Недостигът на кадри в маркетинг индустрията е световен проблем

Проучване на WFA показва, че лошото обучение, свръхспециализацията, лошото управление на талантите и липсата на кариерна яснота са основните причини за недостига на кадри в индустрията

от Redlink
Недостигът на кадри в маркетинг индустрията е световен проблем

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

Близо половината (48%) от всички рекламодатели, агенции, компании за рекламни технологии и собственици на медии смятат, че маркетинг индустрията е изправена пред „най-голямата криза в историята“ по отношение на недостига на кадри, като това е особено вярно за агенциите (54%), според ново проучване на WFA (Световната федерация на рекламодателите) и MediaSense.

В базираният на проучването доклад на WFA “Медиите имат талант“ констатациите се основават на най-голямото по рода си проучване сред повече от 400 респондента от много от най-големите световни рекламодатели, агенции, медийни платформи и технологични компании. 81% от респондентите в проучването са на ниво директор, като представителите на рекламодатели, участвали в проучването, отговарят за над 110 милиарда долара годишни разходи за комуникация.

Може би най-тревожната констатация от доклада е, че за 67% от всички респонденти (76% в APAC) недостигът на таланти се оказва основен пречка за растежа на бизнеса им.

„Медиите имат талант?” констатира, че ключовите области на недостиг на таланти в маркетинг индустрията са в областта на данните и анализите (84% както при рекламодателите, така и при агенциите), електронната търговия/ритейл медии (71% при рекламодателите и 73% при агенциите) и измерването (69% при рекламодателите и 74% при агенциите ).

Някои сфери обаче са изложени на по-малък недостиг на кадри. Във всички региони и сфери на индустрията дисциплините с доминиращ „десен мозък“ като медия купуване, социални медии и инфлуенсър маркетинг са по-добре обезпечени с кадри. Само 36% от респондентите виждат недостиг на таланти в сферата на социалните медии и инфлуенсър маркетингa в региона на Европа, Близкия Изток и Африка(EMEA). По същия начин дисциплини, които могат да бъдат по-лесно автоматизирани или управлявани чрез аутсорсинг – като search маркетинг или ad operations изпитват по-малък недостиг на кадри.

Най-значимите фактори, които обуславят недостига на кадри, са лошото обучение и лошото управление на таланти - и двете посочени от 76% от респондентите. Управлението на таланти се отнася до практиките по наемането и задържането на кадри в организациите, където липсата на стратегия, лидерство и на чувствителност са подчертани като основни проблемни области. Нивото на търсене на таланти не е съчетано с инвестицията, необходима за създаването на по-ясна кариерна пътека и предоставянето на подкрепа за професионално и лично развитие на кадрите. Други ключови фактори са липсата на кауза и ценности в организацията (68%), лошите отношения клиент - агенция (61%), както и свръхспециализацията и привличането на кадрите от технологичните компании (и двете посочени с по 58%.)

Последният фактор – „кражбата“ на кадри от технологичните компании, които могат да предложат различно темпо на работа, заедно с по-атрактивно и мотивиращо възнаграждение, е най-силно изразен в САЩ (69% срещу 52% в EMEA и 59% в APAC). Рекламодателите са най-засегнати от „кражбата“, като 64% ​​от рекламодателите в сравнение с 49% от агенциите са съгласни, че това е основен фактор за недостига на кадри.

Бърнаутът също е ключов фактор зад недостига на кадри. 76% от анкетираните смятат, че поставянето на фокус върху баланса между работа и личен живот би имало значително въздействие върху кадрите в индустрията. По-голямата гъвкавост за това как и къде работят хората (73%) и по-голяма яснота относно напредъка им в кариерата (72%) са ключовите области, които биха спомогнали за решаването на кризата с недостиг на кадри в индустрията.

Гъвкавостта се превръща в ключова стратегия за много фирми, които се стремят да привлекат и задържат таланти. Завръщането към практиките от времената преди Covid се посреща с голямо недоволство от служителите. Сега просто се очаква – особено с инфлацията и кризата с нарастващите разходи за живот, служителите сами да определят как да работят, вместо това да се определя от организациите.

Препоръките в доклада на WFA са обучението и управлението на талантите да бъдат по-добре приоритизирани, за да се ускори професионалното развитие на кадрите и да се осигури яснота по отношение на кариерното им развитие. Прекалената специализация на ролите и липсата на яснота за кариерното развитие създава „стъклен таван“ за мнозина, като ограничава кариерното им развитие и стойността им за работодателите. По-голямата инвестиция в обучението и управлението на таланти ще помогне за изграждането на по-широки (и повече) преносими умения и способности у служителите, гарантиращи, че организациите могат да станат дестинация, а не само спирка в кариерния им път. Създаването на повече професионални степени или кариерни пътеки в маркетинга ще помогне за по-доброто „маркетиране“ на маркетинговата индустрия се казва в доклада.

„Организациите трябва да разполагат с наистина ефективни системи за управление и развитие на кариерата на служителите си, за да им дадат истинска яснота за тяхната кариера и как могат да се развиват“, коментира Гери Д'Анджело, вицепрезидент, Global Media, P&G и Ко-Председател на WFA Media Forum & Media Board.