията на доверието в способността на организациите да защитават данните им, много потребители сами предприемат действия за по-добра защита на своите данни:

– 76% казват, че не биха купували от компания, на която не вярват, че могат да поверят данните си;
– 37% са посочили, че наистина са сменили доставчици заради практиките им за поверителност на данните;
– 53% казват, че управляват настройките си за бисквитки от уебсайт, преди да ги приемат;
– 46% от хората с домашно устройство с гласово активиране казват, че го изключват редовно, за да защитят поверителността си.

Проучването също така показва, че макар и на теория потребителите да подкрепят AI (54% от тях са готови да споделят своите анонимни данни, за да се подобрят продуктите и услугите използващи AI), много голяма част (65%) са загубили доверие в определени организации именно поради използването на AI от тях. Съществува обаче разминаване между бизнеса и потребителите: докато 87% от организациите вярват, че разполагат с процеси, за да гарантират, че автоматизираното вземане на решения се извършва в съответствие с очакванията на клиентите, 60% от респондентите изразяват загриженост за това как организациите използват личните им данни с помощта на AI. Стъпките, които организациите могат да предприемат, за да се справят с това, включват даването на възможност на потребителите да се откажат от AI приложението и обясняването на начина, по който работи тяхното AI приложение.

Потребителите искат техните правителства да поемат водеща роля в защитата на поверителността и 61% от анкетираните смятат, че законовите регулации имат положително въздействие.

Много потребители не вярват, че частните компании носят отговорност за личните им данни само по свое собствено желание. Повече от половината анкетирани казват, че тяхното национално или местно правителство трябва да играе основна роля, когато става въпрос за защита на данните на потребителите.

Тъй като правителствата и организациите продължават да изискват защита на данните, прехвърляни извън техните национални граници, все повече се въвеждат изисквания за локализирането на данни, като се изискват данните да се съхраняват физически в съответната държава или регион, където са били събрани.

Локализирането на данните обаче си има цена. 88% от анкетираните организации имат значителни допълнителни оперативни разходи поради изискванията за локализация на данните. Потребителите са разделени поравно относно стойността на локализацията на данните им (41% "за", 41% "против"), ако това добавя разходи към продуктите и услугите, които купуват. Локализацията на данните може и да не си струва разходите в очите на потребителите. Много от тях все още не са наясно дали тези разпоредби допринасят за по-голямата безопасност и защитата на неприкосновеността на личния им живот или служат на други цели като национална сигурност, обществен интерес, предотвратяване на чужда намеса/достъп или икономически протекционизъм.

„Надяваме се, че прозренията от това проучване ще мотивират организациите да продължат да дават приоритет на желанието на своите клиенти за сигурност, поверителност и прозрачност“, казва Брад Аркин, старши вицепрезидент на Cisco, главен директор по сигурността и доверието.