Какво провокира бойкота на марките?

Ново проучване на YouGov анализира причините, които карат потребителите да бойкотират компании и продукти.

от Redlink
Какво провокира бойкота на марките?

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

Бойкотите са един от начините, по които потребителите могат да покажат недоволството си от заявената позиция на марката по важен въпрос – изследване на YouGov изследва къде по света потребителите са най-склонни да бойкотират марки и компании и какво предизвиква това неодобрение.

Някои бойкоти вдигат много шум – най-скорошният пример е Bud Light, който се превърна в най-видимия казус за риск на марката в хиперполяризирани Съединени щати. Проучване в целия свят на YouGov, проведено през февруари 2024 г. установява, че на 17 международни пазара 70% от потребителите биха бойкотирали марка, ако възразяват срещу нейното поведение или лидери.

Очевидно политиката е на първо място тук, но е важно да се отбележи, че основната причина за бойкотиране на бизнес на 17-те пазара е защото продуктите на компанията представляват риск за здравето – на всички пазари с изключение на три повече от половината потребители са съгласни.

Бойкотирането на марки, чиито операции може да се считат за неетични, се нарежда на второ място по честота за повечето анкетирани пазари – повече от половината потребители във Великобритания, Австралия, Дания, Канада, Испания, Швеция и САЩ споделят това твърдение.

Повече от половината потребители в Индонезия (53%) и Дания (52%) и близо половината в Швеция (49%) и Великобритания (47%) биха бойкотирали марки, които правят бизнес със страни, чиито действия потребителите не одобряват (напр. военни агресия, тероризъм, проблеми с човешките права, нелоялни търговски практики и т.н.).

Проучването установява, че на практика почти всички пазари са склонни към бойкот. Полша е страната, чиито респонденти са най-малко склонни да бойкотират марка, но дори там 73% от потребителите са готови да бойкотират, следвани в дъното на класацията от обикновено много гласовитите и все по-трескави в действията си потребители в САЩ със 74%.

Най-решителни в бойкота са: ОАЕ: 88%, Индонезия: 86%, Хонконг: 85%, Австралия: 85%, Канада: 84% и след това са европейските държави - Дания: 83%, Великобритания: 82%, Швеция: 81%.

Може би по-интересното в тези данни обаче е, че във всички тези страни 10% или по-малко респонденти казват, че никога не биха бойкотирали марка.

Като по-малко популярни, но също важни причини се посочва замърсяването на природата от дадената компания или внезапното увеличение на цената. В САЩ преди тези причини се нарежда «Действа против социалните каузи, които подкрепям».