ФАРА 2023: Обновен регламент и нова локация

Коя е новата локация и други новини свързани с фестивала

от Redlink
ФАРА 2023: Обновен регламент и нова локация

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

Двадесет и третото издание на най-големия форум за креативната индустрия в България - ФАРА ще се проведе от 8 до 10 юни 2023 г.

Тази година Фестивалът се завръща на българското Черноморие - за пръв път в Бургас, като мястото на провеждане на конкурсната и лекционна програма ще бъде в ICCB – Международен конгресен център Бургас.

В конкурсната програма на Фестивала могат да участват комуникационни кампании с рекламни форми и кампании, създадени в България и реализирани в страната или чужбина, които са публикувани/излъчени/организирани между 01.01.2022 – 20.04.2023 г. Ранният срок за подаване на заявки за участие в конкурсната програма на фестивала е до 12.04.2023, а крайният срок за приемане на заявките е 20.04.2023. Kомуникационните агенции ще могат да подават своите заявки в четири секции, разделени на общо 37 категории и подкатегории.

Освен нова локация, ФАРА'23 идва и с новости в комкурсната програма.

Новости в конкурсната програма на Творческия Фестивал

В категория Кампания се добавя нова подкатегория - Положителна промяна:

Кампаниите, които се състезават в тази подкатегория, демонстрират ангажимент на бизнеса в полза на обществото в области като позитивно социално въздействие, устойчиво развитие и корпоративна социална отговорност. Успешните кампании ефективно комуникират ценностите на марката и вдъхновяват желание за действия и положителна социална промяна.

В категория Digital, подкатегории Уебсайтове и микросайтове и Онлайн реклама се обединяват в Уебсайтове, мобилни приложения и онлайн реклама.

Повече информация за правилата, категориите и таксите за участие в Творческия фестивал ще намерите тук.

Новости в Медийния Фестивал

В Медийния фестивал ФАРА 2023 възможност за участие в конкурсната програма ще имат медийни кампании, реализирани за търговски марки и компаниите, които насърчават по-доброто чрез маркетинговите комуникации.

Заявки за активности на търговски компании, при които се насърчават общественозначими каузи, ще се приемат в разширената категория: „Кампании за НПО, благотворителност / Политическа реклама и обществени услуги / Положителна промяна – търговски марки“ в раздел „Медийна кампания“.

При оценяването на заявките, подадени за участие в Медийния фестивал, журито ще се ръководи от следните критерии:
∙ 30% инсайт и идея;
∙ 30% медийна стратегия и целеполагане;
∙ 20% медийно изпълнение;
∙ 20% въздействие и резултати.

Материали за участие
Материалът „видео презентация до 3 минути“ ще бъде задължителен само за категория Медийна кампания.

Подробна информация за правилата, категориите и таксите за участие в Медийния фестивал ще намерите тук.

Благодарение на членството на БАКА в Art Director’s Club Europe, фестивалът ФАРА е включен в системата от национални фестивали, победителите от които имат шанса да се състезават за отличията на ADCE Best of European Design & Advertising Awards. Всички победители, носители на златна, сребърна или бронзова награда, както и финалистите във ФАРА 2023 ще имат възможността да участват в ADCE Awards 2023.

Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) обяви конкурс за лого и графична идентичност на ФАРА. Конкурсът е анонимен а до участие в него се допускат само индивидуални участници, които са служители или сътрудници на агенции - членове на БАКА. Авторът на проекта, определен за победител от специално формираното за целите на конкурса жури ще получи награда в размер на 2500 лева. Предложенията за участие в конкурса ще се приемат в срок до 28 април 2023 г., 16:00 часа, изпратени на имейл адрес fara@baca.bg.