До 2030 метавселената може да достигне стойност от 900 милиарда долара, но растежът ѝ ще отнеме време

Според прогнозата в доклад на Bein & Company метавселената ще остане в ранен етап на развитие в следващите от 5 до 10 години

от Redlink , Източник: Bain & Co
До 2030 метавселената може да достигне стойност от 900 милиарда долара, но растежът ѝ ще отнеме време

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

Въпреки заглавията, че "истерията по метавселената умира“, ново проучване, на глобалната консултантска компания Bain & Company, показва, че до 2030 г. метавселената може да достигне до 900 милиарда долара,въпреки че вероятно ще остане в начален етап на развитието си в следващите от пет до десет години. Това е значително по-дълъг период за развитието н а метавселената, отколкото се очакваше в голямата шумотевица около нея преди една година.
Според доклада на Bein озаглавен "Taking the Hyperbole Out of the Metaverse" , метавселената създава реални и нарастващи икономически възможности за бизнеса. Компаниите, които навлезнат в метваслената в ранните етапи на нейното развитие, наричани "етап на посяване", е по-вероятно да станат лидери на пазара през следващите от пет до десет години. Индустриите, които вече използват технологии от типа на метавселената, включват, но не се ограничават до: развлечения, производство, здравеопазване, образование и обучение на служителите.
"Тъй като метавселената бързо се развива, вече видяхме тези видове технологии да се задържат в различни индустрии", казва Крис Джонсън, партньор в технологичната практика на Bain. "Добър пример за това са потапящите платформи за игри, които вече могат да се похвалят със стотици милиони активни потребители месечно.“
Според докладът на Bain е малко вероятно метавселената да се развие като една единствена платформа. Вместо това платформите с големи потребителски бази днес могат да предприемат стъпки, за да станат все по-потапящи и ангажиращи, докато по-малките, подобни на метавселена среди ще се опитат да привлекат по-големи потребителски бази. Тези виртуални светове вероятно ще останат независими силози, тъй като частните компании се стремят да възвърнат инвестициите си, като използват стойността на основните набори от данни.

Пет ключови конкурентни полета

Петте ключови конкурентни полета, които ръководителите на компаниите трябва да обмислят, ако искат да спечелят пазарен дял в метавселената според Bain са:
1. Виртуалните преживявания (прогнозата на Bain е те да са около 65% от прогнозирания размер на пазара на метавселената през 2030 г.) в игрите, фитнеса и развлеченията вероятно ще бъдат най-конкурентното бойно поле за пазарен дял в метавселената. Въпреки че игрите в момента са водещото приложение за потребителите на метавселената, потапящите изживявания във фитнес и развлечения също могат да бъдат завладяващи за потребителите в средносрочен план.
2. Инструменти за създаване на съдържание (около 5% от размера на пазара на метавселената през 2030 г.). Има нарастващо поле от софтуерни инструменти, които осигуряват градивните елементи, платформите за редактиране и интерфейсите за създаване на светове и преживявания на метавселената. Тези функции улесняват потребителите да генерират съдържание.
3. Магазини за приложения и операционни системи (около 10% от размера на пазара на метавселена през 2030 г.). Ролята на магазина за приложения ще бъде от решаващо значение по време на „етапа на посяването“ на метавселената, предоставяйки на потребителите курирани, висококачествени преживявания, за да ги ангажират с платформата иустройствата, които използват за достъп до метавселената.
4. Устройства (около 10% от размера на пазара на метавселена през 2030 г.). Значителните технологични бариери трябва да бъдат преодолени преди да се появят на пазара наистина удобни, самостоятелни устройства, които позволяват наистина потапящи преживявания. За да се постигне масово приемане, съдържанието на метавселената ще трябва да работи на всички видове устройства - включително, , персонални компютри, игрални конзоли и смартфони в обозримо бъдеще.
5. Изчислителна техника и инфраструктура (около 10% от размера на пазара на метавселена през 2030 г.). Хардуерните компании ще бъдат подложени на натиск да разработят по-високопроизводителни чипове, сървъри и мрежови технологии, за да поддържат висококачествена графика и да намалят латентността.


Според доклада на Bain & Company метавселената продължава да бъде сила, с която бизнеса трябва да сесъобразява, дори и в момента, когато шумотевицата около виртуалните светове и тяхната поддържаща технологиянамаля значително, а технологичните компании и маркетинговият свят са се втурнали да приемат генеративен AI.