Защо е важна мерната единица gCO2PM

Хиляда дигитални рекламни импресии изразходват енергия колкото едно пране, сочи изследване на Scope3.

от Redlink
Защо е важна мерната единица gCO2PM

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

Проучване на Scope3 показва въглеродния отпечатък на дигиталната реклама. Бренда Туохиг, ръководител на стратегията и глобалните партньорства на Scope3 в DMEXCO, казва: „След като видите проблема, не може да се правите, че не го забелязвате. Можете ли да си представите колко енергия генерирате, когато планирате тези кампании със стотици милиони импресии?“

Scope3 е агенция, която работи със заинтересовани компании за намаляване на въглеродните емисии. В своя доклад агенцията съобщава, че над 60% от рекламните емисии се дължат на това как са разпределени импресиите, като програматик планирането е основният нарушител.

Нейният тримесечен доклад за устойчиво рекламиране включва различни сравнителни показатели, а средният грам въглерод на 1000 импресии (gCO2PM) е централен показател.

Платформата Adform си партнира със Scope3 в 45 активни кампании в девет държави и успява да намали общия им въглероден отпечатък с 60%.

- Audi премахва една трета от високовъглеродните домейни в своя кампания в Чехия и постига 33% намаление на gCO2PM спрямо контролна група (което е с 81% по-ниско спрямо средното за пазара).

- Vodafone прави нещо подобно в Германия и постига 40% по-нисък въглероден отпечатък, измерен чрез gCO2PM – и 12% спад в цената на достигане до целевата група.

Измерването и сравнителният анализ са критично важни, за да се знае не само как изглежда доброто и ефективно дигитално планиране, но и как компаниите могат да стигнат до него.

Съветите на Scope3 са: разработване на устойчива търговска стратегия, включваща ограничаване на честотата, оптимизиране с ефективни алгоритми, приоритизиране на по-висококачествени приложения и сайтове, и използване на устойчиви източници и доставчици.

Вики Фостър, вицепрезидент Глобални търговски партньорства в Adform, обобщава: „Голямото постижение за нас в рамките на нашата платформа е възможността да разберем как можем да намалим въглеродните емисии и как можем същевременно да балансираме това с по-висока производителност“.