Мениджърите по света посочват геополитическата нестабилност като основен риск за растежа

Проучването на McKinsey „Перспектива за икономическите условия, март 2022 г.“ показва, че икономическият оптимизъм продължава да намалява

от Redlink , Източник: McKinsey & Co
Мениджърите по света посочват геополитическата нестабилност като основен риск за растежа

най-четени

Защо да се абонирам за redlink?

eксклузивни анализи

пийпълметрични данни

детайлни селекции

помагате на една нова медиа

Геополитическата нестабилност вече се посочва като най-големия риск, както за глобалната, така и за националните икономики. Това е преобладаващото мнение сред ръководителите на бизнеса по целия свят според последната вълна на глобалното проучване на McKinsey „Перспектива за икономическите условия, март 2022 г“. Онлайн проучването е проведено между 28 февруари и 4 март 2022 г. и събира отговорите на 785 участници, представляващи пълния набор от региони, индустрии, размери на компании, функционални специалности и мандати.

Според проучването на McKinsey притесненията относно геополитическите конфликти наред с инфлацията и цените на енергията надхвърлят опасенията на мениджърите относно пандемията от COVID-19 като основен риск за растежа на икономиката.

Тази вълна на проучването на McKinsey стартира четири дни след началото на инвазията в Украйна и бизнеслидерите изразяват несигурността и загрижеността си относно нейното въздействие върху икономиката. Около 3/4 от респондентите посочват геополитическите конфликти като основен риск за глобалния икономически растеж в краткосрочен план, спрямо една трета, които са мислили така в предходното тримесечие. Междувременно делът на респондентите, посочващи пандемията като основен риск, спадна от 57% до 12% . Близо две години след като COVID-19 беше обявен за глобална пандемия, това е първият път, когато респондентите в периодичното проучване на McKinsey не посочват пандемията като най-голям риск за растежа в световната икономика.

Според резултатите от проучването мениджърите очакват, че икономическите последици от инвазията в Украйна ще бъдат усетени силно. 76% от всички респонденти посочват геополитическата нестабилност и/или конфликти като риск за глобалния икономически растеж през следващите 12 месеца, а 57% го посочват като заплаха за растежа на икономиката на тяхната страна. Волатилните цени на енергията са следващата най-голяма заплаха за ръста на глобалната икономика за 42% от респондентите, и за 33% това е риск за икономиката на тяхната страна. Инфлацията е поставена от респондентите на трето място като заплаха за ръста на глобалната икономика (33%) , и на второ като риск за националните икономики от 38%.

Оптимизмът за глобалната икономиката продължава да намалява.
43% от анкетираните смятат, че световната икономика ще се подобри през следващите шест месеца. Този дял е почти равен на 40-те %, които смятат, че условията ще се влошат. Тези 40% даващи неблагоприятни переспективи са двойно повече спрямо предишната вълна от Декември 2021, когато очакване за влошаване имаха само 19%.

Разделението между развитите и нововъзникващите икономики расте.
За третото поредно тримесечие резултатите от проучването показват нарастваща разлика в оптимизма между респондентите от двата типа икономики, като разликата в оценките им надвишава 20 процентни пункта. Само 52% от респондентите в развити икономики, срещу 73% от колегите им в нововъзникващи икономики казват, че икономическите условия в тяхната страна са се подобрили през последните месеци. В двете предишни вълни на проучването тази разлика в оценките беше много по-малка.

Краткосрочните икономически перспективи са особено мрачни сред респондентите в развитите икономики, чиито очаквания са все по-неблагоприятни в сравнение с тези на техните колеги от развиващите се икономики.