Дисплей рекламата провокира повече разговори за марките от платените постове в социални мрежи

Проучване на G/O Media поставя под въпрос ефективността на социалните мрежи за интереса към марките.

от Redlink
Дисплей рекламата провокира повече разговори за марките от платените постове в социални мрежи

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

Стандартната дисплей реклама в диджитъл допринася значително повече от Facebook за започването на разговори за дадена марка както онлайн, така и офлайн.

Проучване, поръчано от медийната холдингова компания G/O Media и проведено от Engagement Labs, разглежда десет водещи марки (по пет в категориите технологии и напитки) и анализира въздействието на платените постове в социални медии срещу дигитална дисплей реклама, за да се установи кое има по-голяма способност да накара хората да споделят онлайн и да говорят офлайн.

Приносът на дигиталната реклама към офлайн разговорите за технологичните марки е средно 15,8% срещу 3,3% за платените постове във Facebook.

Онлайн споделянията на информация за технологичните марки имат 8,3% принос от дигитални реклами и само 1,9% от платени социални мрежи.

В категорията напитки марките имат средно 9,6% принос от дигитална реклама за провокиране на офлайн разговори срещу 2,4% от платените постове в социални мрежи.

Онлайн споделянията при напитките са провокирани в 8,3% от случаите от дигитална реклама и в 1,7% от платени постове в социални мрежи.

Изводът от проучването е, че дигиталните реклами имат по-висока прогнозна възвръщаемост на инвестициите от платените социални постове както за офлайн, така и за онлайн – и това важи и за двете категории продукти.

Резултатите са важни заради растящия процент на инвестиции в социални мрежи. Платформи като Facebook предлагат огромен мащаб и покритие, но това не гарантира непременно вниманието на потребителите. Именно комбинацията от внимание и присъствие в подходящо съдържание е най-силният двигател на ефективността на рекламите и това е, което онлайн пъблишърите предлагат на марките.

„Знанието къде да инвестирате, за да стимулирате влиянието на марката, може да осигури така необходимото конкурентно предимство и ръст на пазар, който все повече се ръководи от разговори и препоръки от потребителите“ – коментира Дейвид Шпигел, главен директор по приходите на G/O Media.