EFFIE Bulgaria 2021: съветите на журито към участниците

Журито на EFFIE Bulgaria 2021 за това какво носи наградата EFFIE на победителите и съветите им как да я спечелите

от Redlink
EFFIE Bulgaria 2021: съветите на журито към участниците

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

Наградите Effie са глобален форум с мисия да водят, вдъхновяват и награждават маркетинговата ефективност и професионалистите зад най-ефективните практики. Повече от 50 години наградите Effie са международно утвърден стандарт за успешно комуникиран бранд. Над 50 държави по света организират свои собствени национални конкурси по лиценз на Effie Worldwide Inc. Effie Awards България се организира от Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА), за да отличи онези кампании и маркетингови практики в България, които са доказали максимална ефективност по измерими критерии. БАКА обяви наскоро състава на журито на Effie Awards България за 2021 година. Журито е с подбран състав от седемнадесет маркетингови специалисти с доказан опит и професионализъм, представители на комуникационни агенции, рекламодатели, медии, агенции за пазарни изследвания и независим консултант, които ще оценяват най-ефективните маркетингови комуникации, създадени за и реализирани в България в периода 01.01.2020 – 30.09.2021 г. Журито се ръководи от строго определени критерии за оценяване на ефективността на кампанията и поставя четири отделни оценки, анализирайки конкретни елементи на заявката: Пазарна среда, предизвикателства и цели; Инсайт и стратегическа идея; Реализация на идеята, Резултати.

Redlink попита членовете на журито на Effie Awards България 2021 "Какво означава награда Effie? Какво носи тя на победителите?". Ето какво казаха те:

Грета Колева- Управляващ Директор, Graffiti BBDO и Proximity Sofia:"Наградата Effie е международно утвърден златен стандарт за ефективна комуникация. Тя е огромно признание за качеството на съвместната работа между клиент и агенция. И дава „видимост“ на добавената стойност, която маркетингът и рекламата имат за успеха на даден бизнес и компания. Самото участие в Effie е възможност „да свериш часовника си“ с пазара и с оценката на водещи експерти в областта. А спечелването на награда е недвусмислено доказателство за професионалните компетенции на всеки маркетинг екип и агенция."

Диана Симеонова - Директор „Маркетингови комуникации“, Vivacom: "Наградата Effie е равнозначна на Оскар в нашия бизнес. Защото ако креативността е самоцел, тя не може да придвижи бизнеса и обществото напред, само в съчетание с ефективност се постига онзи резултат, който ни гарантира дългосрочен успех. Само ефектна комуникация без да е ефективна, се превръща в дефектна. А това, което носи на победителите наградата EFFIE е желанието да бъдеш на висотата на признанието и следващата година."

Елена Колева - Изследователски директор, агенция Pragmatica: "Наградата Effie е признание за постигнатите резултати, за огромния положен труд, тя е оценка за професионализма на създателите си. Дава увереност, че усилията си струват и самочувствие за още по-смели и работещи комуникационни решения."

Петя Стоянова - Strategic Marketing Expert. Managing partner Quadra Digital: "За всеки победител, предполагам, има различна тежест и смисъл тази награда и това се определя до голяма степен от натрупания опит, самочувствието, което има като професионалист и от степента на предизвикателства, пред които е бил изправен екипът за реализацията на проекта. Независимо от специфичния контекст за всеки победител, наградата дава голямо удовлетворение, признание и мотивация да отстояваш принципите, в които вярваш."

Светлана Димитрова - Frontline Activation Senior Brand Manager, The Coca-Cola Company: "Наградата Effie е едно голямо признание към екипите от страна на рекламодателите и на агенциите за силата на идеите им и тяхната реализация по начин, който изгражда стойността на бранда и носи директна възвращаемост в продажби. Наградата е ценна, защото е именно за ефективност и показва, че сме успели да създадем кампания, която е релевантна за потребителите като послание и като убеждение."

Броени дни преди крайния срок за подаване на заявките за участие в конкурса, Redlink се обърна към членовете на журито на EFFIE Bulgaria 2021 и с молба да споделят своите съвети към участниците. Ето какво казаха те:

Мария Тойчева - Strategy Leader STORiO, STORiO: Content Marketing Studio:"Всяка заявка за отличие вече носи претенцията на заявителя, че е подготвил и изпълнил дадена кампания по най-ефективния начин. Това, което остава да се направи, е да го докаже. Моят съвет към участниците би бил да опишат в последователност процеса, по който са минали - от целите, през стратегията и изпълнението, до резултатите и анализа им, доказвайки по неоспорим начин защо избраният от тях път е бил най-добрият и е довел до най-ефективните резултати. За да стане ясно за журито какви са били предизвикателствата, с които е трябвало да се справят, през призмата на какво са взели решенията си и как точно са организирали реализацията, с акцент върху ефективността."

Красимира Василева - Sales, Marketing and PR Director, NOVА BROADCASTING GROUP:"Целите на кампаниите трябва да са конкретни и ясни. А резултатите - обосновани с обективни данни и цифри, доказващи ефективността на дадена кампания. Ключов елемент е да присъстват и детайли за пазара и моментната ситуация, в която се е реализирала кампанията."

Марчела Абрашева - Регионален управляващ директор Kantar за Югоизточна Европа, KANTAR:"Моите три неща, които споделих и на уебинара "Как брандът ви да блесне с Effie" са: бъдете ясни и конкретни по тези три точки: 1. Измерими цели; 2. Потребителите зад продажбите; 3. Прецизно представени резултати. И бъдете открити - в крайна сметка, вие сте автори на заявката. Ако вие не опишете пред журито какво точно означава вашето постижение спрямо категорията и марката - дори когато данни не достигат - кой друг."

Юлиан Добрев - Създател и директор изследвания, BluePoint - Research and Consulting: „Средата е силно конкурентна и вие трябва да покажете кампанията в най-добрата ѝ светлина, за да получи големия приз. Не давайте просто много информация, а се опитайте да покажете най-важното, доказващо връзката добра идея – постигнати цели. Бъдете смели и честни в излагане на идеята и резултатите, покажете промяната и се опитайте да даде отговор на въпроса – „Добре, направихме тази кампания и какво точно се промени за марката и цялата категория?“.

Очаквайте скоро и какво споделиха членовете на журито на EFFIE Bulgaria 2021 за това кои заявки изпъкват повече в конкурса, техните лични критерии за оценка и има ли формула за маркетингова ефективност.