Докладът на Deloitte „Глобалните маркетингови тенденции за 2023“

Вижте какво очакват маркетолозите през 2023 г. според годишния доклад на Deloitte

от Redlink
Докладът на Deloitte „Глобалните маркетингови тенденции за 2023“

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

За да осигури глобално и релевантно разбиране на маркетинга и клиентското изживяване, Deloitte анкетира 1015 ръководители от глобални компании, разположени в Съединените щати (50%), Обединеното кралство (10%), Швейцария (10%), Япония (10%), Близкия изток (10%) и Австралия (10%)през юли 2022 г и провежда 23 задълбочени интервюта с глобални ръководители, които имат ръководни маркетингови роли през септември и октомври 2022 г. Резултатите от проучването и прозренията от дълбочинните интервюта са ключова част от оформянето на доклада на Deloitte „Глобални маркетингови тенденции за 2023 г.“.

С новата година идват нови предизвикателства, но също така и нови възможности, а бизнес лидерите и маркетолозите се стремят към възприемането на тенденции и решения, които могат да ги насочат към успех. На фона на променливи и несигурни икономически показатели за 2023 г. маркетолозите се фокусират върху инвестиции, които могат да помогнат на техните организации да бъдат устойчиви в лицето на бързите промени. Тъй като новите платформи нарушават съществуващите дигитални маркетингови модели, а спадащото доверие на потребителите изисква фокусирано внимание върху лоялността на клиентите, иновациите и нови възможности за растеж, докладът на Deloitte „ Глобални маркетингови тенденции 2023“ предлага вдъхновение и мотивация, за да помогне за постигането на значително, креативно и трайно въздействие върху бизнеса.

Докладът очертава решения, подготвени директно от бизнес лидери и маркетинг директори, които споделят своите мисли, прогнози и насоки, за да помогнат на марките да вървят напред в един непрекъснато променящ се свят. Докладът се фокусира върху четири теми: финансова несигурност, устойчивост, креативност и технологични тенденции, които си струва да се наблюдават през годината.

Ключови изводи

Марките отговарят на икономическата нестабилност чрез инвестиции:

Анкетираните марки продължават да посочват икономическата нестабилност и инфлацията като основен проблем и през 2023 г. Но вместо да намалят разходите, марките са добре подготвени да отговорят на тази нестабилност и несигурност с инвестиционен начин на мислене, което увеличава възможностите и капацитета на тяхната организация да бъде устойчива в лицето на бързо променящите се икономически условия.

Интервюираните маркетинг директори(CMO) идентифицират своите три най-важни приоритета в лицето на потенциалния икономически спад:
Ускоряване на преминаването към нови дигитални технологии или платформи (Metaverse, AI, социални платформи, AR и цифрови валути);
Разширяване в нови пазари, сегменти или географски региони;
Внедряване на системи или алгоритми за подобряване на персонализизацията на клиентите.

Стимулиране на растежа чрез вътрешни усилия за устойчивост:

Тъй като загрижеността на потребителите относно проблемите с устойчивостта нараства, анкетираните марки сега концентрират усилията си върху укрепването на собствените си вътрешни практики за устойчивост. Този фокус навътре е силен знак, че марките се стремят да окажат по-автентично въздействие в дългосрочен план, за да изградят доверие у потребителите.

Топ три приоритета за усилията за устойчивост на брандовете тази година включват:
Подобряване на устойчивостта на вътрешните маркетингови практики (51%).
Насърчаване на по-устойчиви предложения за продукти и услуги (47%).
Установяване на дългосрочни ангажименти за устойчивост (напр. „... до 2030 г. нашата организация ще ...“) (45%).

През 2023 г. фокусът и почтеността са ключови. Потребителите могат да видят през неавтентични марки и принуждават марките да живеят целта си. В резултат на това тази година търговците са фокусирани върху вътрешна устойчивост и действия за приобщаване, които оказват осезаемо въздействие. Инвестиране в тяхната организация и гарантирането на почтеността на това кои са те, какво казват и какво правят е добро за бизнеса, добро за нашите общности и добро за нашата планета." казва Стейси Кемп, директор, Deloitte Consulting LLP, ръководител на Ethos и изпълнителен ръководител на Програмата за CMO на Deloitte.


Креативността като сила за растеж:

Както е отбелязано в проучването „Креативна бизнес трансформация“ за 2022 г., разработено в партньорство с Deloitte Digital и Cannes LIONS, има нарастваща пропаст в креативността изразяваща се в намаляване на творческото лидерство от висшите ръководители на компаниите и намаляващи творчески умения сред CMO и маркетинговите таланти в компаниите. 2023 г. може да предостави възможност за отделните марки да се издигнат над конкуренцията, като отворят повече възможности за креативност.

Изследванията показват, че марките с висок растеж (дефинирани с годишен ръст на приходите от 10% или повече) са по-склонни да имат нагласа и процеси, които позволяват на креативността да процъфтява от своите съперници с отрицателен растеж.

Deloitte съветват маркетинг директорите да обмислят някоя от следните стратегии за да станат творчески лидери в своите организации:

Предефинирайте какво може да предложи креативността;
Включете цялата организация в това;
Вдъхновете организацията да мисли по различен начин.

"Марките, които искат да оцелеят и да процъфтяват през 2023 г., ще направят целенасочени инвестиции, за да свържат креативността с бранда и маркетинговата си ефективност. Очакваме тези, които непрекъснато инвестират в маркетингови дейности и креативност както във, така и извън маркетинговата функция, ще се възползват от възможностите. Други, които изостават в тази област вероятно ще трябва да наваксат десетократно, за да се върнат там, където са били преди, и още повече за да бъдат на същото ниво като тези, които са подхранвали и инвестирали в креативността от самото начало." казва Марк Сингър, главен маркетинг директор на Deloitte Digital в САЩ

Набиращи популярност технологии :

Маркетолозите са изправени пред важни решения за това кога и как да инвестират в приемането на авангардни маркетингови практики, тъй като новите технологии заемат централно място сред водещите тенденции, които наблюдават.

Маркетолозите цитират водещите тенденции за 2023 г.:

Метавселена: Около 80% от маркетинговите ръководители, анкетирани в индустриите на енергетиката, ресурсите и промишлеността (ER&I) и науките за живота и здравеопазването (LS&HC), гравитират към метавселената през следващите две години.
Цифрови валути: 41% от анкетираните CMO планират да подкрепят своята рекламна стратегия с блокчейн през следващите 12 месеца.

Ключовите препоръки на Deloitte към маркетолозите за 2023 г.:

Инвестирайте в цифрови технологии, платформи, нови пазари и персоналиация;
Подобрете усилията си за устойчивост в рамките на вътрешните маркетингови практики и установете дългосрочни ангажименти;
Създайте по-добри условия за кретвиност, като включите цялтата организация в това;
Помислете за поставянето на основите за възприемането на метавселената или блокчейн във вашата организация.