AI ботове стават политически кандидати

AI ботове се кандидатират за публични длъжности в Обединеното кралство и САЩ.

от Redlink
AI ботове стават политически кандидати

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

Независимо от притесненията относно ролята на AI в разпространението на дезинформация през наситената с избори 2024 г., изкуственият интелект може да заеме още по-централна роля под формата на действителни политически кандидати. В Обединеното кралство AI Steve се кандидатира за парламента в избирателния район на Brighton Pavilion, докато chatbot VIC се стреми да бъде избран за кмет на Cheyenne, Wyoming.

Централната концепция зад VIC - съкращение от Virtual Integrated Citizen е, че познава всички местни закони и може да ги следва с абсолютна точност. Той също така анализира публични регистри, за да идентифицира притесненията на общността, като гражданите могат да се свържат с него по всяко време. Междувременно AI Steve събира повече от 5000 жители на Брайтън като „творци“, чиито мнения ще бъдат синтезирани в политически позиции. Отделна група от „валидатори“ ще оцени потенциалните позиции по скала от 1 до 10, за да определи дали трябва да бъдат приети.

И двамата кандидати имат хора, действащи като техните живи въплъщения, изпълняващи задълженията, които един чатбот с изкуствен интелект не може, като например да присъстват на срещи и на първо място да им дадат възможност да се кандидатират законно. Докато техните инициатори вярват, че демокрацията се нуждае от нов импулс и AI може по-добре да представя нуждите и желанията на гражданите, критиците повдигат основателни опасения относно отчетността, етичните последици и потенциала за манипулация.

VIC и AI Steve може да изглеждат като трикове, но е трудно да се отрекат предимствата на политиците без човешко его, които могат безпроблемно да анализират стотици страници документи за секунди. С наличието на достатъчно предпазни мерки изглежда, че подход, който се основава на данни е достатъчно последователен и отразява нуждите на обществото. Струва си да се помисли дали подобен подход може да доведе до по-ефективно и справедливо управление. Същите принципи могат да бъдат приложени и в корпоративни пренастройки, проправяйки пътя за хибридни изпълнителни директори във вид на AI/човек или да създадат най-добрата система за обратна връзка с клиентите.